5 de gro- ïindoorn aas-Hes, wd door ocht had verleden r. 700 en "ornelis van bur- De voorzijde van 1929 Johanna Hoeve in -Binnen, 2002. tatie van de eerste orde. Bijgaande foto kan slechts een beperkte in druk van de werkzaamheden geven. Door de nieuwe indeling konden drie gescheiden wooneenheden wor den gerealiseerd, die na gereedkomen in 1982 werden betrokken door opa en oma. Piet Hes en Catharina Swart op nr. 1de familie Henk Scheerman-Hes op nummer 3 en de familie Jos Hes-Dekker op nr. 5. Nu in 2003 wonen er twee gezinnen: Henk Scheerman werkzaam als bouwkundige bij een aannemersbedrijf en Jos Hes. die in 1991 stopte met de melkveehouderij en thans werkzaam is als inspecteur bij de Milieudienst te Alkmaar. De inhoud van de gesprekken met Jos Hes is bij dit artikel in een apart kader opgenomen. De familie Hes. Gesprek met Jos Hes in zijn geboortehuis, de boerderij aan de Madeweg te Bakkum, op 29 april en 7 mei 2003. "Mijn vader Petrus Joseph (Piet) Hes is geboren op 21-3-1910 in Egmond-Binnen, trouwde in 1946 met Catharina Swart en ging na zijn huwelijk in Egmond-Binnen wonen in een woning aan de Herenweg waar mijn broers zijn geboren: Theo in 1946. Kees in 1948 en Piet in 1949. Mijn opa, Cornelis Hes, woonde hier in deze boerderij met Marie Ruiter en het gezin. Hij had naast wat melkvee, dat liep op 'de Kleine en Grote Morsch' en op 'de Pinkenweid'ook nog een stuk grond aan de Duinweg en aan de Hogeweg voor de bollenteelt. Toen mijn vader hier in januari 1950 met zijn gezin kwam wo nen, ging opa een paar maanden later naar een woonhuis aan de Duinweg no.4. In deze boerderij ben ik geboren op 2-1- 1951mijn broer Nico in 1952 en mijn zuster Marjan in 1953. Mijn oom, Pé Hes woont nog aan het Zuiderdijkje en wordt op 23 mei 2003 92jaar. Hij is altijd erg actief geweest, die ohanna Henk Scheerman tijdens de verbouwing omstreeks 1981 varkens- ostte. het melk- ;ingen op ng aan de jur plaat- 36 meter, rden toen den. In 1981toen Jos Hes het melkveebedrijf van zijn vader overnam, is de boerderij geschikt gemaakt voor bewoning en dat was een hele ingreep. Tijdens de oorlog hadden twee gemetselde buitenmuren schade opgelopen door in de nabijheid gevallen bommen. Deze mu ren waren provisorisch gerepareerd en de grote kap bleek in zeer ma tige staat door aantasting van vocht en damp van het vele jaren al daar gestalde vee. In eigen beheer samen met de familie Scheerman heeft toen. in plaats van gehele vernieuwing, een omvangrijk herstel plaatsgevonden, waarvoor op 4 oktober 1981 de eerste steen gelegd werd door Marie Ruiter, die enkele weken daarna is overleden. De buitenmuren werden geheel opnieuw opgemetseld als spouw muren met nieuwe kozijnen en in de kap werden onder meer nieu we kapliggers (sporen) aangebracht, afkomstig van overtollig, hou ten steigermateriaal van een naburige aannemer die op stalen stei gers overging. Het werk werd bijna geheel zelf uitgevoerd, een pres 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 13