Inhoudsopgave Voorwoord 2 Stolpboerderijen in Castricum en Bakkum 4 Een klok op stap 17 De Castricumse toneelverenigingen 21 De geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners (deel 1) 35 Wie was jonkheer Frits Gevers 53 De Castricumse familie Zonneveld (deel 4) 64 Castricum - Honderd jaar geleden 90 Jaarverslag 2002 92 Kroniek 2002 van Castricum- 94 De oplage van het jaarboekje is beperkt. U kunt zich abonneren door voor minimaal €11,- per jaar donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum (tel: 650606). Donateurs ont vangen het jaarboekje gratis. Resterende exemplaren zijn voor belangstellenden voor 12,- verkrijgbaar bij H. Vermanen (Nansenlaan 31 - tel: 651791), bij de Castricumse boekhandel Laan of door storting van dit bedrag op girorekening 1851360 t.n.v. penningmeester Werkgroep Oud-Castricum onder vermel ding van "jaarboekje 26". Alle eerder verschenen jaarboekjes zijn uitverkocht met uit zondering van het 12e en het 20e t/m 25e jaarboekje; van deze uit gaven zijn nog enkele exemplaren aanwezig; de kosten bedragen voor het 20e t/m 25e jaarboekje 11,- en voor het 12e 7,-. Van de uitverkochte jaarboekjes kunnen fotokopieën worden verzorgd a 6,- per exemplaar. Bij verzending wordt 3,- aan verzendkosten in rekening ge bracht. Inlichtingen: telefoon 0251 - 657520 671511 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestem ming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Officiële registratie: Titel: Oud-Castricum ISSN: 0929-9130. Website: www.oudcastricum.com

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 2003 | | pagina 1