4 ■mÊÈt£Ê&;^ ■$'*-■ tog=3j=^ag°Ë nmmnïJi SÊËSSl Ligging van 'De Compaan aan het Schouten bosch. "TJèo loepo&<3X'-oot Jj'f jx/v| ïtÜ^JoodqF^ Q Clj j £^jij iiffltnjffiiii Ti W" De Compaan in 2002. Achtergevel met Johnny de Maar, geb. 1984. Omvangrijk werk aan wanden en gevels. sloot, geboren in 1865, overleden in 1923 (zie 14e jaarboekje voor de stamboom van de familie Liefting). Na het overlijden van Grietje Duijkersloot ging huis, schuren en erf over naar haar stiefzoon Pieter Liefting, geboren in 1884 te Castricum. Op 15-2-1928 werd een overeenkomst van ruiling gesloten tussen burgemeester Lommen, namens de gemeente Castricum, en Pieter Liefting, waarbij een stuk weg overging naar Pieter Liefting. terwij] hij een stukje grond van zijn perceel ter waarde van 200 gulden over droeg aan de gemeente Castricum. Pieter Liefting was in 1914 gehuwd met Elisabeth M. van der Wijst; uit het huwelijk werden 4 kinderen geboren. Beiden hadden in een testament in 1915 het recht van de langstlevende vastgelegd en na haar overlijden in 1939 te Alkmaar en zijn overlijden in 1954 te Castricum volgde de scheiding en verdeling van de nalatenschap, die bestond naast deze boerderij uit gronden, weilanden en woonhuizen in Castricum, Beverwijk, Wijk aan Zee en Uitgeest. De boerderij met schuren.erf en grond.gelegen aan het Schoutenbosch, voorheen Kerkweg 2, werd in 1954 toegewezen, ieder voor een-der- de deel. aan Hendrikus Th. Liefting. bloemist. Karei C. Vermeulen, onderwijzer en gehuwd met Euphemia M. Liefting. en Lourentius de Winter, chauffeur en gehuwd met Adriana A. Liefting. In de boerderij bleven enkele kinderen van Willem Liefting en Grietje Duijkersloot aan het Schoutenbosch nr. 2 wonen: Margaretha gebo ren in 1892, Adrianus geboren in 1894. veehouder. Dieuwertje ge boren in 1896, Mietje geboren in 1899 en Barend Liefting geboren in 1904, tuinder, poelier en in 1937 gehuwd met Adriana Kraakman. Margaretha. de oudste dochter, stond als hoofdbewoner genoteerd. In 1987 werd het huis, schuur en erf na het overlijden van Mietje Liefting gekocht door Jacob Jan de Maar, geboren in 1957 te Wormerveer, reproductie-fotograaf, gehuwd met Johanna Bakker. Zij kregen drie kinderen: Johnny, Michelle en Jerry, geboren in resp. 1984, 1987 en 1996. De stolpboerderij, per 1 november 1988 ver nummerd tot Schoutenbosch nr. 6, werd door Jacob Jan de Maar zelf geschikt gemaakt voor bewoning. Door de zeer matige staat van voor al het houtwerk van dak, vloeren en het vierkant bleken de werk zaamheden vee! omvangrijker te zijn dan was verwacht. Een twee tal foto's laat zien hoe ingrijpend die waren. Met hulp van velen en vooral dankzij gestadig doorzetten is het werk tot een goed einde gebracht, waarbij de wanden als spouwmuren zijn uitgevoerd, een betonnen vloer is aangebracht en de kap goeddeels is vernieuwd. De 'oud-hollandse' pannen op de kap zijn vervangen door 'opnieuw-verbeterde-hollandse' pannen en de gevels met de kozijnen zijn zoveel mogelijk in stand gehouden. De oude schuur, die voorheen in gebruik was als koestal, was in 1985 bij een harde storm bezweken. Na de sloop in 1995 is op de oude fundering een garage opgebouwd, waarbij de 'oud-hollandse' pannen van de stolp als dakbedekking werden gebruikt. En zo staat er aan het Schoutenbosch, een beetje achteraf misschien, een zeer fraaie stolp boerderij als een geriefelijke woning voor de familie De Maar. Regina aan de Hoogevoort (nr 4) De met riet gedekte stolpboerderij aan de Hoogevoort meet 14x14 meter en is gebouwd omstreeks 1882 in opdracht van Jan Pietersz Kuijs, geboren in 1820 te Castricum. landman en bloembollenkwe ker. die het bijbehorend bouw- en weiland sedert 1859 in bezit had uit de nalatenschap van Grietje Ranke, de weduwe van Arie Duijn. Jan Kuijs was gehuwd met Aaltje Duijn en de zoon van Pieter Kuijs en Maartje Bruijn. Toen Aaltje Duijn in 1872 kwam te overlijden, werd in 1875 de boe delverdeling gehouden waarbij Jan Kuijs in bezit bleef van de boer derij met bloembollenschuur op 1360 m: grond en van bijbehorend 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 7