Kinderen uit het 2e huwelijk geboren: 1 Jannetje C.M. (Janny) geb. Velsen 16-5-1947, woont Van der Mijleweg, tr. 16-11-1966 met Cornelis MA. (Kees) Beerse, bakker. 2 Jacobus F. (Jaap) geb. Velsen 18-12-1949, afdelingshoofd bij ver zekeringsmaatschappij, woont Heemskerk, tr. Heemskerk 3-7-1974 met Annelies Bruijns. Kinderen: Melissa, Jennifer en Justin Hollenberg. 3 Frederica J. (Frea) geb. Beverwijk 29-3-1951, woont leGroenelaan, tr. 27-6-1973 met Rudolphus M. (Ruud) Vermorken, kantoorbediende. 4 Hendrika D. (Hennie) geb. 30-11-1959, woont Noord Scharwoude, tr. Noord Scharwoude 8-8-1988 met Robèrt C. Rob) Straatsburg, account manager. Het gezin van Jan Hollenberg (24): v.l.n.r.: moeder Dina Zonneveld, Janny, Jaap, Frea en Hennie Hollenberg. Kinderen tenzij anders gemeld geboren te Castricum: 1 Frederik G.Th. (Freek) geb. Uitgeest 10-3-1944, ma chinist op de grote vaart, ma chinebankwerker, woont in Australië, tr. Sydney 25-9- 1964 met Judy Fitch. Kinderen: Kaarin, Nicolaas en Kylie Hollenberg. 2 Johanna C.M. (Ans) geb. 13-2-1945, woont in Uitgeest.tr. 16-3-1966 met Gerardus J. Gerard) Brantjes, werkmeester bij sociale werk plaats. 3 Gerardus WA. (Gerard) geb. 15-6-1946, chauffeur, woont in Beverwijk, tr. Velsen 15-10-1970 met Tina van den Bos, heeft nu een vriendin Tini Verhoef. Kinderen: Arnold. Bianca en Hans Hollenberg. 4 Jannetje C.C. (Janny) geb. 13-7-1947, woont in Limmen.tr. 19-1-1967 met Adrianus W. (Aad) Hollenberg, rotatie-off set drukker (zie 48) 5 Cornelia B.M. (Corrie) geb. 1-11-1948. woont in Bergen.tr. 15-11-1968 met Theodorus J.J. (Theo) Leijen, werkt bij de plantsoenendienst. 6 Maria P.C. (Marry) geb. 11-10-1951, woont Velsen Noord.tr. 16- 12-1970 met Bernardus M. (Ben) Metselaar, voorwerker schoonmaker. 7 Johannes D.A. (Johan) geb. 13-5-1953, werknemer bij Hoogovens, woont in Alkmaar, eerder gehuwd 14-4-1976 met Aleida MM. (Ada) Portegieshertrouwt met Theo Borst. Kinderen: Danille, Sabine. Samantha, Andy en Joey Hollenberg. 8 Hermanus WJV. (Herman) geb. 5-2-1955, werkte bij de plantsoendienst, woont Poelven, ongehuwd. 9 Clasina C.H. geb. 7-4-1959, overl. 12-4-1959. 25 Nicolaas (Klaas) Hollenberg, zn. van 11geb. Hendrik Ido Ambacht 26-8-1917, bloembollenkwekersknecht. schipper bij de Melksuiker, kolenverwerker bij Hoogovens, woonde op de Stetweg, nu in Limmen, tr. St. Maarten 5-5-1943 met Alida C. van der Vliet, geb. Noord Scharwoude 3-4-1920, overl. 29-1- 1985, dr. van Gerardus Th. van der Vliet en Johanna C.C. Kooijman.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1999 | | pagina 60