lie en 'Alie) van zie 134 >n Boestert zie 135 vijk: I Kemper zie 136 M. (Tiny) zie 137 Jan Zonneveld op latere leeftijd tussen zijn zoons Jan en Henk (124). 125 Jan Zonneveld, bijnaam Grote Jan, zn. van 120. geb. Castricum 22-7-1879, landbouwer, vrachtrijder, arbeider, schipper bij de 'Alkmaar Packet', dekknecht, woonde in de Duinderbuurt te Castricum, vanaf 1910 in Egntond aan den Hoef, vanaf 1913 in Alkmaar, vanaf 1928 aan de Achterweg in St. Pancras (gem. Koedijk), overl. Alkmaar door bij de boot van boord gevallen te zijn op 28-1 -1940, tr. Limmen 26-5-1903 met Petronella (Pietje) Rietveld, geb. Limmen 24-7-1880, woonde als weduwe vele ja ren op de 2e Broekermolen aan de Lagedijk in Uitgeest bij Cornelis Deijle. tenslotte in een bejaardenhuis in Alkmaar, aldaar overl. 31-5 1978, dr. van Antonie Rietveld en Gerritje van den Berg. Kinderen uit dit huwelijk: 1 Cornelia J. (Corry) geb. Castricum 17-9-1904, woonde vanaf 1924 te Alkmaar, vanaf 1926 in Oudorp. vanaf 1929 in Zaandam, vanaf 1938 te Alkmaar en tenslot te in Oudorpaldaar overl19-3-1970,tr. Alkmaar 28-8-1924 met Nicolaas (Niek) de Vries, geb. Zijpe 15-1-1898, los arbeider, wasmeester, overl. Alkmaar 31 -10-1975znvan Martinus de Vries en Neeltje Bakker. DelOO-jarige Lies Zonneveld in 2002, weduwe van Nelis Wester 124). 2 Gerarda (Dien) geb. Castricum 21-2-1906, geëmigreerd in 1951 naar Australië, woonde vanaf 1963 in Alkmaar, aldaar overl. 18-9-1987. tr. Heerhugowaard 27- 10-1925 met Cornelis (Cor) Tesselaar, geb. Oterleek 2-2-1904. bus- en vrachtwagen chauffeur, overlAlkmaar 1 -3-1985zn. van Dirk Tesselaar en Guurtje van Leijen. 3 Johanna A. geb. Castricum 2-3-1907, overl. 28-4-1907. 4 Johannes (Jan) geb. Castricum 27-11-1908, tr. met Trijntje M. Koning zie 138 5 Antlionius (Antoon) geb. Castricum 21-1 l-1909.tr. met Engelhertha de Vries zie 139 6 Hieronvmusgeb. Egmond-Binnen 29-1-1911aldaar overl. 8-6-19U. 7 Hieronvmus (Heert) geb. Egmond-Binnen 24-4-1912, tr. met Maartje de Boer zie 140 v.l.n.rJan Zonneveld, echtgenoot van Pietje Pietje Rietveld, weduwe van Jan Zonneveld Jan Zonneveld, schipper bij de 'Alkmaar Rietveld (125). (125). Packet'(125). 75

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 75