144 Martinus RienZonneveldzn. van 127, geb. Castricum 14- 10-1922, koperslager, bankwerker, onderhoudsmonteur bij Hoogovens, woonde aan de Poelven, vanaf 1960 aan de Ch. de Bourbonstraat, overl. Castricum 4-4-1993, tr. Limmen 3-11- 1949 met Aleida M. (Leida) van Kessel, geb. Limmen 11-5- 1925. overl. Castricum 24-3-2003, dr. van Johannes P. van Kessel en Johanna M. Westerik. Kinderen uit dit huwelijk geb. te Castricum: 1 Marinus J. (Rino) geb. 17-4-1951onderwijskundige, woont Asser laan, tr. Castricum 22-6-1977 met Alida (Lida) W.M. Luie. Kinderen: Joeri, Jolijn en Bodien Zonneveld. 2 Joanna C.M. (Anneke) geb. 12-6-1952, onderwijzeres, woonde in Heerhugowaard, daarna in Limmen, overl. Alkmaar 15-3-1992, eerder gehuwd Castricum 21-6-1978 met Cornelis (Kees) Beumer, hout bewerker; woonde daarna samen met Ben van Kessel, automonteur, overlAlkmaar 18-4-1995 3 Liduina AA. (Wineke) geb. 21-2-1956, telefonisch verkoopster Forbo, woont aan de Breedeweg, tr. (1) Castricum 19- 4-1978 met Gijsbertus (Bert) van Leijden, on derwijzer; tr. (2) Castricum 6-5-1999, met Jacob M. (Jaap) Brugman, vertegenwoordiger. 4 Rumoldus P. (Ruud) geb. 5-1-1960. stedebouwkundig tekenaar, woont Het Strengh, tr. New Westminster (Can) 6-5-1994 met Dorolhea (Dorine) van Broekhuizen Kinderen: Mees en Beer Zonneveld. Rien Zonneveld en Leida van Kessel met hun jongste zoon Ruud 144). De kinderen van Rien Zonneveld en Leida van Kessel 144). V.l.n.r.: Anneke, Rino, Ruud en Wineke. Herman Zonneveld en Tiny Erkamp met hun kinderen Harry en Anja 145). 145 Hermanus (Herman) Zonneveld, zn. van 127. geb. Castricum 9-2-1927bouwvakker, fabrieksarbeider, onderhoud open-haar den. woonde Stetweg, later aan de Lindenlaan. overl. Castricum 4-10-1998. tr. Alkmaar 13-5-1953 met Catharina M. (Tiny) Erkamp, geb. Alkmaar 23-12-1928. dr. van Gerardus Erkamp en Anna C.M. Appelman. Kinderen uit dit huwelijk geb. te Castricum: 1 Hermanus J.H. (Harry) geb. 27-8-1955, elektromonteur, woont in Beverwijk, tr. Castricum 21-3-1997 met Lilian Bijl. 2 Anna C.M. (Anja) geb. 26-10-1957, woont in Heiloo.tr. Heiloo 12- 12-1979 met Jacobus A.C.M. Jacquesvan Linden, bankemployé. 146 Johannes (Joop) Zonneveld, zn. van 128, geb. 's-Gravenhage 12-12-1931woont in Egmond-Binnen, peteroleumbocr. bezor ger van tijdschriften, tr. Alkmaar 9-6-1955 met Maria C. (Rie) de Groot, geb. Alkmaar 31-12-l932.dr. van Cornelis de Groot en Helena H. Hageman. 87

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 87