n Arie Riek Nico, Hen 13). o) Welp zie 33 tr. 28-10- beek,geb. 'erker, zn. je Bontes. c ker zie 34 Kinderen van Hans Hollenberg en Anna Sprenkeling: v.l.n.r.: Corrie, Joop, Freek, Kees en Nic (14). 14 Johannes(Hans) Hollenberg, zn. van 8. geb. Castricum 23-6-1895. schipper, schelpenvisser, grondwerker, woonde op de 2e Groenelaan, is in Alkmaar tijdens zijn werk aan het onderhoud aan een heibak verdronken bij het redden van een kind op 13-5-1949, tr. 3-10-1923 met Anna Sprenkeling, geb. 22-3-1899, overl. 11-9- 1973. dr. van Cornelis Sprenkeling en Cornelia M. Zonneveld. Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Cornelia M.(Corrie) geb. 25-12-1924, woont Heiloo, tr. 28-11-1949 met Martinus Houtenbos, geb. Heiloo 4-6-1927, chef monteur, zn. van Martinus Houtenbos en Johanna M. Dekker. 2 Nicolaas (Nic) geb. 9-12-1925, tr. met Anna C. Welp zie 35 3 Cornelis (Kees) geb. 15-10-1927, werkte bij de spoorwegen in Nieuw Zeeland, aldaar ongehuwd overl. 12-3-1980. 4 Joseplius (Joop) geb. 1-2-1930, tr. met Hendrika Zonneveld zie 36 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1999 | | pagina 55