Hoewel het gemeentebestuur niet over een nacht ijs ging. kwam de ruil tot stand en vond de opening van de nieuwe veiling plaats in 1952. Het oude veilinggebouw aan de Dorpsstraat was nu dus eigendom van de gemeente. Die zag er wel brood in. want hoewel er nog geen bestemming was, werd er niet aan getwijfeld dat een zo mooi in het centrum gelegen gebouw met uitgangen aan twee wegen een ver antwoorde belegging zou zijn. Het oude heeft nog verschillende bestemmingen gekend. Het deed eni ge tijd dienst als magazijn voor het Rode Kruis, tevens als opslagplaats voor materialen van de organisatie Bescherming Burgerbevolking (BB) Op het nevenpand was in die periode met grote letters NP geschilderd, wat suggereert dat het als garage in gebruik was. In 1980 werd begonnen met een verbouwing en restauratie van het pandencomplex op de hoek Burg. Mooijstraat - Dorpsstraat en ver plaatste de toenmalige eigenaar Lefering het daar gevestigde biljart paleis, reeds 45 jaar onderkomen van biljartvereniging 'Onder Ons' naar de voormalige veilinghal, waar een zaaltje kwam met twee bil jarts. Foto's tonen in het naastgelegen pand een winkel, 'De Kijkdoos'. Omstreeks 1987 vestigde zich het Italiaanse restaurant 'La Trattoria' zich in het voormalige veilinggebouw. Pand 40A, nog steeds onder komen van 'De Kijkdoos', werd later bij het restaurant getrokken, terwijl er ook een luifel werd aangebouwd, geheel in de stijl van het naastliggende pand nummer 42. Van oudsher horeca (nr. 42) Het tegenwoordige pand op de hoek van Burg. Mooijstraat en Dorpsstraat vormt onderdak voor verschillende activiteiten. Aan de kant van de Dorpsstraat is er tegenwoordig de 'Brasserie bij Beentjes' gevestigd. Gesitueerd in de Burg. Mooijstraat zijn Pizzeria Miamo en een aantal kleine bovenwoningen. Over de geschiedenis van het pand is reeds uitvoerig geschreven in het 24e jaarboekje van de Werkgroep Oud-Castricum. onder de titel 'Van landweg tot winkel straat: de Burg. Mooijstraat'Het complexe pand kwam voort uit een herberg, die daar al omstreeks 1830 heeft gestaan en is daarmee de oudste van de panden aan de Dorpsstraat die wij in dit artikel be spreken. Na lange tijd een cafébedrijf te zijn geweest, werd het bouw vallige pand door de eigenaar Theo Bleijendaal in 1980/1981 geres taureerd en verbouwd en vestigden er zich winkelbedrijven. Toch betekende dit niet het definitieve einde van de horeca-activiteiten, want er kwamen nieuwe eetgelegenheden, waartoe deze plek eigen lijk voorbestemd lijkt. Wim Hespe Lien Steeman Restaurant 'La Trattoria', Dorpsstraat 40, kort na de opening. Rechts 'De Kijkdoos', Dorpsstraat 40A. Bronnen Archief Gemeente Castricum Bos, A., Het paardloze voertuig: de auto in Nederland een eeuw ge leden, Deventer 1996. Bosch, A., Twee eeuwen Rijkswaterstaat, 1798-1998, Zaltbommel 1998. Fotoarchief Werkgroep Oud-Castricum. Heideman, H., De oude generatie van Bakkunt en Castricum (1900- 1940), Castricum 1982." Kadastrale gegevens Castricum, Kadaster te Alkmaar. Kamp, P. van der. De stoomtram door Castricum, in: Op zoek naar Castricum's verleden, Schoorl 1992. Kok, J., Stoomtrams rond Alkmaar, Schoorl 1981. Mooy, J.G.W., Herinneringen aan de familie Mooy, 1848-1945, Haarlem 1984. Nieuwsblad voor Castricum, beschikbare nummers uit de periode 1925 - heden. Regionaal Archief Alkmaar, Archief van het Gemeentebestuur Castricum, 1812-1936. Regionaal Archief Alkmaar. Bevolkingsregister Castricum. Ruijter, Q.W.Jzn. de, Schippers van het Stet, 1974. Schmal, H., Verkeer en Vervoer, in: 150 jaar Noord-Holland en Zuid- Holland, 's-Gravenhage 1990. Zuurbier, S.P.A., De 'Nieuwe Weg' aangelegd in 1820,16e Jaarboekje Werkgroep Oud-Castricum, 1993. Veel informatie werd verkregen van de huidige en vroegere bewo ners van de besproken panden of hun familieleden, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. 52

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 52