hoek ncentrum erderij op ijs, veelal ien onge- at een ou- a het huis lont nu de le) woon- Loek Zonneveld :t Geertje Simon Zuurbier Bronnen: Westenberg, J., Kennemer Dijkgeschie- denis, Amsterdam, Londen, 1974. Volkstelling Castricum, 1830. Bevolkingsregister Castricum, 1920 - 1939. Archief Gemeente Castricum. 1812 - 1915,1916- 1936. Kadastrale Bronnen sectie B van Castricum: Oorspronkelijk Aanwij zende Tafels (OAT) en minuutplans (1832), Hypothecaire Registers. De boerderij van Piet Veldt, die in de oorlog werd gesloopt (nr 77). In de scherpe bocht van de Brakersweg, waar nu ongeveer de as ligt van de straat 'Tulpenveld' stond de boerderij (nr 75) van Doris Kaandorp; hij ventte met brood, melk en boter. Tenslotte vinden we als laatste pand aan de rechterkant van de Brakersweg de boerderij van Piet Veldt, gehuwd met Grietje Zonneveld (nr 77). Ook deze boer derij moest in de oorlog worden gesloopt in verband met de bouw van een aantal bunkers. De veranderingen na 1940 De explosieve woningbouw in Castricum is ook niet aan de Brakersweg voorbij ge gaan. Vanaf de knik in de Brakersweg tot bijna aan de Provinciale weg is het tracé verdwenen. Enkele grote bouwplannen hebben telkens een deel van de Brakersweg opgeslokt: plan Noordend (bloemen en plantennamen) in 1973, plan Kooiweg- Noord (bloembollennamen) in 1982 en de pe boerderij van Dorus Kaandorp (nr 75) in de bocht van de Brakersweg, gezien vanuil het oos- bouw van het nieuwe Jac. P. Thijsse ten_ College (1995). Het laatste deel van de Brakersweg naar de Provinciale weg vormt nu de noord-oostelijke begrenzing van vlek H in bouwplan Albert's Hoeve. Van de oorspronkelijke Brakersweg heeft nog slechts een zeer klein gedeelte, dat parallel loopt aan de Schulpvaart. zijn landelijke ka rakter behouden. Laten we hiermee heel zuinig omspringen en alles in het werk stellen om verdere aantasting te voorkomen. 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1999 | | pagina 39