POST GARD Jonker Frits heeft jachtopziener Schellevis behangen met de meeu wen die hij heeft geschoten. Frits en jachtopziener Gijs met een geschoten hert in Schotland. jagenDe genodigden kregen de beste plaatsen, waar het meeste wild langs zou komen. De belangrijke jachtheren hadden altijd twee dub belloops geweren. Die hoorden bij elkaar. Ze hadden iemand naast zich die hun geweren steeds opnieuw laaddedat deden ze niet zelf. Nadat ze twee schoten hadden afgevuurd gaven ze hun geweer af en kregen dan direct het andere inmiddels geladen geweer weer in han den. De jachttijd begon omstreeks oktober en ging dan de hele win ter door. Er werden wel eens 1000 stuks wild geschoten op één dag. Freddy van Tuyll en Frits Gevers organiseerden voor zichzelf ook korte jachtpartijen en hielden dan een wedstrijd wie het meeste schoot. Ze wilden geen dier schieten dat geen kans had. Een fazant die zo wat in je loop zit. daar is geen kunst aan vonden ze. Ze schoten soms zoveel dat hun geweer gloeiend heet was en ze het niet meer vast kon den houden. Een keer heb ik meegemaakt dat Frits zijn geweer te gen een auto had aangezet en dat er iemand tegenaan liep, waar door het in het zand viel. Ik heb nog nooit iemand zo horen vloeken. Baron van Tuyll probeerde hem te kalmeren: "Frits...Frits beheers je toch Dat geweer was alles voor hem, het was een verlengstuk van hemzelf. Als jonker Frits bij ons thuis kwam dan vroeg hij aan mijn moeder om een sneetje zelf gebakken brood waar niets op hoefde. Wij kre gen dan het dik belegde Casinobrood dat hij bij zich had; dat was voor ons net gebak. Om vroeger het voorjaar in het duingebied mee te maken was een geweldige ervaring. Je hoorde de grutto's, kievieten, wulpen, alles leefde. Nu is het duin bijna dood. De vossen lopen bijna door de straat. De grauwe lijster die haast nog mooier zingt dan de nachte gaal, is zo goed als verdwenen. De meeuwenkolonies broeden op het dak van de Hoogovens, omdat ze hun nesten niet meer op de grond durven te maken. Het verbieden van de jacht heeft grote gevolgen gehad. Dat kan iedereen wel zien." POR COMWi'N'.CATION -&2A VH A-V" 1 '- f y*. dié /o-ft2 Ct, IhjT, - ■&***- f*/.i Kaart van Gijs uit Schotland. Klaas Maassen: "Jonker Frits was een bijzonder goede schutter. Jagers lopen meestal met een gebroken geweer; de loop is dan ont grendeld en wijst naar de grond. Frits liep altijd met het geladen ge weer op zijn schouder. Moest er geschoten worden dan klapte hij het geweer op zijn hand en daar lagen ze. Eén keer heb ik hem kwaad gezien. Toen knalde hij twee fazanten uit de lucht en ven'olgens kwa men er twee hazen in zijn schootsveld. Zonder dat hij er erg in had schoot hij weer zonder dat hij geladen had. Ik zal maar niet vertel len wat voor woorden er toen vielen. Dat heeft hij zich nooit meer vergeven geloof ik Behalve jachtpartijen in het duingebied wordt ook tweemaal per jaar een jachtpartij op de landerijen rond Marquette georganiseerd, waar voor dan belangrijke relaties worden uitgenodigd. Vooral Frits Gevers gaat omgekeerd regelmatig in op uitnodigingen voor jachtpartijen in alle uithoeken van het land. Het toeval wil dat de man die van 1957 tot 1963 bedrijfsleider was op de boerderij van kasteel Marquette, Klaas Maassen, zich jonker Frits vooral herinnert van de jachtpar tijen in de jaren veertig in Friesland in de omgeving van Veenklooster. Maassen werkte daar toen als knechtje van een hereboer. De eige naren van een groot gebied met aaneengesloten landerijen, waaron der de familie Harinxma toe Slooten, waar Frits Gevers banden mee had, organiseerden gezamenlijk de jacht. Jonker Frits is ook af en toe in Schotlandwaar hij logeert in het huis Rossdhu tegenover het Loch Lomond. De eigenaar Sir Iain Colquhoun was een bijzonder mens. Hij had een hoge functie als vertegen woordiger van de Kroon bij de Raad van kerken in Schotland, was lichtgewicht bokskampioen van het Britse leger geweest en zijn da den in de eerste wereldoorlog waren legendarisch. In de voorste loop graven had hij een tamme leeuw bij zich. In het niemandsland tus sen de linies vierde hij kerstmis met de Duitsers, waarvoor hij door de Krijgsraad ter dood werd veroordeeld, waarop hem door de Koning weer gratie was verleend. In de nalatenschap van Gevers werden verschillende foto's uit Schotland gevonden. Ook was er een briefje en een briefkaart uit 56

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 56