De Castricumse familie Schermer SCHERMEERJ Beschermer De familie Schermer is de dertiende Castricumse familie die in de jaarboekjes van 'Oud Castricum' wordt gepubliceerd. In voor gaande jaarboekjes verschenen reeds geschiedenis en stamboom van de volgende families: Brakenhoff, Duinmeijer. Glorie. De Graaf. Groentjes, Liefting, Lute. Res, Stet, Stuifbergen. Twisk en Veldt. De familie Schermer woont vanaf het begin van de vorige eeuw in Castricum. De naam Schermer De naam Schermer is al heel oud. Wij kennen de naam tegenwoordig als de uitgestrekte pol der ten oosten van de stad Alkmaar. De naam Schermer wordt al in het jaar 1063 genoemd als naam van een nabijgelegen plaats. De Schermer, vroeger 'De Schermeer' genoemd, was vooral de naam van het grote meer, dat reeds in de middeleeuwen door zijn grote omvang gevaar opleverde voor de oeverbewo ners. Tegen de voortschrijdende afkalving van de oevers werden in die periode reeds maatre gelen getroffen. Door een groepje kapitaal krachtige ondernemers werd vanuit Alkmaar de bedijking en de droogmaking van de Schermer georganiseerd en gefinancierd: in Het wapen van de polder De Schermer. De engel treedt symbolisch op als beschermer tegen het gevaar van het water. het jaar 1635 werd de nieuwe polder drooggelegd. Een jaar later werd een nieuw wapen voor de Schermer in gebruik genomen; dit wapen is geregistreerd als volgt: op groen een aanziende engel houdende in de rechterhand een zwaard en in de linkerhand een schild van blauw, beladen met een gouden molen. Als titel is het meegegeven: Schermeer's Beschermer; het symboliseert een engel, die als beschermer optreedt tegen het gevaar van het water. Zoals dat voor vele plaatsnamen geldt (ook voor Bakkum en Castricum) kwam ook de naam Schermer als familienaam in omloop. Deze naam kan gegeven zijn door plaatsgenoten aan mensen, die afkomstig waren uit de Schermer of voor de droogleg ging kwamen van het Schermereiland (het gebied tussen de meren Beemster en Schermer). Zo kan deze familienaam op ver schillende plaatsen zijn ontstaan en gegeven zijn of aangenomen zijn door personen, die geen enkele familierelatie met elkaar heb ben. Zo vinden we de eerste Schermer van onze Castricumse familie in 1672 in de Berger- meer. Er is ook een uitgebreide R.K. familie Schermer, woonachtig in en om de stad Hoorn; deze familie is terug te voeren tot ene Willem Pietersz Schermer, omstreeks 1670 geboren in Hoorn. Zo zijn er ook R.K. geslachten Schermer te vinden in Wormer- veer en Zaandam. Tussen deze vier geslach ten kon geen onderlinge verwantschap wor den aangetoond. In Noord-Holland bestaan ook enkele niet-R.K. geslachten Schermer, waarmee evenmin verwantschap bestond. De ligging van het meer 'De Schermer' ten oosten van Alkmaar met in de directe nabijheid de meren 'De Beemster' en 'De Waerdt'De Schermer toen veelal 'De Schermeer' genoemd, werd in 1635 drooggelegd. Van de Bergermeer naar Egmond aan den Hoef De Castricumse familie Schermer is terug te voeren tot ene Willem Pieterszoon Schermer. Van deze Willem is weinig bekend; bij een eigendomsoverdracht in 1672 woont hij in de Bergermeer. Willem is naar schatting geboren omstreeks 1635. hij is getrouwd met Trijntje Jacobsdochter Dekker. Uit dit huwelijk komen de zoons Aris, Cornelis en Pieter. Van deze drie kinderen is Cornelis relatief jong overleden, een zoon Jan nalatend: van deze Jan Corneliszoon Schermer is verder niets bekend. Pieter woont in het centrum van Egmond aan den Hoef aan het Mallegat. is gehuwd met Aagje Maartensdr. Bestert en overlijdt kinderloos in 1713. Het geslacht Schermer wordt voortgezet door zoon Aris. Aris Willemszoon Schermer zal naar schatting omstreeks 1660 geboren zijn; hij trouwt in 1684 te Bergen met ene Trijn Jansdochter uit Schagen. Aris koopt in 1694 een huis en erf gelegen aan de toen zogenoemde Lijweg op de Achterhoef; dit huis stond op een plaats in het centrum van Egmond aan den Hoef ruim honderd meter ten westen van de Herenweg tegenover de R.K. kerk. In dit huis heeft Aris met zijn gezin gewoond. Hij koopt in de loop der jaren nog enkele percelen land, waaronder in 1703 een stuk land genaamd 42

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 42