De boerderij van Jan Schermer (nr 52) is in de tachtiger jaren ge sloopt. De 'Mariahoeve', op de foto jan Schermer, Maria Twisk en hun kin deren Agatha en Floor (nr 66). De Brakersweg gezien vanuit het zuiden in de richting van de AlkmaarderstraatwegOp de foto de nieuwe boerderij van Cornelis Al, hier woonde later zijn schoonzoon Henk Lieftingde boerderij is gesloopt in verband met de woningbouw in plan Noordend. overweg tot aan het Koogdijkje nu Brakersweg heten. Het Koogdijkje wordt nu Koogdijkerpad. De enige belangrijke verandering in deze periode van ruim honderd jaar is omstreeks 1868 de aanleg van de spoorlijn, die daarbij de Noordeinderweg doorsneed en later het weggedeelte dat de naam 'Brakersweg' kreeg aan de westzijde deed begrenzen. Omstreeks 1932 wordt de provineiale weg Limmen - Uitgeest aangelegd. Het tracé volgt voor een klein deel de Brakersweg, waar deze weg op de grens loopt tussen de gemeenten Castricum en Limmen. Verder zijn er in deze periode meerdere huizen en boerderijen gebouwd, zoals blijkt uit het overzicht met de bewoners uit 1940 ten opzichte van de situatie in 1832. De bewoners in 1940 Om een overzicht te geven van de bewoners van de Brakersweg is ge kozen voor de periode omstreeks 1940nog juist voordat er op last van de bezetter huizen werden afgebroken en ver voor de grote woning bouw in Castricum. We beginnen vanaf de spoorwegovergang bij de Stetweg met de bewoners aan de noordkant van de Brakersweg. Op de boerderij (nr. 2) woonden destijds de ongehuwde zusters Johanna en Wilhelmina Pepping. Johanna overlijdt in 1923. Vanaf 1926 tot haar overlijden in 1939 woonde Wilhelmina hier met drie ongehuw de kinderen van haar overleden zus en zwager Maria Pepping en Jacob Kuijs: Ka, Kobus en Griet Kuijs, waarvan de laatsten twee in 1941 aan t.b.c. zijn overleden. Kort daarop kwam de boerderij in bezit van Piet Borst, die hierin met zijn vrouw Griet Hes en hun later talrijke gezin woonde. De nu 85-jarige Griet Hes woont nog steeds op de boerderij Links de 'Mariahoeve' aan de Brakersweg (nr 66). Op de achter grond de bomen langs de AlkmaarderstraatwegNu staat deze boer derij op de hoek Somerwegh-Walstro. Het woonhuis van Theodorus Kaandorp (nr 19). 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1999 | | pagina 36