25 Wethouder Van Gosliga opent het mantelzorgcafé in het Rode Kruisgebouw Castricum. 29 De tienjarige Mark Schoenmaker is Nederlands kampioen karting geworden. Oktober 4 Op zijn afscheidsreceptie krijgt de heer C. Zonneveld een koninklijke onderscheiding opgespeld voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk voorde voetbalvereniging Vitesse '22. 18 Brandweerkotpsen van de fusiegemeente Castricum komen bijeen, waarbij kennis wordt gemaakt met de nieuwe com mandant Burgering. 20 Korte felle brand in de woonvorm Klaverland zorgt voor gro te consternatie. 23 Presentatie van het 25e jaarboekje van de Werkgroep Oud- Castricum door aanbieding aan de burgemeester. 26 Viering van het 40-jarig bestaan van Atletiek Vereniging Castricum (AVC) en opening van de nieuwe kunststof atle tiekbaan. 27 De zwaarste storm sinds 1990 heeft veel schade veroorzaakt en tientallen bomen geveld. November 6 Wethouder P. Könst heeft uit handen van de jongerenwer kers een nieuw informatieboekje voor jongeren ontvangen. 11 Reünie van oud-vrijwilligers van het Rode Kruis. 12 Officiële opening van de eerste duurzame school van Nederland, De Sokkerwei. 18 Netty Ruijter wordt ter gelegenheid van haar 65-jarig lid maatschap van de Tennisclub Bakkum benoemd tot Lid van Verdienste. 23 Receptie in verband met het afscheid van huisarts D.H. Dijkstra. 23 Presentatie van een nieuwe fotoboek van Henk Heideman 'School- en Jeugdherinneringen 1940-1959'. 25 Vier ambtenaren uit Balatonfüred lopen stage bij de gemeente Castricum. 27 Piet Duin en Henk Zoontjes worden benoemd tot erelid van schietvereniging De Vrijheid. 28 Heropening van het gerenoveerde sociaal-cultureel centrum De Clinghe. December 6 De Rabobank en de Vrijwilligers Centrale hebben de Vrijwilligersprijs 2002 uitgereikt aan het bestuur van het Jongerenpastoraat Castricum: Jesse Huisman, Marieke Neervoort en René Hennequin. 9 Het voormalig hoofd van de Augustinusschool, Pieter Bouwen, is op 85-jarige leeftijd overleden. 14 Officiële onthulling van acht beelden langs de C.F. Smeetslaan. Het is de bedoeling dat de beelden na maximaal twee jaar door andere worden vervangen. 26 Levende kerststal in het witte kerkje van ziekenhuis Duin en Bosch. Anneke van der Kamp Niek Kaan Voorzitter Simon Zuurbier overhandigt het eerste exemplaar van het 25e jaarboekje aan de nieuwe burge meester A. Emmens- Knol. 96

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 96