raakt, want /aar hij het jperus had in het pand r Couperus n 1914 ge- Schellevis. 3 Couperus Hij wordt kon wor- T in welk <nder de et pand en Schellevis Schellevis tgeest naar iteren. Het wonen bo- 1 gewend, d van pas. kinderen et gezin en i of te stop- kere Louis png. Deze anden van af van zijn ats voor et uiterlijk al de gale- Het pand Dorpsstraat 28-30 in 1995. Ten opzichte van de oor spronkelijke situatie is het uiterlijk drastisch gewijzigd. De galerij is verdwenen en de ruimte tussen de pilaren is dichtgemaakt. rij het moest ontgelden. De ruimte tussen de pilaren werd dichtge maakt, maar is momenteel weer open. hoewel een aan de linkerkant gebouwde toegang tot het café niet bepaald fraai kan worden ge noemd. Van woonhuis tot kantoor (nr. 32) Het pand Dorpsstraat 32, nu een kantoor, was evenals de omliggen de cafés oorspronkelijk een woonhuis, gebouwd in 1913. De eerste eigenaar was Bernard Wempe, destijds ook bekend als eigenaar van het café Sportlust op de hoek Rijksstraatweg - Kramersweg (nu Dorpsstraat - Burg. Mooijstraat). Hoe het precies zat met de bewo ning door Wempe van zijn verschillende panden - hij kon waar schijnlijk kiezen - is niet duidelijk, maar in 1920 verkocht hij het pand aan de 65-jarige Jacob de Nijs. van beroep metselaar en we duwnaar van Geertje Brakenhoff. Nog in hetzelfde jaar werd de Pancratiuskerk eigenaar van het pand. De bestemming van de wo ning in de kerkelijke periode is niet bekend. Het pand werd in 1928 door de kerk verkocht aan Johannes Kuilboer, die we hiervoor heb ben leren kennen als bakker in de periode 1912 tot 1928, gevestigd op het nabij gelegen adres Dorpsstraat 26. Kuilboer was 55 jaar toen hij in 1928 van Dorpsstraat 26 naar Dorpsstraat 32 verhuisde en wil de het wellicht wat kalmer aan doen. Maar hij woonde toch nog dicht genoeg bij zijn oude bakkerij om betrokken te blijven bij het bedrijf dat hij aan de nog pas 22-jarige Jan Kraakman had verkocht. In 1934 verkocht Kuilboer het woonhuis aan Hendrik van der Woude. een slager, wiens slagerij was gevestigd op het adres Dorpsstraat 79. waar we tegenwoordig nog steeds een slagerswinkel aantreffen (Schipper). Hendrik van der Woude woonde met zijn familie boven de slagerswinkel, tot zijn zoon de zaak overnam, waarop hij naar Dorpsstraat 32 verhuisde. Hier woonde hij tot zijn overlijden in 1959, waarna het pand werd verkocht aan de 21-jarige Jacob Liefting. van beroep timmerman en zoon van 'Braampie'de bijnaam van de destijds bekende Castricumse melkrijder Johannes Liefting. Jacob Liefting was de laatste echte be woner van het gehele pand. In 1963 kocht makelaar Nicolaas van Amsterdam het woonhuis en liet de benedenverdieping verbouwen tot een kantoor. Tot 1970 be woonde hij met zijn familie de bovenverdieping, die later nog een grote reeks huurders heeft gekend; deze huurders hadden meestal niets met het benedenliggende kantoor van doen. In 1975 verhuurde Van Amsterdam het kantoorpand aan Cor Weel, die er zijn assuran tiekantoor vestigde, nadat hij eerst enkele jaren in de Jan Hobergstraat kantoor aan huis had gehouden. Cor Weel kocht het pand van Van Amsterdam in 1978. In 1990 vond hij het welletjes na 50 jaar in de verzekeringsbranche werkzaam te zijn geweest en nam zijn zoon Gert-Jan Weel. die zijn vader reeds geruime tijd assisteerde, het ver zekeringsbedrijf over. Het is nog steeds op het adres Dorpsstraat 32 gevestigd. Reeds lang een vishandel (nr. 34) Een stratenlijst uit 1930 noemt de grond tussen de huizen Doipsstraat 32 en 36 nog onbebouwd. Het pand op nummer 34, waar reeds lang een viswinkel is gevestigd, kwam dan ook veel later tot stand dan de meeste omliggende panden. Het werd in 1931 gebouwd door de fa. Kabel, met als bouwopzichter Jan de Zeeuw. Het pand is waarschijnlijk direct als winkelpand opgeleverd, want de eerste eigenaar was de in 1906 geboren Lambertus (Bertus) Stuifbergen, die er een kruide nierswinkel begon. Bertus Stuifbergen en echtgenote in de deuropening van hun krui denierswinkel, Dorpsstraat 34. Voor de bouw was een kavel grond beschikbaar in bezit van de va der van Lambertus Stuifbergen, ook een Lambertus. die de kruide nierszaak 'De Kleine Winkel' in de Burg. Mooijstraat op nr. 8 ex ploiteerde. Achter dit pand bezat Lambertus sr. een groot stuk grond, dat doorliep tot aan de Dorpsstraat en dus een ideale mogelijkheid bood aan zijn zoon om er een winkelpand te bouwen en ook een krui denierszaak te beginnen. Een zoon van Bertus Stuifbergen herinnert zich nog goed hoe hij als kind via de tuinen achter de huizen naar zijn oma en opa kon komen. Het was vooral zijn moeder Aagje Scholten die de winkel runde, terwijl zijn vader met een auto langs de klanten ging. Achter de winkel waren een kamer en een keuken. Op de bovenverdieping waren de slaapkamers van het gezin, dat een groot aantal kinderen telde. Omdat het met de winkel tijdens de bezetting steeds minder ging. be sloot Bert Stuifbergen bij de Hoogovens te gaan werken en verkocht het pand in 1942 aan Cornelis Dam, een kandidaat-notaris. Deze verhuurde het woongedeelte in hetzelfde jaar aan aardappel handelaar Pancratius Beentjes, die elders in de Dorpsstraat zijn han del dreef. Het winkelgedeelte werd verhuurd aan de gebroeders Jaap en Klaas Sier, die er 'De Vollendammer Vishandel' vestigden. De stank van de viswinkel was dusdanig, dat de familie Beentjes de bo venverdieping, waarvoor ze 9.- huur per week betaalden, afplakte. De gebroeders Sier voerden hun vis elke ochtend vroeg per auto aan en dat was zelfs in een periode met nog relatief weinig wegverkeer niet zonder risico's. Zo haalden ze in 1948 de krant wegens betrok kenheid bij een gecompliceerde aanrijding. Jan Welboren, een vee houder, had op 13 november van dat jaar s ochtends koeien gemol ken. Het was tien over half acht toen hij met zijn wagen, die geen licht voerde, op de Provinciale Weg, ter hoogte van de toen nog be staande afslag naar de Brakersweg, in botsing kwam met de auto van de gebroeders Sier, die met vis op weg waren naar hun winkel aan de Dorpsstraat. Bij het ongeluk was ook een auto met vijf inzitten- 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 49