:im groen- iren. Jaap toren van 5 altijd bij 2astricum Coudstaal zich een ebrand de iwinkel in or nieuw- pectieve- jer Pieter :ij niet in moet dus izen voor- od op 90- 1968 be- jaar over- aar te zijn lat er ook Min BV. 1979 ook taargaren. ig van de i toonden metselde is weinig el in ver- 5 in 1973 913 door ng.die in jecten in Jofstede, lastricum n fietsen Het oorspronkelijke vooraanzicht van het panel Dorpsstraat 18. naar de Overtoom en het huis werd door de niet meer in Castricum woonachtige erfgenamen, vier kinderen uit het eerste huwelijk van Anna, verkocht aan Theodorus Twisk, een veehouder uit Bakkum. Deze wilde het na een werkzaam leven wat rustiger aan doen en liet zijn boerenbedrijf over aan enkele van zijn kinderen. Zijn echtgeno te Trijntje Borst was bovendien wat uitgekeken op de stilte aan de Heereweg en wilde graag terug naar het dorpscentrum, waar ze was opgegroeid. Het echtpaar vestigde zich met hun nog thuis wonende zoon Jan Twisk in de woning Dorpsstraat 18. Het geluk lijkt niet erg op de hand van de bewoners op dit adres te zijn geweest, want in 1967 kwam Theo Twisk te overlijden en bleef er opnieuw een we duwe in het pand achter. Het wonen in het drukke Dorpscentrum met de nabij gelegen cafés was Trijntje toch wat tegengevallen en in 1972 werd het pand door haar zoon.de reeds genoemde Jan Twisk, die in middels eigenaar was geworden, verkocht aan Lammert Stiensma. Deze Lammert Stiensma, een student, woonde destijds verderop in de Dorpsstraat, op nr 81 c, en kreeg volgens eigen zeggen in een soort opwelling het idee om op Dorpsstraat 18 een café te gaan exploite ren. Bouwplannen werden ingediend, waarna toestemming werd ver leend tot de inrichting van de begane grond van het woonhuis tot een bar. De bovenverdieping bleef dienen als woonruimte. Omdat er nog geen bestemmingsplan was dat dit kon verhinderen, kreeg hij ge makkelijk toestemming tot verbouw, waarover de thans in Friesland woonachtige Stiensma desgevraagd vertelde dat hij het starten van een café in de Dorpsstraat als een. weliswaar mislukt, experiment had gezien. Mislukt, omdat hij er na een betrekkelijk korte periode Doorkijk Dorpsstraat in 1952 met achtereenvolgens links de woonhuizen nr. 16, 18 (later café), 20 (later café), 22 (op achter terrein garagebedrijf, later bowlingbar24 en een bakkerswinkel op 26. Rechts de woonhuizen nr. 23 (later kantoor), 25 en een pakhuis op 27. en auto's. Maartje, die met twee kinderen nu een vrij ruime woning ter beschikking kreeg, verwierf zich inkomsten door woonruimte te verhuren, want zij wordt in archiefstukken pensionhoudster genoemd. In 1944 en 1945 - het huis was nog steeds bezit van de familie Roemer die ook slachtoffer was van de evacuatie - woonde er tijdelijk het ge zin van de bekende CastricummerTjeerd van Eik, die vanaf 1941 di recteur was van stoomzuivelfabriek 'De Holland'. De familie kwam daar terecht door een dramatische gebeurtenis. Als vergelding voor sabotage aan de spoorlijn werden op 3 oktober 1944 door de Grüne Polizei drie huizen in de Pernéstraat in brand gestoken, waaronder het huis van Tjeerd van Eik. In 1947 werd het huis van de familie Roemer gekocht door Johan Boersen, van beroep kelner. Na diens overlijden in 1952 bleef zijn weduwe Anna Boersen-Heijen er wonen. Zij ging in 1955 een nieuw huwelijk aan met de uit Heemskerk afkomstige Theodorus Beentjes. Anna kwam al in 1959 te overlijden. Theo Beentjes vertrok daarop Recente foto van de cafébedrijven "t Gemeentehuys' (Dorpsstraat 18) en 'Buona Sera' (Dorpsstraat 20). geen zin meer in had en zijn café 'Het Kneipje' verkocht om naar Amsterdam te verhuizen en daar zijn studie voort te zetten. Zijn ver trek uit Castricum had overigens niets te maken met problemen rond het café, want het was. zoals hij opmerkte, een bruin café met een rustige klandizie. Koper van het café was in 1977 Jan Endstra, de laatste eigenaar van de in 1976 gesloopte 'De Rustende Jager'. Endstra gaf het café in be heer aan zijn zoon Eduard. maar dat duurde ongeveer een jaar, om dat hij volgens zijn vader "te jong was voor dat rotberoep" Het cafébedrijf veranderde in zijn nog korte bestaan opnieuw van ei genaar en kwam in 1979 in handen van Cor Beentjes, telg uit een ho- reca-familie. Zijn vader. Comelis Beentjes en broer Johannes Beentjes, kwamen we hiervoor reeds tegen als de opeenvolgende exploitanten van Funadama. In 1980 vond aan de achterkant van het café een aan bouw plaats. Het café veranderde sindsdien nog verschillende malen van eigenaar, wat ook blijkt uit de namen die in de loop der tijd de gevel sierden: 'Kick Down'. 'Rue du Village', 'Het Museum Kafee' en nu dan "t Gemeentehuys'. 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 43