Frits Gevers toen hij nog op de kost school in Utrecht verbleef (foto Iconografisch Bureau). ron Van Tuyll, Freddy, hebben zich daar in hun jeugd kunnen uitleven. Daan en Frits racen op hun Harley Davidsons dwars door de duinen naar Wijk aan Zee en weer terug. Het is 'hun' terrein, dus niemand die er wat van zegt. Voor de eigenaren van het duingebied zijn de verpachting van landbouwgrond, de houtpro ductie en de jacht de belangrijkste bronnen van inkomsten. De bestrijding van de konijnen en ander schadelijk wild, zoals vossen, bunzings en wezels, heeft in het belang van de exploita tie van het cultuurland en de bescherming van het houtgewas altijd een hoge prioriteit gehad. De wettelijke regels stonden tot 1923 nog in het teken van een regeling van de jacht als een vorm van sport. De manier waarop ermee werd om gegaan sloot daar helemaal bij aan. Onder andere fazanten worden speciaal voor de jacht gefokt. Bij de jachtopzienerswoning Kijk Uit bestond rond 1900 een eenvoudige fazante- rie, van waaruit jonge fazanten in de duinen wer den uitgezet. Dat Frits en zijn vriend Freddy van Tuyll de jacht als een sport zien is overduidelijk. Ze willen erin uitblinken en daarom oefenen ze zoveel moge lijk. Het liefst jagen ze met z'n tweeën. Fazanten moeten door de jachtopziener hoog over de dui nen worden gejaagd en als ze torenhoog over vliegen, dan moet het met één schot gedaan zijn. Ze willen niet voor elkaar onderdoen en dagen elkaar voortdurend uit. Beide families hebben jachtopzieners in dienst voor het onderhoud van de duinen en het weren In het jaar 1900 wordt Frits op een kost school aan de Kromme Nieuwe Gracht 19 in Utrecht geplaatst. Het instituut is wel gekenschetst als een instituut voor moeilijke jongens van nette komaf. Ook zijn neef Jan Hugo Gevers uit Noordwijkerhout heeft daar in 1901 on derdak gevonden. Henri wordt er in 1903 ingeschreven en in 1914 is Daan aan de beurt. Frits verblijft in aansluiting op het Utrechtse pensionaat, van december 1907 tot december 1909 in Arnhem. Vermoedelijk heeft hij daar iets in de richting van bosbouw gestudeerd. Betwijfeld wordt of de opleidingen ooit met succes zijn afgerond. In ieder geval heeft het wat Frits betreft niet tot een be roep of betaald werk geleid, met uit zondering van enkele jaren in Indië. Eind 1909 is hij weer terug op Marquette. Ook zijn broer Henri is in 1909 vanuit Utrecht weer in Heemskerk neergestreken. In aanwezigheid van zijn ouders.broers en zuster, legt hij in 1911 de eerste steen van het oude raadhuis van Heemskerk. De broertjes vermaken zich in hun jon ge jaren vooral met jagen, motor- en au torijden. Hun belangstelling voor het vrouwelijk geslacht is ook boven iede re twijfel verheven. De eerstesteenlegging van het raadhuis in Heemskerk op 2 sep tember 1911 .V.l.n.r.: Frits, Henri, aannemer Jan Henneman, oud burgemeester Hugo Gevers met strohoed) en op de achtergrond: Daan in matrozenpakje, Corry en mevr. Gevers-van Lennep (foto gemeentearchief Heemskerk Frits Gevers: de jager De duinen onder Castricum zijn sinds 1896 in handen van de familie Gevers. Het Heemskerkerduin is in dezelfde tijd eigendom van de fa milie Van Tuyll van Serooskerken en een stuk duingebied bij Wijk aan Zee van de familie Boreel. Frits, zijn broer Daan en de zoon van ba- Jonker Frits bij de Schaap- herderswo ning met jachtopziener Pieter Schellevis en zijn gezin. ,-V '"V - U,. van stropers. Verder moeten ze uiteraard de heren bij de jacht bijs taan. Drie jachtopzieners die vele jaren voor de familie Gevers heb ben gewerkt zijn. Hein Zoontjes, woonachtig in de jachtopzieners woning aan de Beverwijkerstraatweg. Peter Weenk die in Kijk Uit woont en Pieter Schellevis. Schellevis woont met zijn gezin in de Schaapherderswoning, die in de buurt van de boerderij de Brabantse Landbouw stond. Bij de woning die in de zestiger jaren is gesloopt, stond in vroeger tijd een rond 1852 gebouwde grote schaapskooi. De jongste zoon van Pieter Schellevis, Adriaan. is in 1919 in de Schaapherderwoning geboren en hij heeft zijn hele jeugd in het duin doorgebracht. Hij herinnert zich de vele jachtpartijen en jonker Frits en baron Freddy nog goed. "De adel nodigde elkaar vaak uit voor de jacht. Mijn vader heeft nog eens meegemaakt dat Prins Hendrik in de duinen van Gevers kwam 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 55