George Janssens moest twee keer "pang" roepen voordat het licht uitging. Anekdotes Ook bij Expressie hebben zich in die twintig jaar hachelijke en ko mische taferelen afgespeeld op de bühne. De nu volgende drie anek dotes zijn hier een bewijs van. Irma Karssen moest een keer af door een deur die klemde en met geen mogelijkheid openging. Ze speelde hierop in door te improvi seren: "Ze mogen hier de sloten ook wel eens nakijken"De deur moest van buiten af opengemaakt worden en er werd hevig gelachen door de spelers die achter de coulissen stonden. Hetty van der Linden was tijdens de opvoering van het stuk 'Plaza Suite' behoorlijk geblesseerd geraakt door een vinger open te halen aan een spijkertje. Ze bloedde flink en zelfs het publiek had dit in de gaten. Hetty bleek echter bikkelhard en speelde rustig door alsof er niets aan de hand was. George Janssens speelde in 'Vossenjacht' voor Expressie zijn aller laatste rol als invalide in een rolstoel. Hij deed mee aan de jacht en moest aan het eind van het stuk met een geweer schieten. Nadat hij overeenkomstig het script "panghad geroepen, moest het licht uit gaan. Kennelijk had de technicus niets gehoord, want er gebeurde niets. Daarop riep George nog eens wat luider "pang" en toen ging het wel goed. In de zaal was echter ondertussen de nodige verwar ring en hilariteit ontstaan. EPILOOG De geschiedenis van de Castricumse toneelverenigingen toont aan dat het amateurtoneel in onze gemeente al ruim 80 jaar rijkelijk bloeit. De drie beschreven verenigingen waren tot nu toe samen goed voor circa 300 toneelstukken, waarvan 225 voor volwassenen en 75 voor kinderen, inclusief de sintstukken. Ook anno 2003 wordt de liefde voor deze kunstzinnige vrijetijdsbe steding door Pancratius, Forento en Expressie gekoesterd, waarbij wordt gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking. Men is nog steeds ambitieus en daarom kan tot slot de conclusie worden ge trokken dat het doek voor het Castricumse amateurtoneel nog lang niet is gevallen. Hans Boot Bronnen: Archiefstukken en websites toneelverenigingen. SmalenW .TdePancratius 50 jaar toneel ,1989. Met dank aan: Jos Huiberts, Aaf Bruinsel-Slot, Hans van Doesum. Marie-Louise Middelhoff-Molenkamp, Irma Karssen en Martijn van Wonderen. De tragikomedie 'Dwaasheid heeft haar eigen recht' werd ter gelegenheid van het 20-jarig ju bileum gespeeld door v.l.n.r. staand Marianne Leguyt, Arie Klaase, Hans Kuijs, Peggy de Groot, Anke Hulsman, Thea van Wonderen en zittend Roelant van Ewijk, Irma Karssen, Hetty van der Linden en Martijn van Wonderen. 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 34