hectare 25 29 Mei 9 30 Juni 2 13 13 15 17 21 28 Mevrouw A. Emmens-Knol, burgemeester van Eibergen, is benoemd tot burgemeester van Castricum. De Castricummers J. Brouwer en H. Eijkman ontvangen een koninklijke onderscheiding. Start van de viering van het 80-jarig bestaan van Vitesse'22 met een reünie. Met 13 stemmen voor en 9 tegen heeft de gemeenteraad in gestemd met een extra bedrag van 91.000 euro voor een kunst stof atletiekbaan, waardoor de realisering is veilig gesteld. Officiële opening van de nieuwe strandpost van EHBO en Castricumse Reddingsbrigade. Het vernieuwde strandplateau wordt in gebruik gesteld door wethouder Voulon, procesmanager Govers van het PWN en projectontwikkelaar T. Biesterbos. Massale vaccinatie van jongeren tegen meningokokken in sportcentrum De Bloemen. Dominee Maas Breitler doet zijn intrede bij de Hervormde Gemeente. De 71 -jarige atleet Arend Koet heeft tijdens de Nederlandse Kampioenschappen voor veteranen zijn Nederlands record hoogspringen verbeterd. Verder werd hij kampioen op de 200 meter en op het onderdeel polsstokhoogspringen. De gemeenteraad benoemt drs. L.P. 't Hart tot gemeentese cretaris. Hij zal de interim-gemeentesecretaris mevrouw drs. H.C. Witbraad-Wiltink opvolgen. Receptie ter gelegenheid van het afscheid van waarnemend burgemeester W. Kozijn. Arend de Jong ontvangt uit handen van gedeputeerde Wildekamp de Zilveren Maanprijs voor zijn bosuilenonder- zoek. Installatie van burgemeester A. Emmens-Knol. De heer Van der Oord. bewoner van De Boogaert. wordt ge feliciteerd door de nieuwe burgemeester met zijn 102e ver jaardag. De heer en mevrouw Van der Oord zijn het oudste echtpaar van Nederland. Zij vieren in augustus hun 73-jarig huwelijksfeest. De burgemeester opent in De Hoep de fototentoonstelling 'Groeten uit Bakkum'. die een kijkje geeft op het dagelijks leven op het kampeerterrein Bakkum. 10 Het omstreden bouwplan van de Rabobank op de hoek van de Torenstraat en de Dorpsstraat is aangepast in samenspraak met de Initiatiefgroep Dorpsstraat Ons Dorp. 17 Van alle door de Fietsersbond onderzochte gemeenten komt de voormalige gemeente Castricum als meest fietsvriende- lijk uit de bus. 28 Start van de zomertournee van het Ricciotti Ensemble met een openluchtconcert bij Het Oude Theehuis van Duin en Bosch. 28 Topdrukte op het strand en een verkeerschaos op de Zeeweg. 29 Mevrouw Van Arkel-Wijne ontvangt een gouden erespeld voor haar werk als consul voor de Oorlogsgravenstichting. Zij volgde in 1976 mevrouw Van Nievelt op. Augustus 9 De dertigste editie van het Timmerdorp Castricum wordt af gesloten met een groot kampvuur. 10 De televisiebekendheid Bob de Bouwer opent de Castricumse kermis. 14 Jan Graafland, betrokken bij de stichting Muttathara en de stichting Zawite, is overleden. 17 Viering van het 25-jarig bestaan van de rijvereniging Star- renburg. 20 De vernieuwde website van de gemeente wordt in gebruik gesteld. 27 De heer drs. B.J. Fink is benoemd als raadsgriffier in de ge meente Castricum. 31 Viering van het 40-jarig bestaan van de korfbalvereniging Helios gelijktijdig met de opening van de nieuwe accom modatie op sportpark Noordend. September 2 Mevrouw T.A. Molenaar-Langeveld heeft uit handen van de voorzitter van het bestuur van de Universiteit van Amsterdam een koninklijke onderscheiding ontvangen o.a. voor haar we tenschappelijk onderzoek. 14 De burgemeester maakt een fietstocht door de gemeente tij dens de jaarlijkse Open Monumentendag. 15 Nazomerfeest van Micas, netwerk voor migranten, in de Tuin van Rommel. 15 Installatie van pastor Luis Vergara Fernandez voor de pa rochies Castricum en Bakkum. Afscheid wordt genomen van deken A.M. Cassee. Juli 1 De gemeenteraad neemt met 11 stemmen voor en 9 stemmen tegen het historische besluit dat de naam van de nieuwe ge meente 'Castricum' zal zijn. Het Dutch Junior Open tennistoernooi kent alleen Nederlandse winnaars in het jongensdubbelspel. Reünie van de Tennisvereniging Castricum in het kader van het 25-jarig bestaan. 20 Afscheid van Dik Wokke als directeur van het Clusius College. 28 De Vrijwilligers Centrale en het Lokaal Comité Vrijwilligerswerk voeren actie op de Castricumse markt voor de werving van vrijwilligers. 95

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 95