Jan Kuijs werd geboren in 1844 te Obdam. trouwde in 1870 met Neeltje Kraakman en was broodbakker en veehouder te Castricum. Hun zoon Pieter Kuijs, geboren in 1877, trouwde in 1914 met Catharina Brandjes. Hij stond in het dorp bekend als bakker, land man, veehouder, organist en dirigent van een viertal fanfarekorpsen, kon goed schrijven en hield graag voordrachten. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren; Jan, de huidige be woner, was het eerste kind, geboren 18-3-1916 op de boerderij. Hij trouwde in 1946 met Cornelia (Nel) Veldt en bleef - nu met zijn vrouw - op de boerderij wonen. Zijn ouders verhuisden naar de Burg. Mooijstraat, waar zijn vader in 1966 overleed. De boerderij in 2003 De inhoud van de gesprekken over de boerderij met Jan Kuijs is bij dit artikel in een apart kader opgenomen. Al in de jaren '50 werden weiland en landbouwgrond, grenzend aan de dorpsbebouwing van Castricum, bestemd voor de uitbreidings plannen voor de woningbouw. In 1954 verkocht Pieter Kuijs een perceel grond van ca. een halve hectare aan Jan Biesterbos voor de aanleg van de Willem de Zwijgerlaan. In de jaren '60 werden ook weiland en bouwgrond af gestaan voor woningbouw aan Jan Biesterbos en Cornelis Flink, be kende aannemers te Castricum en ook aan de gemeente Castricum. De boerderij kwam als huis, erf en schuur uiteindelijk in bezit van de gemeente Castricum, met de afspraak dat Jan Kuijs in de boerde rij kon blijven wonen. De veehouderij werd in 1968 beëindigd. Jan Kuijs ging in de Zaanstreek werken en in zijn vrije tijd werd het woongedeelte van de boerderij door hem aangepast. Ook de stal achter de boerderij werd aangepakt en geschikt gemaakt voor het stallen van caravans. In 1979, na 11 jaar bij Albert Heijn gewerkt te hebben, startte hij bij de firma Beentjes aan de Ruiterweg, waar hij 13 jaar gewerkt heeft. Nu in 2003 woont hij nog steeds in zijn geboortehuis met zijn vrouw Nel en zoon Gerardgeboren in 1949 te Castricumvan beroep bank employé en werkzaam in Den Bosch. Jan Pieterszoon Kuijs. Gesprek met Jan Pieterszoon Kuijs in zijn geboortehuis, de boerderij aan de Alkmaarderstraatweg 52 te Castricum. op 3 maart en 9 april 2003, naar aanleiding van een artikel over stolpboerderijen voor het 26e jaarboekje van de Werkgroep Oud-Castricum. "Ja, ik ben geboren in de bedstee in deze boerderij op 18 maart 1916, m 'n moeder was Trijn Brandjes en m 'n vader Piet Kuijs, geboren in 1877 in Castricum, een bekende man wel in Castricum en omgeving. Mijn opa was Jan Kuijs en mijn oma Neeltje Kraakman. Jan Kuijs was bakker, winkelier, zout- grossier, boer en landbouwer en woonde aan de Dorpsstraat, waar nu Stevens zit, tegenover café 'De Vriendschapwaar hij naast de bakkerij ook een boerderij had. Mijn familie is al een keer beschreven in een boek: de familie Kuijs Kuis, samengesteld door mw. A. van Egmond-van Rookhuizen in 1985 en dat boek begint omstreeks 1690 toen de eerste Kuijs zich in Castricum vestigde. Mijn vader Piet Kuijs, een van vier zoons, bleek al heel jong erg muzikaal te zijn en kreeg zijn eerste pianolessen van de hoofdonderwijzer, 's morgens van 10 tot 12 uur, maar zijn va der had bedongen: eerst de takkenbossen in de oven en de oven aan en daarna broodbakken. Dus voor die jongen begon de dag al om 4 uur. Door zelfstudie op een oude piano ontwik kelde hij zichzelf, was op zijn zestiende jaar organist van de Pancratiuskerk en hij richtte in 1920 samen met de toen nog jonge kapelaan Starrenburg St.-AIoysius op. In 1904 trouw de hij in Uitgeest met Anna Stuijt en kocht een bakkerij in Purmerend. Na ruim een jaar stierf zijn vrouw en stond hij er in Purmerend alleen voor. Door de week had hij zijn werk in de bakkerij, deed een dienstbode het huishoudelijk werk en was op zaterdag en zondag bij vader en moeder in Castricum. Toen de derde dienstbode bij hem wegging zei moeder: "Verkoop de bakkerij maar Piet en kom weer naar ons toe in Castricum"En zo werd hij bakker bij zijn vader, maar voor korte tijd, want hij koos voor de boerderij. In 1914 trouwde hij met Catharina (Trijn) Brandjes, geboren in 1888 in de Oosterbuurt, dochter van Nicolaas Brandjes en Eva Cornelisse. Hij bleef de muziek trouw, was organist, di rigent van de fanfarekorpsen in Egmond, Heiloo, Heemskerk en Castricum en beurde daar ook geld voor, zo'n 20 gulden per week.Uit het huwelijk werden in Castricum zeven kinde ren geboren, waarvan ikzelf de oudste ben. We hadden het goed thuis. Ik kreeg veel mee van thuis, orgel spelen leerde ik van vader en ik was ook al jong misdienaar in de Pancratius, ook bij 'een rouwtje of een trouwt je'soms wel twee keer per week en dan kwam ik wel wat later op school, de Augustinusschool van Meester Van Westen, die hoofd van de school was. Gelukkig kon ik goed leren en wilde zelf altijd tot de besten behoren en dat lukte bijna steeds. Na de lagere school mocht ik naar het R.K. Lyceum in Alkmaar, Boerderij van Jan Kuijs in 1989

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 9