Van: Regie Peter Shaffer V# Paul van Ewijk Black Comedy Toneelgroep Expressie Castricum Hans Klinkspoor was bestuurslid, toneelspeler, regisseur, zat in de leescommissie en schreef eenakters. wend is van Pancratius en Forento. Irma Karssen is ook jarenlang tot 2003 bestuurslid geweest van Expressie. In de jaren negentig was zij zowel voorzitter als secretaris. Haar inzet voor de vereniging werd beloond met de zilveren toneelspeld in 1994. Een andere belangrijke kracht was George Janssens. Hij regisseerde het merendeel van de stukken vanaf de oprichting tot en met 1991 De van oorsprong Brabander was een perfectionist en vierde in april 1994 zijn 40-jarig toneeljubileum met de gouden toneelspeld en het erelidmaatschap. Dan niet te vergeten Jaap van der Linden, de duizendpoot die jaren zorgde voor de decors, de aankleding, de grime, de affiches en het programma, maar ook voor licht en geluid. In een interview zei hij eens dat hij vrijwel alles deed omdat hij twee rechterhanden heeft en een hele hoop fantasie. Bovendien was hij bestuurslid. Zijn zilveren jubileum vond plaats in 2000 en twee jaar later werd hij op 70-jari- ge leeftijd tot erelid benoemd van de vereniging. Hij is nog steeds actief en moeilijk weg te denken bij Expressie. Inmiddels wordt hij wel geassisteerd bij de techniek en grime door respectievelijk Gerben de Boo en Gineke de Vries. Zijn echtgenote Hetty van der Linden speelt ook al lang bij Expressie en zit de leescommissie voor. Ook Hans Klinkspoor was een trouw bestuurslid, speelde mee of re gisseerde, zat in de leescommissie en schreef zelf eenakters. Verder kan Jan Langedijk nog genoemd worden, die na George Janssens vijf jaar de regie in handen had, maar helaas in 2000 over leed. De eerste voorzitter en mede-oprichter van Expressie was René de Wit, die werd opgevolgd door Wim Dekker. Daarna namen respec tievelijk Leo Zomerdijk. Irma Karssen en Roelant van Ewijk de voor zittershamer over. Momenteel wordt die gehanteerd door Elly van der Peet. die door secretaris Marianne Leguyt en penningmeester Joost Storm terzijde wordt gestaan. Ook speler Martijn van Wonderen is als algemeen bestuurslid een belangrijke schakel voor de vereni ging door het verzorgen van productie, public relations en website. De afgelopen vijf jaar In het voorjaar van 1998 werd niet voorbij gegaan aan het 15-jarig bestaan van Expressie. Ter gelegenheid van dit derde lustrum wer den er twee eenakters van de Pool Slawomir Mrozek. getiteld 'Vossenjacht' en 'Serenade', opgevoerd. In deze verhalen wordt in de vorm van fabels en parabels het communistische systeem in het PRESENTEERT m Auiting zaterdag 19 mei 2001-GEESTERHAGE aanvang 20:15 uur zaal open 19:45 uur kaartverkoop aan de zaal: F 15,- CJP en 65+ F 10,- inl. en reserveren tel, (0251) 658289 Voorverkoop: muziekhandel Borstlap, Bakkummerstraat 13 Marianne Creatief, kooiplein 26 Smokey's Specialties. Burgemeester Mooystraat3 Voorblad van het programma voor de komedie 'Kortsluitinguit 2001. Oostblok op de korrel genomen. Expressie was op zich zeer tevre den over het resultaat, maar moest achteraf wel bekennen dat 'Vossenjacht' bij het publiek minder goed aansloeg. Een krant meldde in mei 2001 dat er door de cast van Expressie met de komedie 'Kortsluiting' een origineel, vermakelijk, ingenieus in elkaar gezet en goed gespeeld stuk op de planken was gezet. Het apar te was dat de acteurs bij het begin in het donker speelden en het pu bliek alleen maar kon gissen bij wie de stemmen hoorden tot men na enkele minuten zag wie de hoofdrolspelers waren. Deze uitvoering had nog een bijzonder tintje, omdat Expressie in de luxe positie was om hiervoor een beroepsregisseur aan te trekken. Het was Paul van Ewijk, de broer van de voormalige voorzitter, die mede dankzij een professionele inbreng het succes van deze vertolking bepaalde. In het voorjaar van 2003 werd het 20-jarig jubileum gevierd. Ter ge legenheid daarvan werd in Geesterhage het stuk 'Dwaasheid heeft haar eigen recht' gespeeld, een tragikomedie die ook door de ande re twee verenigingen al eens werd opgevoerd. Een recordaantal toe schouwers genoot van de twee voorstellingen en de 23 leden van dit uur rondden hiermee een mooie periode af om weer vol enthousias me toe te werken naar het zilveren jubileum. 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 33