Jan Hollenberg en Femmetje Sprokholt met hun vier kinde ren (10). 7e GENERATIE 11 Frederik (Freek) Hollenberg, zn. van 8. geb. Castricum 5-7-1887, vrachtschipper, voerde in de le wereldoorlog tussen Breda en Dordrecht, woonde direct daarna in 1919 in Castricum, had het motorschip 'de Koet', heeft veel op de Schulpvaart gevaren, woonde op het Schulpstet, na 1943 op de Brakersweg,overl. 16- 1-1964, tr. Akersloot 9-11-1910 met Jannetje Metselaar, geb. Akersloot 12-8-1887, overl. Huizen 9-12-1984, dr. van Jan Metselaar en Jacoba Zijp. Kinderen uit dit huwelijk geboren: 1 Maria geb. 11-7-1912, woonde vanaf 1935 in St. Maarten, in Tuitjenhorn en tenslotte in Schagen, aldaar overl. 20-2-1999, tr. 5-6-1935 met Theodorus J. (Dirk) Tesselaar, geb. St. Maarten 25-7-1909, melkrijder, overl. Tuitjenhorn 19-2- 1982, zn. van Pieter Tesselaar en Meijntje Lindeboom. 2 Johannes(Jan) geb. Made en Drimmelen 25-8-1913, tr. (1) met Doortje Zonneveld, tr. (2) met Dina Zonneveld zie 24 3 Jacoba (Coba) geb. Dussen 7-7-1915, woonde in Canada, aldaar overl. 13-7-1981tr. 14-7-1937 met Willem Tesselaar,geb. Harenkarspel 7-8-1905, veehou der, zn. van Pieter Tesselaar en Meijntje Lindeboom. 4 Nico laas Klaas) geb. Hendrik Ido Ambacht 26-8-1917, tr. met Alida C. van der Vliet zie 25 5 Jan (Han) geb. 4-10-1919, tr. met Petronella M. Huijgen zie 26 6 Hendrikus (Henk) geb. 20-7-1921, tr. met Alberta J. Huisman zie 27 7 Adrianus (Arie) geb. 4-11-1923, tr. met Geertruida Zonneveld zie 28 8 Catharina (Trien) geb. 15-9-1925, woont op de le Groenelaan, tr. 26-7-1945 met Hendrikus de Graaf, geb. 1-5- 1919, arbeider, zn. van Hermanus de Graaf en Naatje de Reus. V De vijf zoons van Freek Hollenberg en Jannetje Metselaar (11): v.l.n.r.: staand Arie en Henk Hollenberg; zittend Jan, Klaas en Han Hollenberg.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1999 | | pagina 52