4 Cornelis F.M. (Kees) geb. 3-1-1949, fijnmetaalbewerker, woont in Ob- dam, tr. met Marjan van Stipriaan, gymonderwijze- res. 5 Johanna M. (Jokie) geb. 11-10-1950, redactrice, woont in Amsterdam, eerder gehuwd met Shlomo Mizrachi, musicus. 6 Wilhelmus J.M. geb. 7-2-1954. assistent produktie bij Cemij. woont te Heemskerk, tr. met Wilhelmina S. Nieuwland. 7 Paulus M. geb. 12-4-1956. overl. te Wijster 11-11-1988. 35 Albertus C. Schermer, zn. van 19. geb. 3-3-1924. bankwerker, gaat in 1950 naar USA, woont in Winston Salem (N.C.). tr. Midland Park (N.J.) 26-11-1953 met Harriet M. Meeter, geb. Patterson (N.J.) 5-2- 1922, dr. van Albert Meeter en Ann Bandstra. Kinderen uit dit huwelijk beiden geboren in Ridgewood (NJ-USA): 1 Be ver lx Ann geb. 17-11-1954. woont in Norwalk (CA-USA). tr. met Lambertus JWelp. plaatst winkelinstallaties. 2 KathyLynn geb. 10-1-1957. kunstlerares, woont in Moreno Valley (CA-USA). tr. met Mark Gramm, copieer- technicus. 32 .lohannes Schermer, zn. van 16. geb. 26-1-1918, chauffeur, fabrieksar beider, procesregelaar, woonde op Poelven, sinds 1961 in de J. Hobergstraat. tr. 20-4-1949 met Margaretha Zonneveld, geb. 26-7- 1926, dr. van Franciscus Zonneveld en Agnes M. de Wit. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum: 1 Agnes J.M. geb. 24-9-1950, woont te Obdam. tr. met Hein Nauta. electro-monteur bij Hoogovens. 2 Marian J. A. geb. 25-12-1952. woont te Oostzaan. tr. met Dirk Belema, service-technicus. 3 Franciscus Th. geb. 21-9-1955, techn. medewerker bij Hoogovens. woont J. Hobergstraat. ongehuwd. A Theodorus G. geb. 5-6-1960. projektleider telecommunicatie. woont Dr. Jacobilaan, tr. met Ellen Wijdekop. 36 Theodorus Schermer, zn. van 19. geb. 22-5-1935, veehandelaar, woon de Bakkummerstraat. overl. Heemskerk 18-2-1981. tr. 2-7-1958 met Alida M.M. Meilink, geb. Anna Paulowna 23-11-1935. dr. van Herke Meilink en Geertje van Teulingen. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Alkmaar: 1 Theodorus Ch.M. geb. 1-10-1958. vliegtuigmaker, woont Bakkummer straat, tr. met Adriana Admiraal. IMarieE. geb. 6-10-1959, agentschaphoudster van De Tele graaf, woont M.L. Kinglaan samen met Carlo Mark. huisman. 33 Cornelis Schermer, zn. van 18. geb. 12-1-1920, eerst filmoperateur bij Betting (Corso-theater), daarna filmoperateur als beroepsmilitair, vanaf 1951 ambtenaar defensie, overl. 's Gravenhage 7-6-1981. tr. Bodegraven 29-10-1948 met Johanna G. van Rooijen, geb. Bodegraven 11-10-1917, heeft assurantiekantoor, dr. van Cornelis J. van Rooijen en Johanna H. Uyttewaal. Kinderen uit dit huwelijk geboren te 's Gravenhage: 1 Rudolphus A C. geb. 12-2-1957, electrotechnisch ingenieur, woont in Apeldoorn, tr. met Hermina JSchuttevaer. 2 Judith J.M. geb. 22-1-1960, woont in Heverlee (België), tr. met Hajo C.M. Siemers, econoom. 34 Petrus N. Schermer, zn. van 18. geb. 19-12-1923, typograaf, woont sinds 1950 in Naaldwijk, tr. Monster 11-11-1947 met Bardina J. Vis, geb. Poeldijk 22-2-1925, dr. van Nicolaas W. Vis en Allegonda M.H. Kooijmans. Kinderen uit dit huwelijk tenzij anders gemeld geboren te Naaldwijk: 1 AlfredusM. geb. Delft 16-4-1948. horecamedewerker, woont in Naaldwijk, tr. met Johanna A. Chr. van Dam. procu ratiehoudster. 2 Petrus N.M. geb. 13-1-1950, timmerman, woont in Zonnemaire (Zld), tr. met Alida M. Verbeek, kuuroordmedewerk- ster. 3 Allegonda N.M. geb. 9-9-1951, woont in Wadenoijen. tr. met Johannes A.F.M. Peters, politie-ambtenaar. 4 Maria A.B. geb. 23-9-1953, woont in Monster, tr. met Ar ie J. Pronk, lasser. 5 Ingrid J.C.M. geb. 10-12-1955, woont in Zoetermeer, tr. met Leenden A. Valstar, verhuizer. 6 Margaretha E.M. geb. 7-6-1957. woont in Zwolle, tr. met Ronaldus G. Henkes, fysio-therapeut. 7 Monica F.M. geb. 11-10-1961, woont in Naaldwijk, tr. met John Peter Verduijn, hovenier. De Castricumse familie Schermer is pas sinds het begin van de vorige eeuw woonachtig in Castricum. De stamvader van deze familie woonde rond 1670 in de Bergermeer. Zijn zoon en klein zoon wonen in de Egntonden (achtereenvolgens Egmond aan den Hoef, Rinnegom en Egmond Binnen). Gegevens over de bezittin gen in de Egmonden zijn in belangrijke mate afkomstig van de studie van W. van den Berg en gepubliceerd in het Historisch Kadaster van de Binnen Egmonden. De volgende drie generaties wonen in Heemskerk (Floris -. Jan- en Klaas Schermer). De zoons van Klaas, zijnde Jan en Dirk Schermer, gaan in Castricum wonen; zij zorgen voor het huidige geslacht Schermer in Castricum. Elke in Castricum woonachtige Schenner is van een van beiden afkomstig. Het overgrote deel van al hun afstammelin gen wonen tegenwoordig nog in Castricum. Dank aan de vele personen, die voor deze publicatie gegevens hebben verstrekt en foto's hebben uitgeleend. Wij hopen dat de leden van de familie Schermer en andere geïnteresseerden aan deze stamboom veel genoegen beleven. A.G.P. Sminia - Wouters S.P.A. Zuurbier 59

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 59