Jan Zonneveld ook wel 'Kleine Janof 'Jan Hagel' genoemd (127) en Trijn Metselaar, weduwe van Jan Zonneveld (127). 127 Jan Zonneveld (bijnaam Jan Hagel), zn. van 120. geb. Castricum 21-7-1886, vrachtschipper, arbeider, woonde op Schulpstet en Stetweg.overl. Alkmaar 19-9-1935, tr. Castricum 1-6-1911 met Catharina (Trijn) Metselaar, geb. Akersloot 10-11-1889,overl. Castricum 23-2-1975, dr. van Jan Metselaar en Jacoba Zijp. Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Johannes (Jan) geb. 27-4-1912, tr. met Maria Burger zie 142 2 Johannes (Joop) geb. 16-1-1914. arbeider en bewoner van St. Willibrordusstichting in Heiloo, aldaar ongehuwd overl. 10-6-1986. 3 Cornelis (Cor) geb. 1-9-1915, tr. met Geertruida J(Truus) Bakker zie 143 4 Jacoba C. (Tine) geb. 9-2-1918. woonde Beverwijk, aldaar overl 30-11-1986, tr. Castricum 13-9-1945 met Leonardus J. (Leo) van Elten, geb. Limmen 16- 2-1919, wagenmaker, woont in Beverwijk, zn. van Leendert van Etten en Machtilda Kok. 5 Martinus (Rien) geb. 14-10-1922, tr. met Aleida M. Leidavan Kessel zie 144 6 Hermanus geb. 9-2-1927, tr. met Catharina M. (Tiny) Erkamp zie 145 7 Alida(Alie) geb. 11-3-1929, woont in Heemskerk, tr. Castricum 27-1-1953 met Dirk (Dick) Bekker, geb. Heemskerk 9-6-1927, rangeerder en loco drijver bij Hoogovens, zn. van Joannes Bekker en Martha Duin. 128 PieterZonneveld, zn. van 120, geb. Castricum 15-6-1893,vee houder, fabrieksarbeider, petroleumboer, woonde aan de Bay- ershoffweg in Heiloo,overl. Alkmaar 20-7-1976, tr. (1) Egmond- B innen 22-5-1917 met Aagje HoutenbosgebEgmond-B innen 7-5-1893, overl. Castricum 5-1-1922, dr. van Johannes Hou tenbos en Trijntje Orij; tr. (2) Heiloo 10-2-1926 met Maria HJ. Rault, geb. Amsterdam 16-8-1895, overl. Alkmaar 12-1-1939, dr. van Jacobus Rault en Antonia Roosen; tr. (3) Castricum 2- 4-1940 met Jacoba CobaDuinmeijer, geb. Castricum 13-11- 1910, woonde in Heiloo, overl. Alkmaar 24-12-1940. dr. van Jan Duinmeijer en Aaltje Zonneveld: tr. (4) Heiloo 22-5-1946 met Aaltje Duinmeijer, geb. Castricum 20-8-1909. woonde in Heiloo, aldaar overl. 18-12-1987, dr. van Jan Duinmeijer en Aaltje Zonneveld. Piet Zonneveld met zijn eerste echtgenote Aagje Houtenbos (128). 77

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 77