4-1823 met 3, overl. 5-3- :je Molenaar: :b. 17-31808, zx en Trijntje e tak van de hijs, uit diens lorp voortge- aer, landbou- 835), overl. Rif;gel, ged. r. van Jacob rk in Heems- af en (2) met zie 7 1812. 1831. zie 8 1821. eveld zie 9 aldaar overl. met Jacob landbouwer, van Pieter 1824. zie 10 verl. Heems- aldaar overl. et Arie Duin, en landbou- 'an Jan Duin aldaar overl. is Rijs, geb. :emskerk 14- Everhout. anz. ontsliep n ge ur, il I wordt levens ift den- is 12. emind. s. 8. s. 1. 2. en ver- li ij d >or 0 -JO De boerderij van Klaas Schermer (nr 6) in hel Heemskerkerduin in de bocht van de Voorweg (nr 34). Klaas Schermer was niet onbemiddeld, hij was een van de hoogst-aan- geslagenen in de belasting te Heemskerk. Klaas woonde in de boerderij staande aan de Voorweg (in de bocht) in het Heemskerkerduin; hij betaalde nog tiend of erfpacht in de vorm van pluimvee aan het huis Marquette. Elk jaar in het najaar of met kerstmis bracht hij één of twee jonge hanen naar kasteel Marquette. Deze haantjes moesten aan een bepaalde eis voldoen; namelijk als zij uit een 'half schel' -een koren maat- konden springen, waren zij goed. 7e GENERATIE 7 Jan Schermer, zn. van 6. geb. Heemskerk 30-9-1811. boerenknecht, veehouder, woonde te Heemskerk, na zijn le huwelijk op 't Noordend nr. 45 te Castricum (dit was waarschijnlijk op de boerderij aan de Brakersweg nr 52, die hij huurde van de familie Grippeling uit Obdam; deze boerderij werd in 1887 door zijn zoon Jan gekocht), overl. 23-5- 1894, tr. (1) 22-6-1845 met Sijtje de Graaf, geb. 29-12-1817, overl. 29- 1-1850, dr. van Jacob de Graaf en Guurtje Bloothoofd; tr. (2) 12-10- 1851 met Marijtje Mijzen, geb. Hoorn 23-2-1812, overl. 29-11-1883, wed. van Pieter Adrichem en Pieter Veldt. dr. van Klaas Mijzen en Aaltje van den Broek. Kinderen uit het le huwelijk geboren te Castricum: 1 Guurtje geb. 28-3-1847, overl. 2-3-1865. 2 Antje geb. 6-6-1848, overl. 30-1-1849. Kinderen uit het 2e huwelijk geboren te Castricum: 3 Klaas geb. 14-7-1852, overl. 24-4-1863. 4 Antje geb. 9-3-1855, woonde te Limmen. aldaar overl. 25- 7-1886, tr. 24-5-1877 met Arie Duijn, geb. 17-4- 1850, landbouwer, overl. Limmen 12-12-1922, her trouwt met Maria Haanraads, zn. van Willem Duijn en Antje Kuijs. 5 Jan geb. 9-7-1857, tr. met Aagie Castricum zie 11 6 Klaas geb. 24-4-1852, overl. 16-10-1853. 7 Aaltje geb. 16-4-1854, woont te Uitgeest, aldaar overl. 16- 5-1925, tr. Uitgeest 1-10-1883 met Jan Velzeboer, geb. Uitgeest 6-3-1855, winkelier, overl. Uitgeest 8- 6-1930, zn. van Pieter Velzeboer en Alida Schave- maker. 9 Cornelis Schermer, zn. van 6, ged. Heemskerk 1 l-l 1-1816, landbou wer, woonde in Heemskerk en van 1855 tot 1859 in Velsen, overl. Heemskerk 14-3-1873. tr. Heemskerk 22-5-1852 met Hendrika Zonneveld, geb. Heemskerk 11-4-1825, overl. Heemskerk 21-3-1891, dr. van Pieter Zonneveld en Marijtje Schuit. Kinderen uit dit huwelijk 1 Marijtje geb. Heemskerk 16-4-1853, overl. Heemskerk 19-9- 1862. 2 levenloze zoon geb. 29-11 -1856. 3 Johanna geb. Velsen 12-5-1858, woonde te Heemskerk aldaar overl. 29-7-1934. tr. Heemskerk 29-1-1879 met Pieter Welbot en, geb. Heemskerk 14-11-1856, land bouwer, overl. Heemskerk 18-9-1934, zn. van Ger- brand Welboren en Catharina de Wildt. 10 Klaas Schermer, zn. van 6. ged. Heemskerk 11-5-1823, landman, broodbakker, koopman, gaat in 1859 in Egntond Binnen wonen, aldaar overleden 17-2-1900, tr. Heemskerk 29-5-1858 met Jannetje de Boer, geb. Heemskerk 15-11-1833, overl. Egmond Binnen 5-3-1893, dr. van Gerrit de Boer en Antje Beentjes. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Egmond Binnen: 1 Antje geb. 14-1-1860, overl. Egmond Binnen 14-4-1870. 2 Maal tje geb. 19-9-1862, overl. Egmond Binnen 4-7-1865. 3 Maria geb. 12-5-1868, woonden in Wijk aan Zee en Duin. na 1907 te Egmond Binnen, overl. Egmond aan Zee 18-11-1951, tr. Egmond Binnen 18-4-1894 met Andreas Zentveld, geb. Egmond Binnen 8-9-1873, arbeider, kramer, winkelier en vishandelaar, overl. Egmond aan Zee 4-7-1955, zn. van Johannes Zent veld en Adriana Belleman. 8e GENERATIE 11 Jan Schermer, zn. van 7. geb. 9-7-1857, veehouder, armenmeester. kocht in 1887 de boerderij aan de Brakersweg 52 met verscheidene per celen weiland, overl. 3-8-1906, tr. 1-5-1884 met Aagie Castricum, geb. 28-7-1859, woonde met haar zoon Nicolaas vanaf 1930 aan de Kooiweg in het huis van haar zoon Lourentius en vanaf 1934 op de Alkmaarderstraatweg 38, overl. 22-6-1950. dr. van Lourens Castricum en Afie Kaandorp. Bij de oude boerderij van Jan Schermer (nr 11) aan de Brakers weg nr 52 omstreeks 1920 (voor deze boerderij werd omstreeks 1927 het huis gebouwd van Lourentius Schermer (nr 13). V.l.n.r. Maria en Jan Schermer, Aagie Castricum, haar moeder Afie 8 Dirk Schermer, zn. van 6, geb. Heemskerk 5-11-1814, landbouwer, veehouder, woonde op boerderij Heemstede in de Oosterbuurt, overl. 4-3-1856, tr. 12-7-1840 met Maart je Lans, geb. Uitgeest 19-9-1819, overl. 28-10-1882. hertrouwt met Dirk Groen, dr. van Albert Lans en Aaltje Maartens. Kinderen uit dit huwelijk geboren te Castricum: 1 Petronella geb. 8-7-1841, woonde in de Oosterbuurt, overl. 24- 12-1921. tr. 26-4-1883 met Cornelis Castricum, geb. 23-5-1850, landbouwer, overl. 21-10-1907. zn. van Johannes Castricum en Vrouwtje Dirkson. 2 Antje geb. 24-6-1843, overl. 12-6-1845. 3 Antje geb. 15-9-1846. woonde in de Oosterbuurt. aldaar overl. 15-3-1884, tr. 1-5-1870 met Jacob Pepping, geb. Akersloot 30-9-1843, landbouwer, kastelein, woonde na 1895 in Limmen. aldaar overl. 1-6-1906. hertrouwde met Maartje Bakker, zn. van Dirk Pepping en Grietje Verduin. 4 Albert tweeling geb. 21-3-1849, tr. met Antje Duijn zie 12 5 Klaas tweeling geb. 21-3-1849, overl. 31-3-1850. 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 47