8 Trijntje geb. 28-11-1844, overl. Heiloo 28-4-1859. 9 Jacoba geb. 20-1 -1848, kasteleines, waardin, woonde op de Westerweg te Heiloo. aldaar ongehuwd o- verleden 17-10-1912. 10 Petronella geb. 21-3-1850. overl. Heiloo 20-1-1862. 11 Pieter geb. 12-8-1855, overl. Heiloo 23-11-1856. 115 Lambert Zonneveld, zn. van 8. geb. Castricum 27-8-1808. land bouwer, schelpenvisser en schulpvaarder, woonde op boerde rij Onderlangs aan het einde van de Kramerweg en heeft daar bijna 3 hectare land, aldaar overl. Castricum 26-12-1874, tr. Castricum 23-9-1838 met Antje Orij, gebCastricum 23-2-1813 overl. Castricum 28-10-1895, dr. van Pieter Orij en Guurtje Dekker. Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Maartje geb. 14-4-1839. woonde op het Noordend, overl. Castricum 2-2-1895, tr. Castricum 20-1 -1867 met Jacob Admiraal, geb. Castricum 18-10-1834, vletschipper, turfhandelaar, overl. Castricum 5- 10-1903, zn. van Maarten Admiraal en Jannetje Mors. 2 Guurtje geb. 11-8-1840, woonde eerst aan de Breedeweg, later aan de Dorpsstraat, overl. Castricum 5-9- 1928, tr. Castricum 20-1-1867 met Klaas Stuifbergen, geb. Castricum 7-8-1842. barbier en afslager, overlCastricum 17-4-1915zn. van Jan Stuifbergen en Maartje Steeneveld (zie 9e jaar boekje, blz. 41). 3 Pieter geb. 22-5-1843, overl. Castricum 6-5-1851. 4 Trijntje geb. 23-2-1845, overl. Castricum 16-10-1847. 5 Jannetje geb30-1 -1847woonde op boerderij de Papen- berg, overl. Castricum 4-5-1907, tr. Castricum 5-2-1871 met Pieter Stuifbergen, geb. Castricum 18-8-1847, landbouwer, overl. Castricum 17-2- 1927, zn. van Jan Stuifbergen en Maartje Steene veld (zie 9e jaarboekje, blz. 42). 6 Jan geb. 3-10-1848, arbeider, schulpenvisser, vuur- stoker (1884), woonde aan de Duinzijde in Castricum, vanaf 1884 in Amsterdam, aldaar overl. 17-4-1893, tr. Castricum 23-4-1871 met Hendrika Bakker, gebEgmond-B innen4-9-1848, overl. Amsterdam 23-9-1898, dr. van Jan Bakker en Marijtje Kareis. Hun nakomelingen wonen in Amsterdam. 7 Trijntje geb. 16-1-1850. overl. Castricum 18-4-1850. 8 Petronella geb. 2-1-1855, overl. Castricum 6-1-1856. 116 Engel Zonneveld, znvan 8gebCastricum 13-12-1812, schel penvisser, vletschipper, woonde in zijn ouderlijk huis aan het Schulpstet, aldaar overl. 31-7-1856, tr. Castricum 10-11-1839 met Grietje Orij, geb. Castricum 28-6-1817, overl. Castricum 20-5-1885. hertrouwde met Jacob Kramer, dr. van Pieter Orij en Guurtje Dekker. Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Pieter geb. 14-7-1840, tr. met Grietje Hoek zie 118 2 Maartje geb. 10-12-1841woonde op de Duinderbuurt, aldaar overl. 28-2-1916, tr. Castricum 26-11- 1865 met Pieter Kuijper, geb. Limmen 23-7- 1842, arbeider, schipper, landbouwer, overl. Castricum 5-12-1921zn. van Jan Kuijper en Trijntje Eenhuis. 3 Guurtje geb. 29-9-1843, overl. Castricum 8-12-1843. 4 Guurtje geb. 14-5-1845, woonde op het Schulpstet en in de Duinderbuurt, overl. Castricum 7-3-1908, tr. Castricum 5-10-1873 met Albertus Adrichem, geb. Wijk aan Zee en Duin 4-10-1842, arbeider, landbouwer, overl. Castricum 30-11-1903, zn. van Jacob Adrichem en Ariaantje Knaap. 5 Trijntje geb. 1-7-1846, overl. Castricum 29-5-1854. 6 Jansje geb. 31-1-1848, overl. Castricum 8-11-1859. 7 Klaasje geb. 15-1-1850, overl. Castricum 9-4-1860. 8 Grietje geb. 24-1-1852, woonde te Limmen, aldaar overl. 23-11-1901tr. Castricum 7-6-1874 met Cornelis de Groot, geb. Castricum 28-1-1852, metselaar, overl. Limmen 16-2-1910, hertrouwt met Geer- truida Admiraal, zn. van Jan de Groot en Antje de Graaf. 9 Trijntje geb. 24-2-1855, overl. Castricum 1-3-1855. 10 Trijntje geb. 7-7-1856, overl. Castricum 1-9-1856. 117 Cornelis Zonneveld, znvan 8gebCastricum 18-4-1814, boe renknecht, arbeider, winkelier, vletschipper, woonde aan het Schulpstet, aldaar overl. 16-6-1870, tr. Limmen 8-5-1842 met Aaltje Everout, geb. Limmen 4-4-1819, overl. Castricum 12-2-1886, dr. van Pieter Everout en Aaltje Roobeek. Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Alida Aaltje geb. 19-9-1843, woonde aan het Schulpstet, al daar overl. 4-6-1874, tr. Castricum 11-4-1869 met Cornelis Bont, geb. Egmond aan Zee 24-10- 1838, arbeider, overl. Alkmaar 1-11-1916, her trouwde met Klaasje Orij, zn. van Dirk Bont en Johanna Zwaag. geb. 9-11-1845, overl. Castricum 12-1-1866. geb. 8-2-1849, tr. met Maartje Voorhout zie 119 geb. 8-8-1851 ,tr. met Cornelia KeetjeVoorhout zie 120 5 Heronimus (Heert) geb. 6-10-1854, tr. met Guurtje Molenaar zie 121 2 Maartje 3 Pieter 4 Jan De boerderij 'de Papenbergvan Lambert Zonneveld (115). 68

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 68