27 Gerardus GerritA. Schermerzn. van 16, geb. 6-3-1905, tuinder, chauffeur, fouragehandelaar. woonde Bakkummerstraat en Schouten bosch, overl. Heemskerk 5-9-1975. tr. Zuid Scharwoude 31-5-1935 met Diena M. Korver. geb. Z. Scharwoude 28-11-1907. woonde laatstelijk in de Offenbachstraat, overl. Alkmaar 1-2-1988, dr. van Pieter Korver en Margaretha Bommer. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum: 1 Johanna M. geb. 1-1-1937, woonde sinds 1959 in Beverwijk, overl. Leiden 3-12-1962. tr. Petrus C.G. Hoogeveen grossier in drogisterij-artikelen en kappersbenodigd heden. 2 Margaretha J. geb. 21-1-1940, woont in de Dorpsstraat 125. ge huwd geweest met haar zwager Petrus C.G. Hooge veen, grossier. Dirk Schermer en Jannetje van Velzen bij hun 50-jarig huwelijk in 1953 aan de Achterlaan met kinderen, kleinkinderen en aangetrouwden. 28 Albertus G. Schermer, zn. van 16. geb. op 1-4-1906. landbouwer, grondwerker, chauffeur, fabrieksarbeider, woonde Hoogeweg. Bakkummerstraat 92 en na de oorlog Dr. Jacobilaan 3. aldaar overl. 23- 11-1974, tr. Heiloo 2-6-1932 met Maria J. de Waard. geb. Heiloo 17- 5-1907, dr. van Cornelis de Waard en Elizabeth M. Bergen. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum: 1 Johanna E. geb. 23-4-1933, woont Beethovensingel, wed. van Joseph L. de Zeeuw, stratenmaker. 2 ElisabethM. geb. 8-10-1934, woont te Heemstede, tr. met Cornelis Nan. kantoorbediende (1956). 3 Maria J. geb. 11-1-1936. woont Dr. Jacobilaan, tr. met Adrianus G.N. Noordover. timmerman. 4 Theodorus geb. 28-3-1937. heeft een truckgarage te Hoorn. tr. met Adriana A. Bisschop. 5 Johannes geb. 1-3-1939. timmerman, woont Oud Haarlem merweg. tr. met Margaretha C. Schut. 6 Gerardus A. geb. 18-2-1941, bedieningsvakman bij Hoogovens, woont L. de Colignystraat. tr. met Cornelia C M. van Zilt. 1 Anna M. geb. 3-7-1942. woont te Haarlem, tr. met Nicolaas F. Boelé. ondernemer van een constructie-bouwbedrijf. 8 DiveraM. geb. 10-8-1943, woont te Limmen, tr. met Jan Egmond, heeft kunststofverwerkend bedrijf. 9 Albertus G. geb. 10-8-1943 (tweeling), chauffeur, woont in de Bakkummerstraat. tr. met Astrid Kraamwinkel. Albertus Schermer en Maria de Waard met hun kinderen (nr 28). 29 Doris Schermer, zn. van 16. geb. 18-6-1911, schelpenvisser, tuinder, veehouder, was zeer actief in de turnsport. woonde op de Achterlaan. aldaar overl. 3-8-1988. tr. 20-8-1947 met Cornelia C. Stuifbergen, geb. 20-5-1917. dr. van Teunis Stuifbergen en Catharina Heijne. 57

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 57