Doris Schermer en Cornelia Stuifbergen met kinderen (nr 29). .ïïtvaRïM; Gerard Schermer en Johanna Hollander bij hun 25-jarig huwelijk in 1967 met hun kinderen (nr 30). 4 Rudolfus GJ. (Roel) geb. 4-1-1936, metaalbewerker bij Hoogovens, woont Pr. Fr. Hendrikstraat, tr. Raphaël A. (Els) Levering. 31 Willem Schenner, zn. van 16. geb. 31-7-1913. landbouwer, tuinder, fabrieksarbeider, centrifugist, woonde op de Schoolstraat, sinds 1985 op de Offenbachstraat, aldaar overl. 7-7-1990. tr. 13-5-1942 met Anna C. Kroone. geb. 25-12-1918. dr. van Cornelis Kroone en Maartje Mettes. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum: 1 Maria J. (Ria) geb. 19-2-1943, woont te Alkmaar, eerder gehuwd met Adolf M. Kramerkantoorbediende, woont samen met Theodorus (Ted) J. Kreuger, personeels functionaris. 2 Johannes N.M. (Jan) (Drs) geb. 9-1-1946. leraar natuur- en wiskunde, woont in de Schoolstraat, gehuwd met Marjan Prins, cate ringsmanager. 3 Dirk C M. geb. 14-5-1947, werkt op techn. bureau schoon maakdienst bij Hoogovens, woont Raadhuisplein, eerder gehuwd met Johanna Th. de Graaf. Willem Schermer en Anna Kroone met kinderen (nr 31). Doris Schermer (nr 29) van de Achterlaan. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum: 1 Theodorus (Dickie) geb. 24-6-1948. overl. 24-6-1948. 2 Tineke geb. 10-4-1951, woont Pirola. tr. met Willibrordus C. Res, socioloog. 3 Theodorus A.N. (Dick) geb. 11-2-1954. onderwijzer, woont in Den Burg op Texel, tr. met Petronella (Nelly) M. Witte. 4 Antonius J. geb. 16-7-1955. verpleegkundige zwakzinnigenzorg, woont in Alkmaar, ongehuwd. 5 Johanna C. geb. 4-12-1956. woont in Utrecht samen met Hermanus (Hans) J. Koert Meijer, adviseur in cre atief management. 6 Cornelis J. geb. 9-2-1959, hovenier, woont in Limmen, tr. met Tanja Koet. 7 Theodorus A. geb. 22-6-1960. timmerman, ongehuwd overl. 25-4- 1993. 30 Gerardus Schermer, zn. van 16. geb. 10-6-1912, bosbouwer en kamp wacht bij P.W.N. woonde op de Achterlaan. sinds 1947 op het Schulpstet. overl. Heemskerk 20-7-1989. tr. 16-6-1942 met Johanna M. Hollander, geb. Limmen 28-4-1920. dr. van Theodorus Hollander en Maria Glorie. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum: 1 Theodorus G. (Dick) geb. 2-5-1943, eerst metselaar, daarna pijpfitter bij PWN, overl. Heemskerk 5-10-1987, tr. met Marie A. (Marian) Lustig, woont Plantenhove. 2 Maria J.H. geb. 21-12-1944, woont in Heemskerk, tr. met Gerardus J P Beentjes, gemeentebode van Uitgeest. 3 Marianne Th. geb. 28-2-1949, woont in Schotland, tr. met Aloysius l.A.P.M. (Loet) Steeman, heeft een constructiewerk plaats. 58

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 58