Wie was jonkheer Frits Gevers De jongens van Boreel hingen aan zijn lippen als oom Frits weer eens een spannend verhaal vertelde over zijn avontu ren in Indië. Het waren heel genoeglijke zondagmiddagen daar op de buitenplaats Westerhout in Beverwijk. Emmy Boreel- van Tuyll van Serooskerken, oom Frits, Jan en Lucas speelden graag een partijtje bridge. Er werd een kop je thee gedronken en voor jonker Frits was er een glaasje 'rood'. Maar even plotseling als hij was gekomen vertrok hij weer, meestal zonder afscheid te nemen. Jonkheer Gevers stond bekend als een wat zonderlinge, eenzame man, die van 1928 tot zijn dood in het voormalig jachthuis van zijn familie nabij de jachtopzienerswoning Kijk Uit in Castricum woonde. Jagen was zijn grote pas sie, daarna kwam zijn liefde voor auto's. Uiteindelijk keek hij met weinig vreugde terug op zijn leven. Als de mooiste tijd zag hij achteraf de korte periode waarin hij op een plan tage op Java werkte. Naar mate hij ouder werd. had hij met steeds minder men sen contact. Degenen die hem gekend hebben, herinneren zich jonkheer Gevers nog heel goed. Hij is een van onze le gendarische plaatsgenoten die niet snel vergeten zal worden. Het gezin Gevers Jonkheer Frederik Albert Govert (Frits) Gevers is geboren op 2 sep tember 1890 op het kasteel Marquette in Heemskerk en is de eerste nakomeling van jonkheer mr. Hugo Gevers, burgemeester van Heemskerk, en jonkvrouw Paulina Adriana van Lennep. Frits krijgt de namen van een oom, graaf van Limburg Stirum, o.a. heer van Noordwijk. die getrouwd is met een zuster van zijn grootvader. Na hem komen er nog twee jongens en een meisje. Hendrik Jan (Henri) wordt in 1892 geboren, Cornelia Gualtheria (Corrie) in 1897 en ten slotte Abraham Daniël Theodoor (Daan) in 1901 Jonker Frits in 1892. Hugo Gevers met links Frits en rechts Hendrik Jan (Henri). Vader Hugo Gevers is burgemeester en ook secretaris van de ge meente Heemskerk vanaf 1888. Verder is hij president-kerkvoogd van de Hervormde kerk en tot zijn dood zou hij voorzitter zijn van het Burgerlijk Armbestuur. De tekorten op de jaarrekeningen van de kerk vult hij uit eigen zak aan en schoolreisjes van de kinderen van de openbare school wil hij ook wel bekostigen. Hij is een edelman in de beste betekenis van het woord,die zich van harte inzet voor de plaatselijke gemeenschap. Jonkvrouw Paulina Gevers-van Lennep. 53

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 53