Jacob Schermer en Maria van Steijn en kinderen (nr 24). 24 Jacobus W. Schermer, zn. van 15, geb, 27-1-1911, (rijwiel)monteur. chauffeur, fabrieksarbeider, woonde achtereenvolgens op de Alkmaar- derstraatweg, de Tetburgstraat. de Brakenburgstraat en tenslotte op de Poelven. aldaar overl. 16-4-1991, tr. (1) 1-8-1939 met Adriana P. Nieuwland, geb. Wijk aan Zee en Duin 1-11-1911, overl. 13-4-1945, dr. van Simon Nieuwland en Afra M. Zuidervaart; tr. (2) 26-2-1946 met Maria G. van Steijn, geb. Lisse 14-2-1914, overl. Heemskerk 23-7- 1972, dr. van Johannes van Steijn en Maria E. Stiennen. Kinderen uit het 2e huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Maria G. geb. Leiden 2-9-1934 (door Jacobus aangenomen dochter van zijn 2e vrouw), woont te Amsterdam, tr. met Jacob Vermeij, chauffeur, conciërge. 2 Maria E.W.M. geb. 19-5-1946. overl. 3-3-1952. 3 Johannes J.A. geb. 27-2-1948, electronica-technicus, woont Walstro, tr. met Maria P C. Glorie. 4 Wilhelmus Th.J. geb. 13-4-1949, lasser, woont Ganzerik, tr. met Johanna A. G. Houtenbos. 5 Jacobus G.P. geb. 7-7-1950, overl. Amsterdam 20-10-1950. 6 Jacobus G.P. geb. 6-11-1952. chef drukkerij, woont Plantenhove, tr. met Louise M. van Mourik. 1 Maria E.W.M. geb. 6-11-1952 (tweeling), woont te Heemskerk, tr. met Adrianus Sinnige, aannemer. 25 Theodorus W. Schermer, zn. van 15. geb. 1-6-1917. rangeerder, loco drijver bij Hoogovens, woont op Schoutenbosch. tr. 8-6-1943 met Lena C. van Antwerpen, geb. Amsterdam 2-6-1924. dr. van Leonardus C. van Antwerpen en Sara F. Koch. Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 1 TheodoraTh. geb. 27-9-1943, woont op Wayenburgh, tr. met Jacobus Korsman, timmerman. 2 Frederica L. geb. 9-2-1946, woont op Dorkamp, tr. met Cornelis M. Poel, werkt bij een hypotheekbank. 3 Johannes J. geb. Heemskerk 2-4-1963, woont te Nijmegen, we tenschappelijk medewerker op de universiteit, onge huwd. Theo Schermer en Lena van Antwerpen met kinderen (nr 25). 26 Nicolaas J. Schermer, zn. van 15. geb. 4-10-1921, machine-bankwer ker. woont achtereenvolgens Heereweg, J. Hobergstraat en Bleumer- weg, tr. 25-4-1946 met Anna C. Lute, geb. 24-5-1925, dr. van Engel Lute en Catharina Beentjes. Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Castricum: 1 Willem G. geb. 6-8-1947, eerst politie-luchtfotograaf. heeft nu een computerbedrijf, woont Anna Paulownastraat, tr. met Maria J.C. Stam. 2 Engelbertus N.M. geb. 19-9-1948. timmerman, ongehuwd overl. 10-6- 1993. 3 Maria C. geb. 25-9-1949, woont te Haarlem, tr. met Johan A.F. Grootveld, orthopedisch instrumentmaker. 4 Nicolaas M. geb. 14-7-1951, banketbakker, woont in Haarlem, tr. met Lidwine M.B. Goes. 5 Antonius Th. geb. 3-8-1955, schilder, kelner, psycho-cartoloog, woont in Alkmaar, tr. met Francisca Y. Smit. 6 Catharina A.M. geb. 12-12-1961, woont Bleumerweg, eerder ge huwd met Johannes B.P. van Velzen, electro-mon- teur. Het gezin van Gerrit Schermer en Diena Korver (nr 27). 56

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 56