7e GENERATIE 122 Pieter {Piet) Zonneveldzn. van 118, geb. Castricum 29-12-1877, schipper, stoker, land bouwer, arbeider, grondwerker, werkte op Duin en Bosch, woonde Schulpstet. later aan de Bakkummerstraat, had de bijnaam 'Pietje Lak', overl. Heiloo 15-12-1950, tr. Uitgeest 21-1-1902 met Anna de GoedegebUitgeest 17-7-1880, overl. Hilversum 20-8-1964, dr. van Engel de Goede en Naatje de Graaf. Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Petrus (Piet) geb. 28-10-1902, tr. met Adri- ana (Jane) Koning zie 130 IJohanna geb. 31-12-1903, overl. Castricum 6-11-1904 3 Engelbertus( Engel) geb. 12-8-1905, tr. met Maria J. Verdonck zie 131 4 Jacob (Jaap) geb. 1-12-1906, tr. met Catha- rina M.P. (Trien) de Swart zie 132 5 Johanna geb. 15-6-1911overl. Castri cum 4-5-1912. 6 Greta Grégeb. 19-3-1913, woonde op de Mient, overl. Alkmaar 14-2-1942tr. Castricum 5-4-1934 met Johannes (Jo) Lutegeb. 30-9-1910, chauffeur, expediteur, overl. 26-8-1968, her trouwde met Petronella M. Groen, zn. van Jacobus Lute en Marijtje Brakenhoff. V.l.n.r. Jane Koning, Piet Zonneveld, vader Piet Zonneveld 122), Engel Zonneveld, Maria Verdonck, Jaap Zonneveld en moeder Anna de Goede 122). 123 Jacob (Jaap) Zonneveldzn. van 118, geb. Castricum 20- 10-1881arbeider, eerst vletschipper van stenen voor de bouw van Duin en Bosch, daarna werknemer Duin en Bosch, woonde vanaf zijn trouwen aan de Van Oldenbarneveld- weg, bijnaam: 'Jaap Hoek',overl. Castricum 5-3-1963, tr. Castricum 21-5-1909 met Antje Zonneveld, geb. 12-8-1889. woonde sinds 1979 inde Santmark.overl.Castricum 8-12- 1979, dr. van Willem Zonneveld en Elizabeth Tromp (zie 21e jaarboekje, blz. 38). Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Petrus (Piet) geb. 31-5-1909. tuinder, strandvonder, woon de in het ouderlijk huis, ongehuwd overl. Castricum 7-4-1965. 2 Elisabeth (Bet/zus) geb. 26-6-1910, woonde in Egmond-Binnen (Peperstraat), aldaar overl. 12-11-1943, tr. Castricum 4-11-1931 met Petrus J. (Piet) Sent- veld,geb. Egmond-Binnen 22-1-1909.bloemist knecht, overl. Egmond-Binnen 13-6-1983, zn. van Jan Sentveld en Catharina Zonneveld (af stamming van nr 114). 3 Margarethageb. 7-6-1911, overl. Castricum 2-7-1911 4 MargarethaGré) geb. 6-10-1913, woonde vanaf 1959 in Australië, aldaar overl. 12-6-2002, tr. Castricum 28-8-1941 met Andreas (Dries) Zentveld, geb. Egmond- Binnen 24-10-1917, fabrieksarbeider, gladio- lenkweker, overl. Australië 4-6-1991zn. van Andreas Zentveld en Jansje Dekker. 5 Willem geb. 16-7-1915, was bij het KNIL (zat ook in het Jappenkamp), woonde elf jaar in Ned.-Indië, van af 1954 gladiolenkweker in Australië en vanaf Woonhuis van Piet Zonneveld 122) op de Bakkummerstraat nr 20; v.l.n.r. Anna de Goede met dochter Gré Zonneveld. 1965 in het ouderlijk huis aan de Van Olden- barneveldweg te Bakkum, aldaar ongehuwd overl. 28-7-1998. 6 Cornelia (Corrie) geb. 16-8-1916. woonde op de Stetweg, op late re leeftijd in de Santmark, aldaar overl. 13-4- 1998, tr. Castricum 22-10-1952 met Jan Veldt, geb. Castricum 4-2-1912, melkslijter, overl. Castricum 9-9-1963, zn. van Jan Veldt en Maria de Groot (zie 5e jaarboekje, blz. 35). 7 Maria (Rie) geb. 5-11-1919, woonde bij de familie Mulder, eerst in Medemblik, vanaf 1949 in Canada, al daar ongehuwd overl. 28-1-1992. 8 Anna (Ans) geb. 26-1-1926, woont in Schagen,tr. Castricum 30-3-1955 met Pieter (Piet) Beentjes, geb. Beverwijk 11 -8-1928typograaf, znvan Comelis Beentjes en Cornelia Boon. 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 72