Tot 1990 speelde Expressie nog elk voorjaar en najaar een stuk. Omdat dit te intensief bleek, vond er vanaf die tijd alleen nog in het najaar een uitvoering plaats. Expressie ging zich vanaf 1990 ook toeleggen op het spelen van een akters. Sinds dat jaar werd er meegedaan aan eenakterfestivals in di verse plaatsen. Zo speelde men in mei 1991 de eenakter 'Wissels' op het 12e Kennemer Eenakterfestival in IJmuiden. Ook werden er soms twee eenakters op een avond in plaats van een avondvullend stuk op gevoerd. Als groot voordeel daarvan werd genoemd dat het voor het publiek boeiend is, omdat eenakters niet te lang duren en er geen el lenlange introductie van personages en situaties nodig is. Ter gele genheid van het 10-jarig bestaan in 1993 koos men voor de eenak ters 'Moet u ook naar Amsterdam' en 'Zijn laatste wil'. Vanaf dat jaar doet ook Expressie altijd trouw mee aan de tweejaarlijkse Castricumse Culturele Manifestatie. Irma Karssen sprak tegen een goudvis in 'Pas op dat je geen woord zegt' (1989). College. Een Castricumse krant schreef in november van dat jaar: "Het amateurtoneel in Castricum maakt gouden tijden door. Weinig plaatsen met een omvang van onze gemeente zullen kunnen hogen op maar liefst 3 toneelverenigingen. Het hele jaar door kan het pu bliek genieten van tal van toneeluitvoeringen door Castricumse ama teurs van Forento. Pancratius en Expressie" Na de eerste klucht is Expressie al gauw afgestapt van dit genre en is men zich gaan toeleggen op het betere blijspel en de thriller. Daarbij werd vaak gezocht naar stukken die een uitdaging betekenden. Een van de meest succesvolle stukken was het blijspel 'Ik wil Mjoessof spreken', dat in 1986 werd opgevoerd. In de recensie werd gespro ken over een gelukkige greep, waarbij werd benadrukt dat Expressie beschikte over een paar ijzersterke spelers. Een zeer grote productie werd in 1989 gerealiseerd met het stuk 'Pas op dat je geen woord zegt' van Dimitri Frenkel Frank. Bijzondere gast hierin was een goud vis in zijn kom, waar regelmatig tegen gesproken werd. Ter gelegenheid van het derde lustrum werd door deze groep 'Vossenjacht' opgevoerd. V.l.n.r. staand regisseur Jan Langedijk, Arie Klaase, Martijn van Wonderen. Jaap van der Linden. Sjors Dekkers en Jeroen der Weduwe, zittend George Janssens, Trudy Slijkhuis, Irma Karssen en Hetty van der Linden. Locaties In het nog korte bestaan van Expressie heeft men voor haar optre dens regelmatig van locatie gewisseld. Soms was dit noodgedwon gen als wegens verbouwingen moest worden uitgeweken. Nadat men bij Borst niet meer terecht kon, werden de voorstellingen gehouden in de recreatiezalen van de verzorgingshuizen De Santmark en De Boogaert. Er werd daar ook gerepeteerd en als tegenprestatie stond hier tegenover dat er extra opvoeringen werden gegeven voor de bewoners van deze tehuizen. Toen De Santmark in 1999 werd ge renoveerd, kreeg de vereniging onderdak in de zaal van het Jac. P. Thijsse College. Het jaar daarop werd alweer overgestapt naar de to neelzaal van ontmoetingscentrum Geesterhage, waar nu nog gespeeld wordt. Het nadeel van deze zaal is dat het podium voor goed toneel spel in feite te laag is, maar onder leiding van Expressie onderzoe ken momenteel de Castricumse toneelverenigingen in overleg met Geesterhage of het podium op niet al te ingrijpende wijze kan wor den verhoogd. Mensen van het eerste uur Zoals elke vereniging kent Expressie ook leden die vanaf het eerste uur actief zijn geweest en heel veel voor de groep hebben betekend. In de eerste plaats is dat Irma Karssen, een zeer talentvolle speelster, zoals menig recensie laat weten. Zij wilde eigenlijk alleen maar to neelspelen, maar maakte zich al snel verdienstelijk door het leiden van het jeugdtoneel. Dit toneel hield in dat een groep kinderen in de leeftijd van negen tot twaalf jaar een stuk opvoerde voor kinderen. De jonge spelers hadden daarin een rol als volwassene. Hierin on derscheidt Expressie zich van de andere verenigingen. Daarnaast is door de leden zelf nooit een kinderstuk opgevoerd, zoals men dat ge- De cast van de eenakter 'Wisselsuit 1991 met staand v.l.n.r. Leo Zomerdijk, Hetty van der Linden, Irma Karssen, Hans Klinkspoor en Jaap van der Linden, hurkend regisseur George Janssens. 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 32