den betrokken, die bij het ongeluk gewond raakten. Het paard van Welboren brak een been en moest worden afgemaakt. Het kwam te recht bij paardenslager Dirk Castricum. In 1953 verkocht Cornelis Dam zijn pand aan de uit Monnickendam afkomstige Theo Klepper, die daar een visrokerij had en in Castricum de viswinkel voortzette. Enkele generaties Klepper hebben sindsdien de viswinkel in stand gehouden, tot op de dag van vandaag. Woning van een burgemeester (nr. 36) Hoewel er reeds lang een loodgieters- en sanitairbedrijf is gevestigd op het adres Dorpsstraat 36, werd het pand door oudere Castricummers nog lang het burgemeestershuis genoemd, omdat het indertijd heeft gediend als huisvesting voor de familie van Johannes (Jan) Mooij, die in de periode 1888 tot 1918 burgemeester van Castricum was. Jan Mooij was van alle burgemeesters die Castricum heeft gekend, de enige echte Castricummer. hier in 1848 geboren. Hij bracht een groot deel van zijn jeugd door op een fraaie boerderij aan de Breedeweg, die zijn vader Cornelis Mooij omstreeks 1850 had ge kocht. Deze Cornelis Mooij bezat veel grond, onder andere aan de Dorpsstraat, waarop hij, voor zover we hebben kunnen nagaan, in 1878, het jaar waarin zijn zoon in het huwelijk trad, het huis liet bou wen dat later bekendheid kreeg als burgemeestershuis. Jan Mooij, van 1888 tot 1918 burgemeester van Castricum. Het is dus van veel oudere datum dan de panden die wij tot dusver bespraken en moet vrij eenzaam in een nog landelijke omgeving heb ben gestaan. Het boek 'Herinneringen aan de familie Mooij', van de hand van een kleinzoon van de burgemeester, spreekt van een fraai Het pand Dorpsstraat 36 in 1989, nadat Anton de Rooy het in 1977 weer zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijk staat had terug laten brengen. gelegen burgemeestershuis "met zijn voortuin, waarin enkele kas tanjebomen niet alleen schaduw maar ook cachet gaven; met zijn ro mantische, en toen nog enorm grote tuin achter en opzij van het huis tot aan het water tegenover het stationDie uitgestrekte tuin hebben wij, kleinkinderen, niet gekend, maar nog wel een groot stuk grond met moes- en bloementuin, perenboom en een goed onderhouden grasveld opzij en achter het huis". Jan Mooij trouwde in 1878 met Neeltje Kuijs. Zij kenden elkaar al vanaf hun jeugd, want Neeltje was geboren en opgegroeid op een boerderij aan de Breedeweg, niet ver gelegen van de boerderij van de vader van Jan Mooij. Het is dus niet verwonderlijk dat het huwe lijk tot een legendarische boerenbruiloft in de Oosterbuurt aanlei ding heeft gegeven. Jan Mooij wordt gekarakteriseerd als een goede burgemeester met veel sociaal gevoel. In 1918 werd hij 70 jaar, welke leeftijd hem wet telijk noopte als burgemeester af te treden, maar hij bleef voorlopig met zijn vrouw in het burgemeestershuis wonen. Hun twee kinderen waren inmiddels getrouwd en woonden niet meer thuis. Pas in 1929, kort na zijn 50-jarig huwelijksfeest, verkocht Jan Mooij het pand aan Gerard de Rooy, om zelf met zijn vrouw bij zijn doch ter in Amsterdam te gaan wonen. De Rooy vestigde in het pand een loodgietersbedrijf, waartoe hij ging verbouwen. Dit betekende niet alleen een ingreep in het interieur van de benedenverdieping, ook het uiterlijk van het pand veranderde aan zienlijk. Het pand Dorpsstraat 36 na een verbouwing door loodgieter Gerard de Rooy. In het linkergedeelte werden de beide oorspronkelijke ramen ver vangen door één grote etalageruit. Gerard de Rooy emigreerde in 1951 naar Australië, waarop het loodgietersbedrijf werd voortgezet door zijn oudste zoon Anton de Rooy. Deze bracht het pand bij een verbouwing in 1977 weer zoveel mogelijk terug in de oude staat, waarvoor hij onder meer in de plaatselijke pers veel lof oogstte. Een citaat uit de krant: "Heel veel Castricummers zijn nu al laaiend en thousiast over de restauratie die het pand aan de buitenkant heeft ondergaan. Het blijkt dus toch mogelijk een winkelpand te restau reren en te verbouwen in een stijl die wij graag in de hete dorpskern gezien zouden hebben." Ook de Werkgroep Oud-Castricum liet bij monde van de toenmali ge voorzitter Van Geenhuizen in de krant weten grote waardering voor de restauratie te hebben. "Heel zorgvuldig en met groot vak manschap is het pand, dat eens de ambtswoning was van de zo ge liefde burgemeester Mooij in oude luister herstelden "De restau ratie van het ook voor de historie van Castricum interessante pand is een belangrijke bijdrage aan het behoud van de schaal en het ka rakter van de oude Dorpsstraat. 50

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 50