Het jachthuis aan de Oude Schulpweg in de sneeuw. De poort van kasteel Marquette. wel over die weg naar en van zijn huis zal mogen rijden. Verder wordt overeengekomen dat het jachtrecht op het verhuurde terrein door pro vincie niet aan derden zal worden verpacht en dat de huurder ge rechtigd is er te jagen op schadelijk gedierte, met uitzondering van fazanten. Fazanten kunnen eventueel weer wel door de huurder wor den opgeruimd, met speciale toestemming van de provincie. Iedere gelegenheid om te jagen grijpt de jonkheer aan. Jonkheer Boreel: "Na de oorlog waren er te vee! meeuwen in het duin en die moesten afgeschoten worden. Toen hebben ze hem gevraagd of hij dat wilde doen en hoeveel meeuwen hij met 100 patronen dacht te kunnen schietenHij heeft geantwoord dat hij er zeker meer dan 100 zou halen omdat er wel eens een paar achter elkaar zitten. Ook toen de jonker vanwege zijn leeftijd allang niet meer deelneemt jachtpartijen in binnen- en buitenland wordt hij nog altijd meege vraagd door de jachtopzieners als er konijnen moesten worden ge schoten. Marquette Het kasteel Marquette wordt niet meer door de familie bewoond, sinds mevrouw Gevers, Corrie en Frits het in 1925 hebben verlaten. Tuinbaas De Kruyff gaat in op het verzoek van de familie om met zijn gezin in het kasteel wonen en als huisbewaarder op te treden Na het vertrek van de familie De Kruyff in 1942 keert Frits tot 1946 weer terug op Marquette, ook al omdat hij op last van de Duitsers zijn jachthuis moet verlaten. Na zijn huwelijk in 1943 gaat ook jonker Daan. de jongste zoon van het echtpaar Gevers-van Lennep, op kasteel Marquette wonen. Hij is getrouwd met Christine Bernardine Johanna, barones de Vos van Steenwijk, van Essen tot Windesheim. In de oorlog wordt het gebouw nog beschoten door geallieerde vlieg tuigen, waardoor behoorlijke schade ontstaat, maar niemand gewond raakt. De aanval was gericht tegen een weerkundige eenheid van de Duitse Luftwaffe waarvoor het kasteel gedeeltelijk was gevorderd. Daan erft het kasteel, dat hij namens zijn moeder al lang beheerde, in 1947. De jonkheer is bijzonder aan het erfgoed gehecht en probeert het zo goed mogelijk in stand te houden, maar de onderhoudskosten en de belastingen zijn hoog. In een interview in het blad Elsevier in 1970 slaakt hij de verzuchting: Arme adel, over dertig jaar is het met ons afgelopen." In september 1979 vertrekt hij met zijn echtge note naar Apeldoorn en Marquette wordt uiteindelijk een hotel-res taurant en conferentieoord. Wienus van de Berg, vanaf 1957 bedrijfsleider van de boerderij op het landgoed, vertelt: Er was weinig tijd voor de verhuizing. Ik De jonkheren Daan en Frits en freule Christine de Vos van Steenwijk (1952). kwam aanlopen en zag rook opstijgen, uit een gat in de grond. Wat zijn jullie aan het doen vroeg ik. Daar verdwenen pakken obligaties in het vuur. Obligaties van de Russische Spoorwegen, nog van Hugo Gevers, de vader van de jonker. Ze waren waardeloos. De familie heeft in het begin van de vorige eeuw veel kapitaal verloren. Zoals veel Nederlanders." Hilbrand de Kruijff, zoon van tuinbaas De Kruijff. heeft nog veel herinneringen aan de tijd dat hij op het kasteel woonde: "We woonden tot 1925 in het tuinmanshuis maar toen is ons ge vraagd of we op het kasteel wilden wonen zodat het beter bewaakt kon worden. We hebben er een fijne tijd gehad. Er waren prachtige tuinen met rozenperken en borders met planten die het hele jaar door bloeiden. Er waren zwanen en siereenden en er liepen pauwen rond. Het was er prachtig. In 1937 werd er nog een bloembollententoon stelling op het terrein gehouden, waar mijn vader een grote rol bij heeft gespeeld. In de oorlog wilde Daan schapen en koeien houden en werden de tuinen verwaarloosd. Het werk zinde mijn vader niet meer. Hij was tenslotte tuinbaas en geen boer. Mijn vader is aan de Stetweg in Bakkum met een bloemisterij begonnen. De paden rond het kasteel hadden vroeger een speels verloop. Het verhaal is dat die paden ooit eens recht zijn getrokken zodat Frits en 59

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 59