De hooiberg met aansluitende veestalling omstreeks 1962. Johanna Hoeve aan de Madeweg (nr. 1 en 3) Aan de Madeweg in Bakkum staat tegen het open landschap de gro te Noord-Hollandse stolpboerderij die voorheen de naam Duindoorn droeg, maar nu de Johanna Hoeve heet naar Johanna Kortekaas-Hes, dochter van Cornelis Hes en Maria Ruiter. De boerderij meet 16.5 x 16.5 m. en werd in 1906 gebouwd door Willem Mooij op een stuk voormalig bosgrond, dat hij gekocht had van de erven van mr. Jacobus Petrus Kraakman, die was overleden in 1904 te Alkmaar. Het perceel was bekend als sectie A, nr. 700 en 1445 m2 groot. In 1912 kwam de boerderij in bezit van Cornelis Mooij, veehouder, gehuwd met Guurt Zonneveld en broer van bur gemeester Jan Mooij. Enkele jaren na het overlijden van Cornelis Mooij wordt in 1929 Cornelis Hes de nieuwe eigenaar, geboren in 1886 te Egmond-Binnen. De Oude Biels in 1969. Ligging van Johanna Hoeve aan de Madeweg. drijf had inmiddels een behoorlijke omvang gekregen en bestond in 1955 uit 2 huizen, 4 schuren en bouwland, bekend als sectie B. nr.5583. groot 4382 m2. In 1963 werd door Jan Bijman 2700 m2 grond, gelegen nabij de Bakkummerstraat, verkocht aan Johannes Thomsen. geboren in 1921 en gehuwd met Theodora Maria Snoeks, en een stuk weg ter groot te van 6194 m2 aan de gemeente Castricum. Na het overlijden van Jan Bijman in 1965 verkocht zijn weduwe Keetje van der Steen in 1966 de stolpboerderij aan Henricus J. (Harry) Vervoort, geboren in 1936 te Castricum, leraar wiskunde, in 1962 gehuwd met Wilhelmina Aarts. In 1966 werd door de nieuwe eigenaar. Harry Vervoort, aan de ge meente Castricum een vergunning aangevraagd vooreen verbouwing van de boerderij. In de aanvraag stonden de afmetingen van de boer derij vermeld: lengte 9.50 m, breedte 8,70 m. nokhoogte 8.05 m. en goothoogte 2.75 m. Het ontwerp van de nieuwe indeling was door Harry Vervoort zelf uitgedacht en vastgelegd en na het verkrijgen van de gemeentelijke goedkeuring in november 1966 werd een om vangrijk stuk werk aangepakt. In 1969 werd het resultaat van hard en gedegen werken op de foto vastgelegd. Een tiental jaren later werd naast het huis een nieuwe garage gebouwd met een grote kelder eronder. Toch bleek het in de loop van de tijd gewenst om enkele aanpassingen door te voeren; zo werd het grote raamkozijn aan de zuidkant, op de foto duidelijk zichtbaar, enkele jaren geleden vervangen door een tweetal raamkozijnen van dezelf de afmeting en indeling als aan de voorzijde. De kozijnen werden geheel wit geschilderd waardoor een evenwichtig gevelaanzicht werd gekregen. Inmiddels zijn erna de foto in 1969 vele jaren voorbij ge gaan en is de begroeiing rondom het huis fors hoger geworden. Het is een fraaie, kleine woonstolp aan de Bakkummerstraat. die alle lof verdient! Harry Vervoort is in 1998 te Castricum overleden. Johanna Hoeve kort voor de verbouwing. landman en gehuwd met Maria Ruiter. Hij liet in 1939 een varkens stal bouwen van 5,0 m x 7,0 m. die in die tijd wel 150,- kostte. In 1950 nam zijn zoon Petrus J. (Piet) Hes, geboren in 1910, het melk veebedrijf over. Piet was gehuwd met Catharina Swart; zij gingen op de boerderij wonen en zijn ouders verhuisden naar een woning aan de Duinweg 4. Piet Hes liet in 1956 tegen de boerderij een schuur plaat sen en in 1970 achter de boerderij een rundveestal van 10 x 36 meter, een 'multistal', die in 1973 met 15 m werd verlengd. Er werden toen een zeventigtal melkkoeien en veertig stuks jong vee gehouden. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 12