124 Johannes (Jan) Zonneveld, zn. van 119, geb. Diemen 31-3-1876, timmerman, woonde in Beverwijk (Groote Houtweg, Cornelis Amsestraat en Van Breenstraat), overlW ijk aan Zee 24-10-1973tr1B loemendaal 9-8-1899 met Catharina E. (Toos) Thoolen, geb. Bloemendaal 9-10-1877, overl. Haarlem (in de Maria Stichting) 17-4-1919, dr. van Johannes M. Thoolen en Geertruida E. van Noordt; tr. (2) Heemstede 12- 5-1920 met Helena J. (Lena) Telleman, geb. Hillegom 2-3-1889,overl. Beverwijk 20-3-1935, dr. van Aldert Telleman en Helena Rusman; tr. (3) Beverwijk 3-5- 1972 met Catharina H. (Catrien) Banen, geb. Nieuwer-Amstel (Amstelveen) 19-2-1894, overl. Beverwijk 29-11-1976, dr. van Hendrik Banen en Catharina de Vijlder. Kinderen uit het eerste huwelijk geboren te Beverwijk: 1 Maria (Rie) geb. 18-1-1900, woonde aan de Hoflanderweg, later in Huis ter Wijck te Beverwijk, overl. 3-7-1992, tr. Beverwijk 24-7-1924 met Johannes L. (Jan) Eijking, geb. Beverwijk 11-7- 1896. in en erkopei bij groente en yfln Zonneveld en Toos Thoolen 124) met de twee oudste kinderen Rie en fnntbednjf, overl -Beverwijk 12-9- Ljgs werdW0jaar in 2002) 1977, zn. van Theodorus L. Eijking en Cornelia M. Glas. 2 Geertruida E.(Lies) geb. 10-7-1902, woonde eerst aan de Kuikensweg, 5 Johannes M. (Jan) nu in Lommerlust, tr. Beverwijk 23-4-1925 met geb. 14-7-1916, tr. met Alida A.E. (Alie) van Cornelis (Nelis) Wester, geb. Beverwijk 8-6- Geelkerken zie 134 1900. werknemer papierfabriek, overl. Beverwijk 6 Hendricus (Henk) 28-11-1977, zn. van Klaas Wester en Maria geb. 18-3-1918, tr. met Grietje (Gré) den Boestert Verheijden. zie 135 3 Pieter J. (Piet) Kinderen uit het tweede huwelijk geboren te Beverwijk: geb. 16-5-1907, tr. met Wilhelmina M. (Marie) 7 Albert J. (Ab) van Biljouw zie 133 geb. 24-3-1921, tr. met Anna M. (Rie) Kemper 4 Johanna M.(Jo) zie 136 geb. 11-2-1910, woonde in Kirchheim underTeck 8 Adrianus C. (Arie) bij Stuttgart, aldaar overl. 29-1-1997, tr. geb. 16-3-1925, tr. met Catharina G.M. (Tiny) Beverwijk 27-2-1930 met Friedrich W. (Frits) van Buggenum zie 137 Drexler, geb. Kirchheim 27-3-1909, schilder, overl. Kirchheim 6-8-1984. Jan Zonneveld met tweede echtgenote Lena Telleman 124). Vier zoons van Jan Zonneveld 124); v.l.n.r.: Arie, Ab, Henk en Jan. 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 74