6 RudolfA. (Ruud) geb. Beverwijk 30-8-1962, manager, woont in Beverwijk samen met Maria G. fGabriëllavan Halderen. Kind: Maarten Zonneveld. 7 Marcus A. (Mare) geb. Heemskerk 4-10-1964, financieel manager, woont in Beverwijk samen met Inge M.E. Westerlaken. Kind: Rohan Zonneveld. 138 Johannes (Jan) Zonneveld, zn. van 125, geb. Castricum 27-11 -1908, chauffeur, beroepsvisser op zee, woonde achtereenvolgens in Zaandam, Alkmaar, Stompetoren, Schermerhom, Dirkshom, Tuitjehom en tenslotte weer terug in Alkmaar, aldaar overl3-12-1988tr. Koedijk 30-1 1-1935 met Trijntje M. (Trien) Koning, geb. Koedijk 28-7-1913, overl. Alkmaar 12-12-1994, dr. van Simon Koning en Neeltje Hartland. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Alkmaar: 1 Petronella C. (Nellie) geb. 27-10-1936, woont in Alkmaar, tr. Alkmaar 28-6-1957 met Andries Broersen. fa brieksarbeider, grondwerker, overl. Alkmaar 12- 3-1994. 2 Cornelia (Corrie) geb. 3-9-1937, woont in Heerhugowaard, tr. Schermerhorn 17-8-1961 met Antonius (Antoon) Kaag, fabrieksarbeider, overl. Heerhugowaard 26-8-1982. 3 Jan geb. 21 -7-1939. bouwvakker, woont in Alkmaar. ongehuwd. 4 Christina M. (Tiny) geb. 11-5-1941woont in Alkmaar.tr. Dirkshom 29-11-1963 met Klaas Schot, kleermaker, fa brieksarbeider, brugwachter, overl. Alkmaar 10- 10-1995. Arie Zonneveld en Tiny van Buggenum met hun kinderen v.l.n.r.: Goof, Jos, Leo, Marry, Mare, Ad en Ruud 137). 5 Theodorus (Theo) geb. 13-5-1947bouwvakker, brugwachter, woont in Alkmaar, tr. Alkmaar 28-6-1972 met Willielmina C. (Willy) Jongejan. Kinderen: Ruben, Dennis, Sabrina en Patrick Zonneveld. 6 levenloos geben overl17-10-1948 7 Gerardus Gerard geb. 26-2-1950. bouwvakker, woont in Alkmaar, tr. Alkmaar 28-6-1972 met Petronella W. (Nel) Jongejan. Kind: Leandra Zonneveld. 8 Adriana C.L. (Nettie) geb. 11-2-1953, woont in Alkmaar, tr. Alkmaar 31-3-1992 met Jan Steenhuis. musicus, overl. Alkmaar 15-11-1992. 9 Johannes H. Herman geb. 15-3-1955, bouwvakker, woont in Alkmaar, eerder gehuwd Alkmaar 28-6-1984 met Diana Jan Zonneveld, echtgenoot van Trien Koning 138). Kinderen van Jan Zonneveld en Trien Koning 138). V.l.n.r. achter: Tiny, Corrie, Nellie en Jan, voor: Gerard, moeder Trien, Nettie en Theo. Herman en Rob waren nog niet geboren. 83

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 83