16-11-1904. 6e GENERATIE 118 PieterZonneveld,zn. van lló.geb.Castricum 13-7- 1840, arbeider, vletschipper. woonde op Schulpstet, bijnaam: 'Piet de Plupper', overl. Castricum 15-12- 1916, tr. Castricum 30-5-1869 met Grietje Hoek, geb. De Rijp 3-3-1840, ventster met manufacturen, overl. Castricum 18-4-1917dr. van Pieter Hoek en Corne- lia Bloothoofd. Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Margaretha Griet) geb. 31-3-1870, woonde aan de Vinkebaan, overl. Amsterdam 5-1- 1943tr. Castricum 24-4-1895 met Reinier Kok,geb. Blokker 16-10-1865, tuinknecht, wegwerker, overl. aan de Ruiterweg 22-4-1942, zn. van Simon Th. Kok en Vrouwtje Dam. 2 Keetje geb. 24-2-1872, woonde in de Oosterbuurt, overl. Castricum 12-5- 1908, tr. Castricum 10-9-1894 met Cornelis (Kees) de Vries, geb. Castri cum 22-12-1856. arbeider, tolgaarder, landbouwer, kruidenier, overl. Castricum 11-1- 1935, eerder gehuwd met Antje Castricum. zn. van Pieter de Vries en Christina Lute. 3 Levenloos geben overl11-12-1873. 4 Engel geb. 25-1-1875, landbouwer, overl. Castricum 5 Pieter Piet) geb. 29-12-1877tr. met Anna de Goede zie 122 6 Anna geb. 28-1-1880, woonde aan de Vinkebaan, la ter aan de le Groenelaan, overl. Castricum 1 -9- 1955, tr. Castricum 16-5-1905 met Pieter (Piet) de Vries, geb. Castricum 20-1-1883, metselaar, arbeider, landbouwer, was 35 jaar lid van de ge meenteraad en vele jaren wethouder, overl. Heemskerk 2-5-1960. zn. van Cornelis de Vries en Antje Castricum (Anna trouwde dus met Pieter, zoon van haar zwager!). 7 Jacob (Jaap) geb. 20-10-1881tr. met Antje Zonneveld zie 123 119 Pieter Zonneveld, zn. van 117, geb. Castricum 8-2-1849, vlet schipper, spoorwegarbeider, brugwachter bij het Meerplein te Beverwijk, bijnaam 'Pietje Verdomme', woonde aan het Schulpstet, in Castricum. ook een korte periode in de Water graafsmeer, na 1882 in Haarlem, Warmond, Beverwijk en van af 1913 opnieuw in Castricum, overl. Alkmaar 28-5-1923, tr. Castricum 4-5-1873 met Maartje Voorhout, gebAkersloot 8- 7-1841, gaat 18-6-1923 naar Beverwijk, overl. Beverwijk 16- 9-1923, dr. van Jan Voorhout en Maartje Kaandorp. Kinderen, tenzij anders gemeld, geboren te Castricum: 1 Cornelis 2 Johannes 3 Cornelis 4 Adrianus 5 Aaltje 6 Cornelis geb.Limmen 17-2-1874, overl. Castricum 14-4- 1877. geb.Diemen 31-3-1876.tr. lemet Catharina E. Thoolen, 2e met Helena JTelleman, 3e met Catharina H. Banen zie 124 geb. 16-4-1877, overlCastricum 8-12-1878. geb. 11-8-1878, verdronken onder het ijs tussen Haarlem en Leiden op 11 - 12-jarige leeftijd, geb. 4-12-1879, overl. Castricum 29-2-1880. geb. 11-4-1881overl. Haarlem 12-7-1882. Foto uit 1926 op de trouwdag van Piet Zonneveld en Jane Koning 130). Het bruidspaar achter de tafel. Links voor de ouders van de bruidegom: Piet Zonneveld en Anna de Goede 122) en grootmoe der Grietje Hoek (118). Pieter Zonneveld en Maartje Voorhout bij hun 50-jarig huwelijk in 1923(119). 120 Jan Zonneveld, zn. van 117. geb. Castricum 8-8-1851vlet schipper, woonde aan het Schulpstet, overl. Castricum 24-2- 1900, tr. Castricum 20-2-1876 met Cornelia (Keetje) Voorhout, geb. Akersloot 7-1-1852, overl. Castricum 28-5-1940, dr. van Jan Voorhout en Maartje Kaandorp. Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Johannes geb. 12-12-1876, overl. Castricum 14-12-1876. 69

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 69