n Zonneveld en iwd (120). 10 Anna geb. 4-3-1889, woonde in Uitgeest op Assum, aldaar overl .17-1-1949trCastricum 3-12-1908 met Jacob (Jaap) Frantsen, geb. Eemnes 27-7- 1882, gekomen voor de bouw van Duin en Bosch, timmerman, overl. Uitgeest 1-6-1975, zn. van Hermanus Frantsen en Aaltje Hagen. 11 Adriana geb. 11-4-1891overl. Castricum 18-4-1891. 12 Pieter Piet) geb. 15-6-1893.tr. Ie met Aagje Houtenbos,2e met Maria HJ. Rault, 3e met Jacoba Duinmeijer, 4e met Aaltje Duinmeijer zie 128 121 Heronimus (Heert) Zonneveld, zn. van 117, geb. Castricum 6- 10-1854, vletschipper, tuinder, veldarbeider, woonde aan het Schulpstet, sinds 1920 aan de Bovenweg in St. Pancras (gem. Koedijk), overl. Alkmaar 12-5-1942, tr. Akersloot 28-5-1895 met Guurtje Molenaar, geb. Akersloot 16-3-1875, overl. St. Pancras 23-11-1928, dr. van Klaas Molenaar en Hillegonda Brantjes. Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Alida (Alie) geb. 13-4-1896, woonde op de Mient, vanaf 1972 in de Santmark. overl. Heemskerk 17-7-1989, tr. Castricum 29-4-1920 met Theodorus (Dorus) van Weenen, geb. Castricum 22-3-1894, metse laar, overl. Alkmaar 4-9-1963, zn. van Jacobus van Weenen en Jannetje van Duyn. 2 Nicolaas( Klaas) geb. 5-8-1897, tr. met Adriana M. Janevan Veen zie 129 3 Cornelis (Cor) geb. 16-4-1899, tuinder, overl. Castricum 7-5- 1920 (Spaanse griep). St. Pancras: Heert Zonneveld tussen zijn aardbeien (121). huwelijk tijer en d 120) in aand: Pietje Vletselaar, ald, eunis \ntje 'end: Ma- i'eld. Jan-, 'je iom,onge- 11-1885. ia (Frijn) zie 127 Jitgeest op daar overl. Johannes Omstel 14- sr, overl. met Aaltje n Cornelia Het woonhuis van Heert Zonneveld en Guurtje Molenaar aan het Schulpstet (121V.l.n.r. Klaas, vader Heert, moeder Guurt, Alie en Cor Zonneveld. Het gezin gaat in 1920 in St. Pancras wonen. 71

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 71