ren Pancratius en Forento, aanvankelijk in opdracht van het Castricums Ondernemers Verbond, rond de sinterklaastijd gezamenlijk een 'Sintstuk' op voor de kinderen. Deze stukken, waar overigens nooit een sint in voorkomt, werden jarenlang geschreven en geregisseerd door Bas Bruinsel, de vroegere voorzitter van Forento. Vanaf 1999 heeft Marie-Louise Middelhoff deze traditie voortgezet. De succes volle stukken werden in hel begin in Geesterhage gespeeld en later in De Clinghe. Daarnaast vonden er ook in Limmen, Heiloo en de Zaanstreek uitvoeringen plaats. Diverse debutanten zijn hun loop baan begonnen in een van deze stukken. In december 2002 werd de sinterklaasvoorstelling alweer voor de twintigste keer gehouden. Toneelfamilies Het gezicht van Pancratius wordt sinds haar bestaan voor een groot deel bepaald door een aantal trouwe leden, veelal afkomstig uit de echte 'toneelfamilies'. De familie Noordover is hier een goed voor beeld van, omdat Aad senior, dochter Gonnie, zoon Aad en klein zoon René hun steentje hebben bijgedragen aan het succes van Pancratius. Dit geldt ook voor de familie Huiberts, waarvan moeder Rie vanaf het eerste uur op de planken stond en in 1979 voor haar vele verdiensten de gouden toneelspeld kreeg uitgereikt. Rie is tot vlak voor haar overlijden in 1984 rollen blijven spelen. Zoon Jos trad later in haar voetsporen en hanteert nu de voorzittershamer van de vereniging. Ook de families Brakenhoff. De Beurs en Geerts mogen in dit rijtje niet ontbreken. Daarnaast zijn er natuurlijk nog talloze namen te noemen van spelers die in die ruim zestig jaar bij Pancratius voor het voetlicht hebben gestaan. Dit was onder andere de veel te jong overleden Nic Marsé, die ook een groot aantal stukken regis seerde. Verder Wil Zaal. Wil Seignette, André van de Ven, Ab Zijlstra, Chris Temme. Dick Groot,Thea Vervoort, len Schram, Miep Bakker, Anita de Rooij en last but not least Rina Oorthuis en Theo Dekker, die respectievelijk in 1999 en 2003 vanwege hun 25-jarig lidmaat schap van de vereniging 'het zilveren insigne' van het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel ontvingen. Veel van deze personen hebben buiten het toneelspelen een functie gehad als bestuurslid. De besturen bestonden doorgaans uit circa zes personen. Wat de voor zitters betreft zijn er in de loop der jaren diverse wisselingen geweest. De eerste voorzitter was Nico Kuenen. Voorzover bekend is deze functie, naast de reeds genoemde huidige voorzitter, ook bekleed door de personen Springorum en Van Diepen, Leo Kroon, Piet Gomes, Harry Geerts. Arie Lute, Marga Zomerdijk en Aad Pereboom. Als secretaris of penningmeester waren onder andere de namen terug te vinden van Cees Bodewes, Henk Schram. Piet Gomes, Chris Staal, Jos Huiberts, Wil Zaal.Corde Beurs.Thijs Geerts, Cees Dam. Kick Kok, Pim de Smalen, len Schram, Marion Geerts en Harry Sinnige. Momenteel zijn Erwin Dekkeren René Claassens respectievelijk se cretaris en penningmeester. Ook waren er veel leden die de functie van regisseur uitoefenden. Genoemd werden al Cees Bodewes, die dit de eerste acht jaar voor Pancratius deed, en Nic Marsé. Thijs Geerts spant in dit geval ech ter de kroon door maar liefst van 1962 tot 1992, oftewel een perio de van dertig jaar, het regisseurschap op zich te nemen. Terecht ont ving hij tijdens het 50-jarig jubileum de gouden toneelspeld en ook nog eens in november 2002 de gouden speld met diamant, omdat hij 50 jaar lid was van de vereniging. Anekdotes Vanzelfsprekend gaat er ook op het toneel wel eens iets mis en dat geeft vaak aanleiding tot de nodige hilariteit. Soms kan het ook niet leuk zijn, als bijvoorbeeld een stuk moet worden onderbroken, maar Edi Siebers kreeg slaag van WH Zaal in 'Nacht in de Rimboe' (1960). gelukkig heeft Pancratius in die lange tijd dat zij al bestaat daar maar een paar keer mee te maken gehad. Een keer werd er doek gevraagd om technische redenen vanwege het niet rinkelen van de telefoon. Dit gebeurde ook toen een speler volledig uit zijn rol was en eerst weer opgepept moest worden voordat het stuk kon worden uitge speeld. Toen op een avond het licht in heel Bakkum uitviel, kon er uiteraard ook bij Borst niet meer worden doorgespeeld. Tot slot volgt een greep uit de tientallen anekdotes die binnen Pancratius bekend zijn. In het stuk 'Nacht in de Rimboe' uit 1960 kwam een inlandse be diende voor die werd gespeeld door Edi Siebers. Hij moest vrij lang op zijn hurken zitten en kreeg slaag met een zweep. Om de slagen op te vangen had men dik schuimrubber op zijn rug gebonden. Toen Edi na afloop werd gevraagd of alles goed was gegaan, antwoordde hij: "Ja hoor, alleen het puntje van de zweep kwam net buiten het schuimrubber en dat deed verrekte veel pijn Hij gaf echter tijdens het spel geen krimp. Toen Pancratius een keer in Medemblik moest spelen, bleek dat het toneel te laag was voor het decor. Het decor moest gedeeltelijk wor- Thijs Geerts (rechts), van 1962 tot 1992 regisseur bij Pancratius, krijgt door Bertus Stuifbergen de gouden speld met diamant opge speld in november 2002. 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 26