Inhoudsopgave Voorwoord 2 Tweehonderd jaar brandweer in Castricum 3 Het oude Duin en Bosch18 Een ziekenhuis op drift27 De Mient: van zandpad tot straatweg 31 Het Knophuis en zijn bewoners 37 De Castricumse familie Zoontjes 43 Castricum - Honderd jaar geleden59 Jaarverslag 1994 61 Kroniek 1994 van Castricum 62 De oplage van het jaarboekje is beperkt. U kunt zich abonneren door voor minimaal 17,00 per jaar donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Donateurs ontvangen het jaarboekje gratis. Resterende exemplaren zijn voor belangstellen den voor f 19.- verkrijgbaar bij H. Vermanen (Nansenlaan 31 - tel: 51791) en bij de Castricumse boekhandel Laan of door storting van dit bedrag op girorekening 1851360 of op bankrekening 3119.05.684 t.n.v. penningmeester Werkgroep Oud-Castricum. Alle eerder verschenen jaarboekjes zijn uitverkocht met uitzonde ring van het 12e, 15e en 17e jaarboekje; van deze jaarboekjes zijn nog enkele exemplaren a f 15,- aanwezig. Van de uitverkochte jaarboekjes kunnen fotokopieën worden verzorgd a f 7,50 per boekje. Bij verzending wordt f 5,- aan portokosten in rekening gebracht. Inlichtingen: telefoon 02518 - 55252 71511 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestem ming van de Stichting Werkgroep Oud - Castricum. Officiële registratie: Titel: Oud-Castricum ISSN: 0929-9130.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1995 | | pagina 1