- -5-1943. iger in boe kwaard, tr. Kinderen: tap, vader i 141 Cornelis (Kees) Zonneveld, zn. van 125, geb. Alkmaar 7-9- 1920, vrachtwagenchauffeur, woonde in Heerhugowaard, al daar overl19-9-1999. tr. IAlkmaar 22 I 1-1944 met Cornelia M. de Jong, geb. Alkmaar 8-11-1922, scheiding Alkmaar 19- 6-1947, dr. van Dirk de Jong en Geertruida M. Kopjes; tr. (2) Alkmaar 9-7-1947 met Johanna W.(Jo) Busch,geb. Amsterdam 24-9-1916, woont in Heerhugowaard, eerder gehuwd met Jan W. Landzaat, dr. van Johannes P. Busch en Hendrina M. Koekkoek. Kind geboren te Alkmaar: 1 Cornelis (Cor) geb. 28-6-1947, administrateur, woont in Heerhugowaard, tr. Bergen 14-4-1971 met Cornelia M.A. (Cora) Huting. Kind: Judith Zonneveld. 3 Catharina JA. (Tiny) geb. Uitgeest 25-7-1944, werknemer Spartafa- briek, woont in de Daalmeer, tr. Castricum 22- 8-1967 met Jan Roelof van der Zwan, verlader, verongelukt op de A9 onder de gemeente Limmen 21-92975. 4 Cornelia P. (Elly) geb. 6-9-1946, woonde op de Heereweg, vanaf 1979 te Akersloot, tr. Castricum 26-11- 1969 met Engelbertus G. (Bertus) Boots, heeft een zaak in betonnen tuinmeubelen. 5 Johannes H.M. (Jan) geb. 5-4-1948. vertegenwoordiger in onderdelen van huishoudelijke apparaten, woont op de Mient, tr. Bloemendaal 13-3-1970 met Trijntje (Tiny) van der Zwan. Kind: Marco Zonneveld. 6 Cornelis PA.(Kees) geb. 5-4-1948 (tweeling), chauffeur, asfaltwer- ker, woont Pastinaak, tr. Limmen 29-12-1971 met Cornelia PM. (Lia) Kuijper. Kinderen: Dave, Frank en Bas Zonneveld. 7 Petrus J.MJPiet) geb. 13-5-1950, ongehuwd, wordt in Laren ver pleegd. 8 Leonardus J.M. (Leo) geb. 13-4-1954, timmerman, woont op de Heereweg, tr. Castricum 25-9-1992 met Maria J. (Marja) ten Veldhuis. Geen kinderen. Het huis van Jan Zonneveld aan de Heereweg nr 42 in 1958 (142). 142 Kees Zonneveld en Jo Busch niet zoontje Cor Zonneveld (141) Johannes (Jan) Zonneveld, zn. van 127, geb. Castricum 27-4- 1912, vletschipper, grondwerker, landarbeider, daarna bloem bollenkweker, woonde achtereenvolgens aan de Hoogevoort. op de Heereweg en vanaf 1992 in de Santmark, al daar overl. 4-3-2003, tr. Egmond-Binnen 31-5-1938 met Maria Burger, geb. Egmond-Binnen 2-10-1914, overl. Castricum 3-8-1992, dr. van Cornelis Burger en Aafje Ridder. Kinderen uit dit huwelijk, tenzij anders gemeld, ge boren te Castricum: 1 Johanna C.M. (Jenny) geb. 19-11-1939, woont Heemskerk, tr. Castricum 7-11-1962 met Cornelis G. (Cees) Bos, voorman havenbedrijf. 2 Eva C.M. (Afra) geb. 6-5-1941woonde in Heerhugo waard, overl. Alkmaar 29-8-1993, tr. Castricum 22-6-1965 met Johannes J. (Joop) Takken, groentehandelaar, overl. in febr. 1985; woonde nadien samen met Gerardus Th. (Grard) de Winter, werkte bij aanleg en onderhoud van Jan Zonneveld en Maria Burger met hun kinderen v.l.n.r. Elly, Afra, Tiny, spoorrail. Piet, Jenny, Leo, Kees en Jan (142). 85

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 85