Als vaste bezittingen worden genoemd het huis met het erf aan het Schulpstet en drie naastgelegen percelen zaadland gelegen tussen Schulpstet en Stetweg. Op basis van bovenstaande inventaris kan worden geconcludeerd dat het huisje eigenlijk maar één vertrek had. waarin geleefd, gegeten en geslapen werd. yM 1: Za.zfï't piitP De nakomelingen van de hierna volgende zonen Engel en Cornelis worden in dit jaarboekje uitvoerig beschreven. De derde zoon Engel Zonneveld, geboren in 1812, was schelpenvisser en vletschipper en woonde in zijn ouderlijk huis op het Schulpstet. Hij trouwde met Grietje Orij. Uit dit huwelijk werden geboren eerst een zoon Pieter en vervolgens negen dochters. Deze enige zoon Pieter, vletschipper, woonde op het Schulpstet, trouwde met Grietje Hoek en zij kregen naast enkele dochters ook twee zoons Piet en Jaap, die het geslacht Zonneveld voortzetten. Zoon Piet (bijnaam Pietje Lak), geboren in 1877, trouwde met Anna de Goede en woon de aan de Bakkummerstraat en zoon Jaap (bij naam Jaap Hoek), geboren in 1881trouwde met Anna Zonneveld en woonde aan de Van Oldenbarneveltweg In de notariële acte uit 1828 worden de namen van vader Jan en zoon Jan geschreven en on dertekend als Zonneveldt met een t aan het eindterwijl Maartje en haar broer Jan werden geschreven als Zonneveld (zonder t). Het huisje van Jan Zonneveld, zoals dat in de vorige eeuw door Sijf Portegies werd geschilderd. Jan Zonneveld hertrouwt in 1828 met de 44-jarige Trijntje de Wit: Jan overlijdt in 1846. Zoals eerder gemeld worden uit zijn huwelijk met Maartje Zonneveld vier zoons geboren, die het geslacht zullen voortzetten: Jan, Lambert, Engel en Cornelis. Als bij geen andere tak van de familie Zonneveld hebben de nakomelingen zo veelvuldig zich buiten Castricum gevestigd. Daar waar gezinnen binnen deze familietak al vóór 1900 in andere plaatsen zijn gaan wonen, wordt hun nageslacht niet in het jaarboekje volledig gepubliceerd, omdat weinig of geen mensen in Castricum deze familieleden kennen. Dit geldt voor de oudste zoon Jan en de tweede zoon Lambert. Jan, geboren in 1804, werkte eerst als boerenknecht in Limmen. trouw de met Maria Nuijens uit die plaats en woonde vanaf 1831 in Heiloo; zijn vele nakomelingen wonen tot in de huidige generaties overwe gend in Heiloo; hiervan zal slechts een korte samenvatting onder ge zinnummer 114 in dit jaarboekje worden opgenomen. De tweede zoon Lambert Zonneveld, geboren in 1808. trouwde met Antje Orij, woonde op boerderij Onderlangs aan de Duinzijde en is in Castricum in 1874 overleden. Jan. de enige zoon van Lambert die kinderen heeft, woonde vanaf 1884 in Amsterdam: zijn afstamme lingen waren in de hoofdstad woonachtig en worden hier verder niet gepubliceerd. De vierde en jongste zoon Cornelis Zonneveld, geboren in 1814, was vletschipper. woonde zijn hele leven op het Schulpstet en trouwde met Aaltje Everout. Zij hebben drie zoons, Pieter, Jan en Heert, die worden geboren in respectievelijk 1849,1851 en 1854. Pieter, de oudste zoon van Cornelis, trouwt met Maartje Voorhout, is vletschipper, spoor wegarbeider en brugwachter, woont in meer der plaatsen om tenslotte op oudere leeftijd weer in Castricum terug te keren. Deze Pieter heeft slechts één zoon die het geslacht voort zet, Jan geheten. Jan woonde in Beverwijk; uit zijn huwelijken met Toos Thoolen en Lena Telleman zijn kinderen geboren, die zich o.a. in Zaandam, Nieuwegein, Utrecht, IJmuiden en Velsen-Noord hebben gevestigd. Jan. de tweede zoon van Cornelis, trouwt met Keetje Voorhout (zus van Maartje), is vlet schipper en woont op het Schulpstet. Zij krij gen twaalf kinderen waaronder vier zoons met nakomelingen: 1Jan (bijnaam Grote Jan), woonde onder andere in St. Pancras, gehuwd met Pietje Rietveld en heeft nakomelingen die vooral wonen in Alkmaar en St. Pancras. 2. Kees (bijnaam Keessie Eenoog) was gehuwd met Leentje Verdwaald, zijn kinderen woon den vooral in Castricum. 3. Jan (bijnaam Jan Hagel), woonde aan het Schulpstet en de Stetweg, was gehuwd met Trijn Metselaar; hun vier zoons woonden in Castricum. 4. Piet trouwde vier keer, was petroleumboer en woonde in Heiloo; zijn kin deren wonen in Heiloo en Egmond-Binnen. Heert. de derde en jongste zoon van Cornelis, trouwt met Guurtje Molenaar, woont op het Schulpstet en verhuist in 1920 op 66-jarige leeftijd naar St. Pancras; zijn nog enige zoon Klaas gaat mee. Klaas trouwt in 1923 met Jane van Veen; zij wonen evenals de meeste van hun kinderen in St. Pancras of omgeving. Stamboom In het bijgevoegde schema wordt het hier behandelde deel van de stamboom van de Castricumse familie Zonneveld weergegeven. Onder de toegevoegde nummers 114 t/m 151 zijn de gezinnen ver der uitgewerkt. Om de samenhang met de oudste generaties aan te kunnen geven, is dat deel van het schema uit het 20e jaarboekje her haald. Voor de duidelijkheid zijn alleen de namen van de ouders van de gezinnen opgenomen. 65

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 65