Schenkingen aan de werkgroep 2002 - 2003 schelpen visserij, recreatie en de Tweede Wereldoorlog. Fotowerkgroep (Loek Zonneveld) Veel foto's zijn gemaakt of gekopieerd ten behoeve van het jaar boekje en/of voor opname in ons fotoarchief. Public Relations Hans Boot) De werkgroep liet dit jaar regelmatig van zich horen door middel van krantenartikelen en twee radio-uitzendingen van Radio Beverwijk en Radio Castricum. In september 2002 ging een totaal nieuwe website (www.oudcastri- cum.com) in de lucht. Het bezoek aan de site steeg al spoedig tot en kele honderden bezoekers per maand. Er werd actuele informatie ver schaft over de diverse activiteiten van de Werkgroep, zoals Open Dagen, opgravingen, enkele genealogiën van Castricumse families, behan delde onderwerpen in alle reeds verschenen jaarboekjes. Er werden roulerende fotoseries geplaatst, er was een overzicht van beschikbare archieven en zeer regelmatig werden nieuws-items en achtergronden gepubliceerd over diverse Castricumse zaken. Onder de bezoekers be vonden zich ook geëmigreerde Castricummers uit Canada. Australië en Nieuw-Zeeland die op deze manier voeling bleven houden met hun geboorteplaats. De website droeg zeker bij aan een snelle en moderne informatievoorziening over onze Werkgroep en gezien het stijgende bezoekersaantal zal de site regelmatig ververst en uitgebreid worden. Bestuur, leden en donateurs Op 31 december 2002 was het bestuur als volgt samengesteld: S.P.A. Zuurbier, voorzitter Mevr. A.H.A.M. van Boxtel, secretaris M.GJ. Schiermann. penningmeester P.A. Levi, lid J.J. Smulders, lid L. Zonneveld, lid Aan de werkavonden in 'de Duynkant' en andere activiteiten werd door een twintigtal leden deelgenomen. Op 31 december 2002 bedroeg het aantal donateurs 1325. Veel dank komt toe aan de leden voor hun inzet en aan de donateurs voor hun bijdrage aan het werk van de Stichting Werkgroep Oud- Castricum in het afgelopen jaar. Antoinette van Boxtel De oproep van de Werkgroep om voorwerpen, documenten en foto's met mogelijk historische waarde aan de Werkgroep af te staan, heeft ook dit jaar weer bij vele personen en instanties in Castricum een goed gehoor gevonden. De Werkgroep neemt de geschonken zaken op in de collectie en zal waar mogelijk gebruik maken van de materialen bij tentoonstellingen, voor publicaties of educatieve doeleinden. Alle schenkingen worden jaarlijks in het jaarboekje vermeld. Schenkingen juli 2002 tot en met juni 2003 (de schenkers zijn allen woonachtig in Castricum. tenzij anders vermeld): Korfbalvereniging Helios dvd A. Schouten Schoenmaker Montage BV E. Mooij W. Hespe E. Gorsseling - Den Haag H. Stet H. Steeman - IJmuiden J. Lute - Egmond aan den Hoef J. Bruggeling C.Q. Koot A.C. de Smidt Gemeente Castricum J.P. Hageman H.M. Breetveld-de Nijs mevr. Krist Th. Brakenhoff T. van Vlaanderen-Boot (Kaapstad) mevr. Vorstman-Boom P.H. Roos R. de Boer R. Lute mevr. Pepping - Limmen J.N. de Koning mevr. Blei P. Zonneveld vereniging Oud-Uitgeest A. van Putten Castricum helpt Muttathara H.J.C. de Graaf mevr. Rijkers-de Ruijter H.J. Zeggelink J.P. van Gulik Fa. Biesterbos G.A. Dekker F. van der Zande J.E. Bosma - Amersfoort video en jubileumuitgave Helios 40 jaar gasmunt Castricum aluminium inrijplaat HP-deskjet 690C zip-drive (extern) beeldscherm 17" luchtfoto van Bakkum uit 2000 Nieuwsblad voor Castricum uit 1940. een ausweisz, omslag telefoonboek boekwerkje: Dat leven van Kunera ledenlijsten zaalvoetbalverenigingen 1971 t/m 1986 76 kleurnegatieven van boerderijen Archief Castricums Vrouwenkoor bestek bestrating Dorpsstraat 1915. diverse tekeningen rioleringswerken en bouwtekeningen kaart Noord-Holland 1575. kalender Kijk Uit 1997, luchtfoto's uit 1934. oorkonden e.d. boek: 2000 jaar wonen 21 dia's telefoongids uit 1938 5 oorlogsfoto's en een ausweisz 9 jaarboekjes uit periode 1979 - 1988 Vitesse '22: map documentatie en foto's Tour de Flevo (60-er jaren): documentatie en foto's stafkaart van Castricum 1:25000 (op linnen) 3 ansichtkaarten boekje: 'De Ode aan de Zode' voetbalvereniging C.S.V.: fotomateriaal krijttekening van Sijf Portegies: huisje Engel Zonneveld een aantal foto's m.b.t. Castricum ansichtkaart Dorpsstraat uit 1910 foto-album Geertje Stuifbergen cent uit 1878 bidprentjes alle jaarboekjes foto Albertshoeve Planontwikkeling 5.000 euro ansichtkaart pand van smid Peperkamp Complete serie 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog' door dr. L. de Jong. boekwerk J.M. de Casseres (1920-1990) 93

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 93