/aZ/ïn^ry ÏP4.4 7 /fcf fc o 3e GENERATIE 4e GENERATIE Frederik Hollenberg, zn. van 2, geb. Rustenburg, ged. Oudorp 9-12-1763, boer, woonde aan de Zuidervaart in de Schermer (gem. Akersloot), aldaar overl7-1 -1823tr. 1Akersloot 27-4- 1788 met Guurtje Kap,ged. Akersloot (Vierhuizen) 11-12-1757, overl. Akersloot 15-10-1793, dr. van Klaas Kap en Maartje Cornelis; tr. (2) Akersloot 14-6-1795 met Maartje Bijvoet, ged. Alkmaar 23-12-1772, overl. Akersloot 1-2-1832, dr. van Dirk Bijvoet en Trijntje Goudsblom. In 1802 koopt Frederik Hollenberg land in Saskerlei, een stuk land uitlopend in het Alkmaardermeer nu langs het Noord- Hollandskanaal in de gemeente Akersloot. In 1817 koopt Frederik vijftien morgen land in de Schermer (polder K, kavel 16 en 17) nabij de brug over het Noord-Hollands kanaal naar Marken Binnen en in 1820 bovendien een huis op Starting onder Akersloot. Frederik overlijdt in 1823 als een welgesteld man. Handtekening van Frederik Janszoon Hollenberg. Kinderen uit het le huwelijk allen gedoopt te Akersloot: 1 Jan ged. 1-3-1789, tr. met Jacoba Winkel zie 4 2 Klaas ged. 8-6-1790 (als Nicolaas), tr. met Grietje Kapteijn zie 5 3 Maartje ged. 20-10-1791, woonde op de Dam te Akersloot, overl. Akersloot 14-5-1827, tr. Akersloot 30-4-1820 met Willem Kruijenaar, ged. Akersloot 8-5-1787, landman (1823), aldaar overl1 -11 -1858hertrouwt met Jannetje Brasser, zn. van Reinier Kruijenaar en Engeltje Bottenburg. 4 Leentje ged. 13-10-1793, overl. Akersloot 17-11-1794. Kinderen uit het 2e huwelijk allen gedoopt te Akersloot: 5 Joannes ged. 4-10-1798, overl. Akersloot 3-5-1811 6 Leentje ged. 11-10-1800, overl. Akersloot 21-11-1803. 7 Helena ged .1-2-1804overlAkersloot 26-2-1804 8 Theodorus (Dirk) ged. 23-12-1810, tr.(l) met Johanna Schee, tr.(2) met Marijtje Schee zie 6 Handtekening van Jan, Klaas en Maartje Hollenberg in een acte van 1824 bij de boedelscheiding na het overlijden van hun vader: hun stiefmoeder Maartje Bijvoet en zwager Willem Kruijenaar konden niet schrijven (dit kwam toentertijd veelvuldig voor) Jan Hollenberg, zn. van 3, geb. in de Zuid Schermer onder Akersloot, ged. 1-3-1789, landman, venter, boerenknecht, woon de te Akersloot, vanaf 1825 in Uitgeest, aldaar overl. 8-6-1829, tr. Akersloot 30-4-1820 met Jacoba (Japikje) Winkel, geb. Uitgeest in 1792, overl. Uitgeest 19-6-1829, dr. van Willem Winkel en Ariaantje Wittenburg Kinderen uit dit huwelijk: 1 Guurtje geb. Akersloot 16-9-1822, woonde in Assendelft, aldaar overl. 16-1-1854, tr. Assendelft 1-5-1853 met Jan Oomen, geb. Assendelft 5-8-1822, zeil doekwever, overl. Krommenie 30-4-1868, her trouwt met Guurtje de Reus, zn. van Dirk Oomen en Antje Kuijper. 2 Frederik geb. Akersloot 27-8-1824, overl. Uitgeest 7-1- 1827. 3 Willem geb. Uitgeest 11-6-1826, kleermaker, koopman, woonde St.Pancras, verhuisde omstreeks 1856 naar Uitgeest, gaat in juni 1858 naar Oudorp. al daar overl. 1-4-1862, tr. St. Pancras 23-10-1851 met Pietertje Jonker, geb. Oudkarspel 22-2-1811, eerder gehuwd met Jan Lokat, woonde op Luttik Oudorp te Alkmaar, aldaar overl. 15-1-1885, dr. van Pieter Jonker en Aaltje Stroet. Willem en Pietertje laten een zoon Jan Hollenberg na, die horlogemaker, naaimachine- en rijwiel hersteller is aan het Luttik Oudorp te Alkmaar. Uit diens huwelijk met Margaretha Mors wor den vijf kinderen geboren. Klaas Hollenberg, zn. van 3. ged. Akersloot 8-6-1790, arbeider, boer, landman, woonde in Akersloot, vanaf eind 1823 in de pol der het Maalwater te Heiloo en na ca. 1839 op Oostdorp in Bergen, aldaar overlBergen 25-2-1848tr. Akersloot 2-5-1819 met Grietje Kapteijn, ged. Akersloot 5-12-1793, woonde bij overlijden op 5- 5-1857 bij haar zoon Jan in Bergen, dr. van Jan Kapteijn en Antje Binkers. In 1823 koopt Klaas een boerderij met 23 bunder weiland in de polder 'Het Maalwater' onder Heiloo. In 1832 verkoopt hij deze bezittingen aan een Alkmaarse medicus, vermoedelijk omdat het hem financieel minder goed gaat. Klaas blijft op deze boerderij (als pachter) nog zeven jaar boeren. In 1839 verkoopt hij zijn vee en werktuigen en gaat met zijn vrouw in Bergen wonen. Kinderen uit dit huwelijk: 1 Jan geb. Akersloot 23-3-1820, arbeider, woonde al voor zijn huwelijk met zijn moeder in Bergen op Oostdorp, aldaar overl. 30-10-1884, tr. 1) Bergen 16-2-1851 met Engelina (Engeltje) Mors, geb. Alkmaar 14-1-1824, overl. Bergen 17-3-1855, dr. van Pieter Mors en Trijntje Hollander; tr. (2) Bergen 14-2-1858 met Heelt je Telman. geb. Bergen 17-3-1833, overl. Bergen 8-1-1873, dr. van Aldert Telman en Leentje Voormeer. De na komelingen van Jan Hollenberg wonen nog over wegend in Bergen. geb. Akersloot 24-12-1821. woonde op Westdorp te Bergen, overl. Bergen 23-2-1861tr. Bergen 18-1-1846 met Jacob Bakker, geb. Bergen 1-12- 1816. arbeider, overl. Bergen 23-10-1863, zn. van Jacob Bakker en Pietertje Hoogeboom geb. Heiloo 29-8-1824, aldaar overl. 23-7-1829. geb. Heiloo 17-11-1826, tr. met Adriana Bruijn zie 7 geb. Heiloo 3-8-1829, arbeider, woonde achter eenvolgens in Heerhugowaard, Bergen en Alkmaar, aldaar overl. 24-6-1875. tr. Egmond 2 Guurtje 3 Antje 4 Frederik 5 Simon 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1999 | | pagina 47