131 Engelbertus (Engel) Zonneveld, zn. van 122, geb. Castricum 12-8-1905, bloembollenkweker, vee houder, woonde sinds 1930 in Egmond-Binnen aan de St. Albertsweg, overl. Alkmaar 24-5-1959, tr. Egmond-Binnen 11-6-1930 met Maria (Marie) J. Verdonck, geb. Vremde (België) 9-2-1906, overl. Alkmaar 28-3-1975, dr. van Joannes B. Verdonck en Jounna S. Mertens. Marie kwam op 9-jarige leef tijd als Belgische vluchteling uit de le Wereldoor log als pleegkind terecht bij het kinderloze echt paar Bernardus Liefting en Johanna Baltus (zie 14e jaarboekje, blz. 35). Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Egmond- Binnen: 1 Petrus BJ. (Piet) geb. 24-3-1931, bloembollenkwe ker, woont in Egmond-Binnen, tr. Egmond-Binnen 27-7-1966 met Hendrica C. (Riet) van Lier. Geen kinderen gezin van Engel Zonneveld en Marie Verdonck in 1949 131bij het 50-ja- 2 B d 1P (B d) rig huwelijk van Bernardus Liefting en Jansje Baltus. V.l.n.r.: Theo, Jan. Frans ernar us en Annie Zonneveld, Bernardus Liefting, Piet, Bertus, Johanna en Bernard geb. 30-4-1932, chef administratie fZonneveld, Jansje Baltus, vader Engel, Marietie, moeder Marie en Greta bil een busonderneming, woont in J c j d- ah ,n Zonneveld. Egmond-Binnen, tr. Alkmaar 10-6- 1961 met Anna C. (Annie) van den Berg. Kinderen: Karin en Bert Zonneveld. 3 Anna M. (Annie) geb. 15-6-1933, woont in Heiloo, tr. Egmond- Binnen 26-4-1956 met Johannes W. (Jan) Dekker, magazijnmeester, overl. Heiloo 27-12-1996. 4 Johannes V. (Jan) geb. 14-10-1934, grondwerker, stratenmaker, woont in Egmond-Binnen, tr. Limmen 15-2-1963 met Catharina A. (Tini) Terluin. Kinderen: Diana, Rob, Jan en Sandra Zonneveld. 5 Johanna M.J. geb. 12-4-1936, woont in Egmond aan den Hoef, tr. Egmond-Binnen 30-11-1961 met Simon (Siem) Ligthart, chauffeur bij de gemeente. 6 Theo E.M. geb. 14-6-1937, loodgieter, woonde in Egmond- Binnen, aldaar overl. 5-1-1990, tr. Limmen 14- 6-1961 met Catharina E. (Tiny) Krom, overl. Het huis van Engel Zonneveld en Marie Verdonck aan de St. Egmond-Binnen 9-12-1996. Kinderen: Dolinda Albertsweg in Egmond-Binnen (131). en Marion Zonneveld. 7 Margaretha M. (Greta) geb. 26-8-1938, woont in Antwerpen, tr. Antwerpen 25-5-1963 met Hugo Verlinden, retoucheur bij de Gazet van Antwerpen. 8 Engelbertus J. (Bertus) geb. 21-9-1942, vrachtwagenchauffeur, woont in Egmond-Binnen.tr. Egmond-Binnen 5-9-1968 met Catharina J.M. (Tineke) Melker. Kinderen: Ingrid en Yvonne Zonneveld. 9 René A.F. geb. 8-6-1944,overl. Egmond-Binnen 11-5-1945. 10 Franciskus A.R. (Frans) geb. 21-9-1945, smelter bij Corus, woont in Alkmaar, tr. Alkmaar 29-9-1966 met Geertruida M. (Gerda) van der Sluis. Kinderen: René en Linda Zonneveld. 11 Maria M. (Marietje) geb. 8-10-1947, woont in Alkmaar, tr. Alkmaar 7-3-1969 met Hans Koeman, koopman. Gerard, Alie, moeder Trien, vader Jaap en Pé Zonneveld achter het huis aan de Bakkummerstraat (132). 80

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 80