I Het gezin van Lou Schermer (nr 13) en Cornelia Louter voor hun boerderij aan de Brakersweg bij hun 12 1i2-jarig huwelijk in 1929. Lou Schermer (nr 13), Cornelia Louter en oudste dochter Aagje Schermer omstreeks 1920 voor hun huis op de hoek van de Kooiweg en de le Groenelaan Willibrordus J. Heeman en Petronella W. van Scheppingen. 5 Johannes G S. geb. 17-12-1924, tr. Agatha C. Pepping zie 20 geb. 26-4-1926. overi. 12-6-1926. geb. 11-6-1928. onderwijzeres, woonde van 1955 tot 1993 in Amsterdam, nu op de Geesterduinweg alhier, tr. 28-12-1954 met Petrus J. Volkering, geb. Limmen 15-9-1928. melkhandelaar. had later een reformhuis, zn. van Theodorus Valkering en Jacoba Kroon. geb. 16-2-1931, woont in Limmen, tr. 6-5-1953 met Cornelis W. Pepping, geb. Limmen 16-12-1927, sla ger, zn. van Petrus J. Pepping en Catharina M. Baltus. geb. 31-5-1935, woonde van 1956 tot 1992 in Am sterdam, nu in de Burg. Mooijstraat, tr. 29-8-1956 met Wilhelmus Noom, geb. Uitgeest 8-10-1930, sla ger. zn. van Cornelis Noom en Bregitta Schave- maker. 14 Johannes Schermer, zn. van 11, geb, 2-7-1892, landbouwer, veehouder, bestuurslid van de Coöp. Melkcentrale. koopt in 1920 van zijn dan nog aanstaande schoonvader de boerderij Mariahoeve aan de Brakersweg 66 (nu Walstro 1), woont sinds 1962 op Alkmaarderstraatweg 38, overl. 25-4-1965, tr. 24-5-1921 met Maria Twisk, geb. 13-2-1896, overl. Heemskerk 27-6-1973, dr. van Floris Twisk en Pietertje Schut. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum: 1 Agatha P. geb. 20-3-1923, woont in Wognum, tr. 7-6-1951 met Theodorus J. Dekker, geb, Obdam 2-12-1922, keur meester pootaardappelen, zn. van Petrus Dekker en Cornelia Groot. 6 Gerardus M. 7 Cornelia G. 8 Gerarda A 9 Johanna M. n Schermer angetrouw- ■nden omst- elia Louter, m, Marijtje aria Twisk; ton Willem iermer, Lou Catharina el, Nicolaas Willemijntje 3-1849, land- turt, na 1883 overl. 3-10- geb. 20-11- em Duijn en daar overl. 8- C. Kruijver, werker bij de 937, zn. van en zie 15 Idaar overl. 4- Hoogeboom, ider, overl. oogeboom en :en zie 16 zie 17 jastoor overl. i zie 18 ikerk, aldaar melis Bruins, ■erl. IJmuiden i Verwer, zn. Idaar overl. 4- van Ederen, irieksarbeider. n Pieter van k van de le t en Marie ter. Kinderen van Bertus Schermer (nr 12) en Antje Duijn: v.l.n.r. Antje, Willem. Maartje en Aaltje Schermer. 13 Maria geb. 2-10-1892, woonde Sifriedstraat, overl. 16-8- 1931, tr. 14-1-1930 met Simon Admiraal, geb. Limmen 4-8-1887, bloembollenkweker, overl. Alkmaar 5-2-1972, hertrouwt met Johanna A.M. Meulenbroek, zn. van Jacobus Admiraal en Vronika Fraijman. 14 Dorus geb. 8-1-1894, overl. 20-3-1894. 15 Theodorus geb. 24-4-1897, tr. (le) met Trijntje Liefting en (2e) met Maria E. Steeman. zie 19 9e GENERATIE 13 Lourentius Schermer, zn. van 11. geb. 30-10-1886, veehouder, land bouwer, woonde eerst aan de Kooiweg, vanaf 1928 aan de Brakersweg 52, aldaar overl. 20-11-1950, tr. 5-6-1917 met Cornelia Louter, geb. 24-6-1894, overl. 20-11-1984, dr. van Gerrit Louter en Adriana de Weijer. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum: 1 Agatha A. 2 Adriana A. 3 Adriana A. 4 Afra geb. 5-7-1918, overl. Alkmaar 21-5-1936. geb. 25-11-1919, overl. 20-12-1919. geb. 28-11-1921, woont in de Torenstraat, tr. 19-2- 1946 met Theodorus A. Weda, geb. 11-4-1918, had een schildersbedrijf, overl. Heemskerk 18-8-1989, zn. van Johannes Weda en Johanna H.M. van Eijk. geb. 27-1-1923, woont sinds 1950 te Amsterdam, sinds 1969 te Diemen, tr. (1) 4-7-1950 met Cornelis van Veen, geb. Limmen 24-2-1923, melkslijter. overl. Amsterdam 3-6-1954, zn. van Simon van Veen en Wilhelmina Reijnders; tr. (2) Amsterdam 19-8-1958 met Theodorus Heeman, geb. Weesperkarspel 7-3-1924, ambtenaar, zn. van Het gezin van Lou Schermer (nr 13) en Cornelia Louter bij hun 25-jarig huwelijk in 1942. 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 49