p Willem Schermer <nr 15). Willem Schermer (nr 15) met zijn kinderen achter zijn huis aan de Heereweg. V.l.n.r. Anna, Marie. Mien, Theo, Dievera, vader Willem, Nico, Guurt. Gerrit, Jacob en Bertus. Het huis van Willem Schermer aan de achterzijde "v 3fc.ni 4 Gerardus A. 5 Al bertus G. 6 Geertruida M. 1 Maria 8 Jacobus W. 9 Wilhelmina A. 10 Anna M. 11 Theodorus W. 12 Nico laas J. geb. 21-6-1904. tr. met Johanna Stuifbergen zie 23 geb. 7-10-1905, werkte bij de Havenstichting, onge huwd, woont met zijn oudste zus op de Heereweg. geb. 29-10-1907, woont in Oudkarspel, tr. 21-5-1931 met Jacobus Beentjes, geb. Heemskerk 19-4-1904, chauffeur, overl. Alkmaar 22-5-1969, zn. van Jacob Beentjes en Trijntje Adrichem. geb. 9-5-1909. woonde eerst op het terrein van Duinenbosch, vanaf 1962 in de L. de Colignystraat en sinds 1982 in een huisje bij de Santmark, tr. 12-5- 1938 met Petrus J. Hourik, geb. Heemskerk 23-1- 1905, plantsoenendienst bij Duin en Bosch, op oude re leeftijd als stationsassistent bij de NS. zn. van Johannes Hourik en Grietje de Vries, geb. 27-1-1911, tr. (1) met Adriana P. Nieuwland, (2) met Maria G. van Steijn zie 24 geb. 16-12-1911, woont in Oudkarspel, tr. 25-2-1935 met Cornelis Korver, geb. Zuid Scharwoude 22-12- 1909, landbouwer, overl. Noord Scharwoude 9-11- 1987. zn. van Pieter Korver en Margaretha Bommer. geb. 3-12-1912, overl. 17-2-1914. geb. 1 -6-1917, tr. Lena C. van Antwerpen zie 25 geb. 4-10-1921, tr. Anna C. Lute zie 26 16 Dirk Schermer, zn. van 12, geb. 5-6-1878, koopman, landbouwer, tuin der en schelpenvisser, bestuurslid van de veiling 'Ons Belang', woonde op de Achterlaan, daarna van 1923 in het duin op de boerderij Van Lennepsoord, na 1928 op de Achterlaan 24, overl. Alkmaar 17-4-1965, tr. 6-5-1903 met Jannetje van Velzen, geb. 4-9-1881, overl. 26-12- 1974. dr. van Gerrit van Velzen en Dieuwertje Stuifbergen. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum: 1 Anna geb. 22-3-1904. woonde thuis, ongehuwd overl. te Heemskerk op 22-5-1987. 2 Gerardus A. geb. 6-3-1905, tr. met Diena M. Korver zie 27 3 Albertus G. geb. 1-4-1906, tr. met Maria J. de Waard zie 28 4 Klaas geb. 3-6-1907, overl. 11-6-1907. 5 Dieuwer geb. 6-10-1908, overl. 25-1-1910. 6 Johanna geb. 26-9-1909, woonde op de Dr. Jacobilaan, nu op de M.L. Kinglaan. tr. 4-5-1932 met Jacob Zentveld, geb. Alkmaar 27-10-1906. chauffeur, bode. voorzit ter van het Armenbestuur, overl. Bakkum 12-12- 1965. zn. van Job Zentveld en Catharina Leijen. 7 Doris geb. 18-6-1911, tr. met Cornelia C. Stuifbergen zie 29 8 Gerardus geb. 10-6-1912, tr. met Johanna M. Hollander zie 30 9 Willem geb. 31-7-1913, tr. met Anna C. Kroone zie 31 M

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 51