Piet Schermer Gezin van Cornelis Schermer en Maria Verduin (nr 18). en Elisabeth Piet (nr 17). 18 Cornelis Schermer, zn. van 12. geb. 31-10-1883. landbouwer, fourage handelaar, woonde op de Ruiterweg 42, later in de Pernéstraat 18, aldaar overl. 8-10-1940, tr. Akersloot 18-5-1911 met Maria Verduin. geb. Akersloot 15-2-1882. overl. in Mariaoord te Limmen 30-10-1959. dr. van Nicolaas Verduin en Grietje Gijzen. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum: 1 Albertus Margaretha 3 Anna 4 Nicolaas 5 Maria 6 Geertrudis M. 1 Cornelis 8 Petrus N. 9 Alida geb. 6-7-1912, chauffeur, magazijnbediende, woon de sinds 1951 te Laren, aldaar kinderloos overl. 4-2- 1980, tr. Arnhem 15-8-1955 met Hendrina E. Janssen, geb. Bemmel 9-3-1914. dr. van Wilhelmus Janssen en Hendrina E. Mahler. geb. 12-8-1913, woonde in Australië, aldaar overl. 29-9-1986, tr. 8-7-1941 met Petrus N. van der Loos, geb. Wateringen 29-6-1914, kruidenier, overl. in Australië 18-9-1988, zn. van Adrianus van der Loos en Geertruida Grocnewegen. geb. 22-8-1914, woonde eerst in Amsterdam, vanaf 1939 te Castricum o.a. in de Torenstraat en sinds 1947 in De Lier (ZH), overl. Delft 5-6-1986, tr. 25- 7-1934 met Franciscus H M. Staats, geb. Amster dam 16-6-1909. verzekeringsagent, later vertegen woordiger van het weekblad 'Groente en Fruit', overl. De Lier 9-7-1979, zn. van Franciscus Th. Staats en Louise M.W. Bien. geb. 16-11-1915. soldaat in het Indisch leger, ver trekt in 1939 naar Bandoeng (Indonesië), omgeko men door de Japanezen op 21-1-1942 te Balik Papan. geb. 18-1-1917, woonde op Schoutenbosch, overl. te Heemskerk 5-1-1988, tr. 23-10-1945 met Reinier F. de Groot. geb. Wijk aan Zee en Duin 7-11-1913, chauffeur-monteur, organiseerde de distributie van kranten, overl. 21-9-1987, zn. van Reijnderde Groot en Elisabeth Duinmaijer. geb. 15-6-1918. woont sinds 1953 in Australië, aldaar overl. 14-10-1989. tr. 24-7-1945 met Christi- aan Staal, geb. Nieuweschans 30-4-1919, herenkap per. overl. in Australië 26-6-1975. zn. van Hinderk Staal en Anna Smit. geb. 12-1-1920, tr. met Johanna G. van Rooijen zie 33 geb. 19-12-1923, tr. met Bardina J. Vis zie 34 geb. 23 -8-1925, woont in Eindhoven, tr. te Naaldwijk 15-6-1955 met Bernardus J.A. Luttik- huizen. geb. Den Haag 24-3-1925, socio-therapeut, zn. van Cornelis J. Luttikhuizen en Theodora M. Eradus. Petrus Schermer en Alida Schermer, kinde ren van Cornelis Schenner en Maria Verduin (nr 18). 19 Theodorus Schermer, zn. van 12, geb. 24-4-1897, landbouwer, vee koopman. fouragehandelaar, keeper bij CSV. woonde eerst op de Bakkummerstraat, sinds 1933 op de Van Oldenbarneveltweg, overl. 14- 12-1954. tr. (Ie) 25-5-1921 met Trijntje Liefting, geb. Egmond Binnen 29-5-1897, overl. 6-7-1930. dr. van Cornelis Liefting en Aatje van der Molen; tr. (2e) 20-4-1933 met Maria E. Steeman, geb. Heiloo 13-1- 1896. overl. Heemskerk 21-2-1980. wed. van Petrus Castricum, dr. van Dirk Steeman en Adriana Schuit. Kinderen uit het le huwelijk geboren te Castricum: 1 Albertus C. geb. 3-3-1924, tr. met Harriet M. Meeter zie 35 2 Afra A. geb. 19-5-1926, woonde in Beverwijk, sinds 1983 aan de Duinweg alhier en sinds 1992 aan de Van Oldebarneveltweg. tr. 25-5-1950 met Lambertus Borstgeb. 17-2-1921. politie-agent, zn. van Willem Borst en Hendrika de Winter. 3 Cornelis A.M.Th.B. geb. 20-10-1928, werkt in de missie in Brazilië, was ook gedurende zeven jaar pastoor in Duitsland, lid van kloostercongregatie van het H. Kruis als Olav Schermer. 53

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 53