8 Neelt je Neel) geb. Alkmaar 7-6-1914, woonde in Alkmaar (Heemraadstraat), aldaar overl. 11-9-1975, tr. Koedijk 26-1-1935 met Hermanus Hermanvan EttengebSpanbroek 17-2-1913, arbeider op de blikfabriek, overl. Alkmaar 6-11-1973, zn. van Jacobus van Etten en Cornelia E. Buter. 9 Alida geb. Alkmaar 12-3-1917, aldaar overl. 25-5-1917. 10 Cornelis geb. Alkmaar 17-2-1919,aldaaroverl.7-12-1919. 11 Cornelis (Kees) geb. Alkmaar 7-9-1920, tr. Ie met Cornelia M. de Jong, 2e met Johanna W.(Jo) Busch zie 141 12 Johanna M. (Han) geb. Alkmaar 24-2-1923, woonde in Alkmaar, ook enkele jaren in Utrecht, aldaar overl. 13-1- 1967,tr. Alkmaar 11-12-1946 met Douwe J. (Jan) Oost, geb. Heerlen 19-12-1920. los arbeider, overl. Alkmaar 1-8-1977, zn. van Douwe J. Oost en Joanna M. van Driel. Kees Zonneveld op de locomotief bij de aanleg van het viaduct in de weg Bakkum - Limmen 126). 126 Cornelis (Kees) Zonneveld, zn. van 120, geb. Castricum 20-10- 1880, landbouwer, arbeider, schipper, bijnaam Keessie Eenoog, woonde op de Duinderbuurt in Castricum, gaat in 1908 met ge zin naar Egmond-Binnen, in 1916 weer terug in Castricum, in 1922 naar Amersfoort, overl. Heiloo 17-2-1945, tr. Castricum 23-5-1906 met Helena (Leentje) Verdwaald, geb. Castricum 15-5-1880, overl. Castricum 24-3-1959, dr. van Dirk Verdwaald en Maartje Schol. Kinderen uit dit huwelijk: 1 Johannes (Jan) geb. Castricum 15-11-1906, boerenknecht, woon de in Castricum, ongehuwd overl. Limmen 25- 11-1940 (verongelukt bij de Limmervoortnadat het paard op hol was geslagen). 2 Maria (Rie) geb. Castricum 3-12-1907, woonde in Akersloot, later in Purmerend, overl. Beuningen 3-6-1984, eerder gehuwd Castricum 21-9-1927 met Simon P. Dekker, geb. Castricum 1-3-1906, uitvoerder, zn. van Mattheus Dekker en Catharina Zonne veld. Maria heeft een zoon Eduard Zonneveld. 3 Cornelia (Corrie) geb. Egmond aan den Hoef 24-11-1908woon de in de Bakkummerstraat, overl. Alkmaar 4-9- 1976, tr. Castricum 22-1-1931 met Johannes (Jan) de Winter, geb. Castricum 19-7-1902. ar beider, heier, grondwerker en chauffeur, overl. Velsen bij een ongeval op 23-3-1961, zn. van Pieter de Winter en Dieuwertje de Zeeuw (zie 25e jaarboekje, blz. 86). 4 Doortje gebCastricum 3-6-1916, woonde achtereenvol gens op de Oude Haarlemmerweg, Poelven, Van Oldenbarneveldweg, Offenbachstraat en Adm. de Ruyterlaan, overl. Heemskerk 31-8-1994, tr. (1) Castricum 21-9-1938 met Johannes (Jan) Hollenberg,geb. Made en Drimmelen 25-8-1913, schipper, grondwerker, overl. Heemskerk 21-2- 1986, hertrouwde met Dina Zonneveld, zn. van Frederik Hollenberg en Jannetje Metselaar; tr. (2) Castricum 28-9-1950 met Hendrik (Henk) Veenstra, geb. Castricum 13-10-1908, betonwer ker, overl. Heemskerk 31-10-1977, eerder ge huwd met Claasje Andries, zn. van Sjirk Veenstra en Egbertha Sloesarwij; tr. (3) Castricum 24-10- 1983 met Sipke Veenstra, geb. Castricum 22-4- 1915, werkte op begraafplaats Onderlangs, overl Castricum 3-3-1995, zn. van Sjirk Veenstra en Egbertha Sloesarwij. Jan Zonneveld en Trijn Metselaar op nog jonge leeftijd (127). 76

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 76