L De Castricumse familie Zonneveld (4e deel) a In het 20e jaarboekje is het eerste deel verschenen van de geschie denis en de stamboom van de familie Zonneveld. Omdat de familie Zonneveld veruit de grootste familie van Castricum is en allerlei ver takkingen heeft naar de omliggende gemeenten en ver daarbuitenis in het genoemde jaarboekje aangekondigd dat de familie Zonneveld in meerdere afleveringen in de jaarboekjes zal worden gepubliceerd. Na het tweede en derde deel in respectievelijk het 21e en 23e jaar boekje verschijnt deze keer het vierde en laatste deel. In het 20e jaarboekje is uitvoerig geschreven over de oudste vermel dingen van de naam Zonneveld (heel vroeger meestal Sonneveld), over het landgoed van het adellijke geslacht Van Sonneveld gelegen bij Valkenburg in Zuid-Holland en zijn familiewapen, over de versprei ding van de familie in Nederland met de verschillende naamvarianten en over de vestiging vanuit Zuid-Holland in Heemskerk en Castricum van enkele familieleden die het beroep van duinmeier uitoefenden. De Castricumse familie Zonneveld is terug te voeren tot ene Engel Laurenszoon Zonneveld, geboren omstreeks 1675, veehouder en wo nende in de Kerkbuurt van Heemskerk. Engel trouwt met de Heemskerkse Aagt Laurens Decker. In het 20e jaarboekje zijn reeds de oudere generaties behandeld die rechtstreeks afstammen van deze Engel Laurenszoon Zonneveld. Zijn kleinzoon, ook Engel geheten, leefde van 1742 tot 1810en was gehuwd met Stijntje Pater. Dit echt paar woonde in Castricum, kreeg vier zoons, waarvan nagenoeg alle nu in Castricum wonende 'Zonneveldjes' afstammen. In dit laatste deel worden de nakomelingen van de jongste zoon Jan gepubliceerd (zie 20e jaarboekje, blz. 55 nr. 8). Deze Jan Engelszoon Zonneveld is geboren in 1774, is arbeider, schel penvisser en schelpenvaarder. Jan trouwt in 1804 met Maartje Zonneveld, die afstamt van de Heemskerkse familie Zonneveld. Bij het overlijden van Maartje in 1825 is zij 51 jaar oud en laat haar man achter met vijf kinderen: vier zoons en een dochter. Zij woonden op het Schulpstet en hier is Maartje overleden. Als Jan in 1828 besluit opnieuw te trouwen, wordt eerst een inven tarisatie gemaakt van de bezittingen van Jan en Maartje om haar na latenschap voor de kinderen veilig te stellen. De bezittingen werden door de notaris Jacob Nuhout van der Veen uit Alkmaar (zoon van de bekende Castricumse schout) vastgesteld bij een rondwandeling in de woning, waarbij per vertrek nauwkeurig de aanwezige huis raad, kleding e.d. werd opgetekend. Dit gebeurde op 2 januari in het jaar 1828 des morgens om negen ure in aanwezigheid van vader Jan Zonneveld, zijn oudste zoon Jan. die boerenknecht was in Limmen, zijn dochter Stijntje, dienstmeisje en van de toeziend voogd Jan Zonneveld, landbouwer in Heemskerk en broer van de overleden Maartje. namens de nog minderjarige kinderen Lambert, Engel en Cornelis. De waarde van de goederen werd getaxeerd door Gerrit Tromp, koopman in Castricum, die daarvoor door de toeziend voogd was ingeschakeld. Uit deze notariële acte krijgen we een gedetail leerd beeld van de woonomstandigheden van de stamvader van deze tak van de familie Zonneveld. Aan huisraad, meubelen en verdere roerende goederen binnen de wo ning worden genoemd: In de kamer: Op de grond: 2 tafels, 8 stoelen, 2 bedbankjes; een kastje met daarop enige aardewerk en in het kastje 4 paar wollen kousen; een kast met daarop een strijkijzer en in de kast mannenkleren: 1 nette broek, 2 borstrokken, 2 buisjes, 2 werkbroeken, 1 rok en 1 bommezijne broek, 3 hoeden. Verder 1 kamizool, 1 duffelse jas, 2 lakens en 2 slopen. Aan de wand: 1 rek met 16 lepels, 1 spiegeltje. 14 schoteltjes, I rek met 6 borden, 2 schilderijtjes en een Friese hangklok. Aan de haard: 2 ijzeren potjes, I koffieketel, 1 tang, 1 vuurlepel en 1 blazer. In een vaste kast: 2 koperen koffieketels, 18 diverse schoteltjes, 3 stoven, 2 vaat jes. In een bedstede: 1 bed. 1 peluw, 2 kussens, 2 lakens, 2 slopen, 3 dekens. In een bedstede: 1 bed. 2 kussens, 2 lakens, 2 slopen, 3 dekens. In het voorend: Aan de wand: zowel een rekje als een kastje met aardewerk. Op de grond: 3 emmers, 1 wastobbe, enig aardewerk, 1 partij rommeling (vodden), 1 partij brandhout. Sieraden: een paar zilveren gespen. Het huis van Jan Zonneveld gelegen aan het Schulpstet. Iweg water Ibos weiland bouwland schulpstetten Brakersweg Huis van Jan Zonneveld spoorlijn sinds 1868. 64

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 64